Dutch example sentences with "denken"

Learn how to use denken in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

De meeste mensen denken dat ik gek ben.

Het heeft geen zin om nog langer na te denken.

Verwacht niet dat anderen voor jou denken.

Je doet me denken aan mijn moeder.

Niemand kan denken, maar iedereen heeft zijn mening klaar.

Jij en ik weten natuurlijk wel beter dan dat je verkouden zou worden door zonder jas naar buiten te gaan, maar je zult ze de kost moeten geven die denken dat dat wel zo is.

Ik moet steeds maar denken aan het spinnenweb van Lvivse straten.

Jouw ogen doen me denken aan sterren.

Dit was om me methodisch te laten leren denken.

Wij verwelkomen alle mensen die denken naar het feestje te willen komen.

Mensen denken dat deze reportage echt is.

Daar probeer ik niet aan te denken.

Dit liedje doet me denken aan thuis.

Ik kan niet anders denken.

Perry heeft zich vergist door te denken dat Emmets theorie geconstrueerd is zonder verwijzing naar de Newtoniaanse natuurkunde.

Vraag niet wat ze denken. Vraag wat ze doen.

Je zou echt eens moeten beginnen te denken voor je jouw mond open doet. Je zou op die manier veel misverstanden kunnen vermijden.

Wij denken dat Tom een eerlijk man is.

Wij denken dat Tom een eerlijk persoon is.

Hij deed er alles aan wat hij kon om niet aan haar te denken.

De oudere geleek zo op haar moeder door haar karakter en aangezicht, dat iedereen die haar zag kon denken dat hij de moeder zag; ze waren allebei zo onaangenaam en zo fier, dat men er niet kon mee samenleven.

Je doet me denken aan je moeder.

U doet me denken aan uw moeder.

Wat denken jullie van oorlog?

Eerst denken, dan zeggen.

Denken is moeilijk, daarom beperken velen zich tot oordelen.

Ik moet eraan denken morgen dat boek te kopen.

Ik moet aan mijn kinderen denken.

Sommigen denken dat de Britse koninklijke familie afstamt van koning David.

De mensen zijn slecht, ze denken alleen aan zichzelf; alleen ik denk aan mij.

Grote geesten denken gelijk.

Als hij spreekt, doet hij mij denken aan zijn vader.

Voor de verovering door de Arabieren waren de meeste Perzen zoroastranen, maar er waren ook joden en christenen. Wie zou vandaag durven denken dat Iraniërs joodse of christelijke voorouders hebben?

We denken dat er geen oorlogen meer mogen zijn.

Perry was het luidop denken gewoon geraakt.

Ze denken dat hij niet geschikt is voor deze taak.

Ik denk nooit aan de zomer zonder te denken aan mijn kindertijd.

Doe er mij alstublieft aan denken dat ik de brief moet posten.

Veel mensen denken dat ik een beetje raar ben in min hoofd.

Ik heb gelezen dat andere idioten er net zo over denken.

Dat verhaal doet me denken aan de persoon die ik in New York heb ontmoet.

Ik kan niet aan alles denken.

De meeste mensen denken dat.

Laat me erover denken en ik zal het je later laten weten.

We denken dat het ergste voorbij is.

Wil iemand denken aan de kinderen!

Sommigen denken er zo over.

Jongeren denken dat ze altijd gelijk hebben.

Eerst denken, dan handelen!

We denken dat hij zal komen.

Waarom wilt ge weten waaraan wij denken?

Waarom wil hij weten waaraan wij denken?

Waarom wilt ge weten wat wij denken?

We denken dat hij eerlijk is.

Het kan Tom niet schelen wat andere mensen denken.

Dat liedje doet me aan thuis denken.

Als ik u niet kende, zou ik denken dat ge liegt.

Het eigenlijke probleem is niet of machines denken, maar of mensen dat doen.

Productief denken en creativiteit zijn zonder fantasie niet denkbaar.

Mijn ouders denken dat ik geneeskunde studeer.

Over de grammatica van Esperanto merkte Claude Piron op: "Die is zeer streng en vereist discipline — we moeten maar denken aan de n-uitgang — maar hoeveel vrijheid bezorgt hij ons niet in het kader van deze strengheid!"

Fransen denken dat niets onmogelijk is.

Ik heb geleerd als Tom te denken.

Weinig mensen denken zo.

Weinig mensen denken dat.

Veel mensen denken dat ik gek ben.

Tandartsen denken dat het erg belangrijk is om je tanden regelmatig te poetsen.

Dat park doet mij denken aan toen ik klein was.

Ik moest Tom tijd om erover na te denken geven.

Dit boek zal van pas komen voor al wie zijn geheugen en zijn logisch denken wil verbeteren.

Wat is jouw favoriete plek om heen te gaan wanneer je na wilt denken?

"Kunnen dolfijnen denken?" - "Ik durf er niet aan denken." - "Goed, maar misschien zijn dolfijnen wel moediger!"

"Kunnen dolfijnen denken?" - "Ik durf er niet aan denken." - "Goed, maar misschien zijn dolfijnen wel moediger!"

Als ge hem piano hoort spelen, zoudt ge nooit denken dat het een achtjarige jongen is.

Ik ben te moe om te denken.

In mijn jeugd kwam ik hier vaak rondkijken en denken.

Weinigen zijn geneigd om te denken, hoewel iedereen geneigd is om gelijk te hebben.

Je zou denken dat hij ze niet alle vijf heeft.

Iemand zijn opinie geven en zijn fouten verbeteren is iets belangrijks. Het vertoont medeleven en komt voorop te staan op gebied van dienstverlening. Maar de manier waarop is uiterst moeilijk. De goede en de slechte punten van iemand ontdekken is een gemakkelijke zaak en een opinie geven met betrekking tot dit eveneens. Voor het merendeel denken mensen dat ze aardig zijn door datgene wat anderen smaakloos of moeilijk uit te drukken vinden, te verwoorden. Maar, als de boodschap slecht overkomt is er niets meer aan te verhelpen. Dit is compleet waardeloos. Het komt op hetzelfde neer als iemand schaamte toe te brengen door hem te belasteren. Het is niets meer dan zich het hart van iets te ontdoen.

Ik kan niet stoppen met denken aan wat er gebeurd is.

Dikwijls lijkt het erop, dat vrouwen iets zeggen, en iets heel anders denken en wensen.

Dat is niet iets waar ik nu aan wil denken.

Doet dat u aan iets denken?

Denken is kosteloos.

Waarom denken jullie dat?

Tatoeba is een goede les in nederigheid. We denken allen dat we een taal goed kennen, tot wanneer we er een beetje dieper op ingaan.

Deze foto doet me denken aan de zalige tijd toen ik nog een kind was.

Ik snap gewoon niet hoe mannen denken.

Wat denken jullie van dat plan?

Dat heeft me aan het denken gezet.

Ik ben aan het denken om mijn werk te veranderen.

Ik blijf aan je te denken.

Dat doet me aan jou denken.

Er zijn mensen die denken dat lezen tijdverlies is.

Jij hebt de tijd om na te denken.

Je moet groot denken om groot te worden.

Dat park doet me aan mijn kindsheid denken.

Daaraan had je moeten denken vooraleer je haar zwanger maakte.

Ik moet alleen zijn om na te denken.

Ik kan niet ophouden aan het gestolen geld te denken.

Toen ik de lessen leerde, trachtte ik steeds aan jou te denken.

Also check out the following words: Thuis, liggend, vraagt, antwoord, thee, citroen, weduwnaar, bruiloft, zoon, hield.