Turkish example sentences with "uygun"

Learn how to use uygun in a Turkish sentence. Over 100 hand-picked examples.

Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil.

Bu oda uyumak için uygun değil.

Uygun bir güvenlik duvarı sistemiyle bu sunucuyu yapılandırmam gerekiyor.

Boşlukları uygun sözcüklerle doldurun.

Bu gemi okyanuslarda yolculuk yapmak için uygun değil.

Alain, Camilla ile evlenmeye karar verdi çünkü o ailesinin ve zamanının kurallarıyla daha uygun ve tutarlıcaydı.

O modaya uygun.

Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.

Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

Sınıf tartışması için uygun bir sorun.

Lütfen içeriği gözden geçiriniz ve herhangi uygun bir geri bildirim veriniz.

Onun beklentilerine uygun yaşamalıyım.

Bayan Baker, genç adamın yakında gitmek zorunda kalacağını biliyordu,böylece yatmadan önce gece arabasını uygun bir yere parkedebilmek için, genç adama arabasını biraz hareket ettirmesi için rica etmeye karar verdi.

Bayan Baker çok yakında genç adamın ayrılmak zorunda kalacağını biliyordu, yatmaya gitmeden önce arabasını gece için uygun bir yere parkedebilmek için genç adama arabasını biraz hareket ettirmesi için rica etmeye karar verdi.

Patronum benim işe uygun olduğumu düşünmüyor.

Ne zaman sizin için uygun olurdu?

Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır.

Uygun bir zamanda geldiniz.

Oraya uygun elbiselerle gitsen iyi olur.

Evimiz uygun şekilde konumlanmıştır.

IPad Flash içeriği ile web sayfalarını uygun şekilde görüntüleyebilseydi, benim için mükemmel bir çözüm olurdu.

Onun hakkında konuşmak için uygun bir zaman değil, değil mi?

Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz.

Elbisen ortam için uygun değil.

Bu yer, toplu taşıma araçları için uygun değildir.

Kardeşim orduya katılmak istedi ama bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hizmet etmek için uygun olmadığına karar verildi.

Gerçeğe uygun konuşma şık değil, ve şık konuşma gerçeğe uygun değildir. İyi sözler ikna edici değil, ve ikna edici sözler iyi değildir.Bilgili olanlar çok değil, ve çok olanlar bilgili değildir.

Gerçeğe uygun konuşma şık değil, ve şık konuşma gerçeğe uygun değildir. İyi sözler ikna edici değil, ve ikna edici sözler iyi değildir.Bilgili olanlar çok değil, ve çok olanlar bilgili değildir.

Kurutulmuş balık benim damak tadıma uygun değil.

John'un iş için uygun olduğunu düşünmüyorum.

Onun sağlığı bu ağır göreve uygun değildir.

Yukarıda bahsedilen posta öğesi usulüne uygun şekilde teslim edilmiştir.

Tom iş için uygun çocuktur.

İyi bir iş yapmak istiyorsanız, uygun araçları kullanmalısınız.

Tom toplantıyı düzenlemek için uygun bir yer arıyor.

Tom ve Mary birbirleri için uygun görünüyorlar.

Tom, akşam yemeğinden sonra yüzmenin uygun olacağını söyledi.

Tom Mary'nin giydiğinin resmî bir parti için uygun olmadığını düşünüyordu.

Tom Mary'nin elbisesinin etkinlik için uygun olmadığını düşündü.

Tom Mary'nin davranışının uygun olmadığını düşündü.

Tom işe uygun olduğunu düşünmüyor.

Bu malzeme bir elbise için uygun değildir.

Japonya'da uygun bir dükkân bulmak için asla çok uzağa gitmek zorunda değilsin.

O bana tamamen zevkime uygun bir kravat verdi.

Lütfen işi uygun olduğunda yap.

Senin için uygun olduğunda gel ve beni gör.

Senin için ne zaman uygun olursa gelebilir ve beni görebilirsin.

Onun konuşması duruma çok uygun değildi.

Bayan Brown, o uygun şekilde yemek yemezse, kalıcı kilolu olacağı konusunda Beth'i uyardı.

Tom'un işi uygun şekilde yapmak için zamanı yoktu.

Tom Mary'nin giydiğinin ortam için uygun olduğunu düşünmüyordu.

Her zaman bana uygun olacaktır.

Tom bu işe uygun değildir.

O, iş için uygun.

O, iş için uygun değil.

Bu işin bir erkeğe uygun olduğunu düşünüyor musun?

Her şey programa uygun.

Uçuş takvime uygun mu?

Sizin için neresi uygun?

Zaman eylem için uygun.

O, bir öğretmen olmak için uygun değil.

Onun işi standartlara uygun değil.

O, öğretmenlik için uygun değildir.

O, iş için uygun adamdır.

O, uygun bir iş arıyor.

Onun iş için uygun olduğunu düşünmüyorum.

Onun iş için uygun olduğunu sanmıyorum.

Kapıyı uygun şekilde kapatamıyorum.

Sanırım uygun bir kamera almamın zamanıdır.

Onun işi uygun olarak yapma yeteneği yoktur.

Kedimi beslediğim aynı şeyle köpeğimi beslemek uygun mudur?

Bazı köpek sahipleri köpeklerini balıkla beslemenin uygun olup olmadığını merak ediyorlar.

Sanırım onu uygun olarak nasıl yapacağını sana göstermemin zamanıdır.

Eğer köpeğini uygun şekilde beslersen, onun ömrünü uzatabilirsin.

Sanırım kızıma uygun bir bilgisayar almamın zamanıdır.

Giyecek bir şey için dolabıma baktım fakat ortam için uygun bir şey bulamadım.

Ben ona uygun değilim.

O, iş için uygun değildir.

Kendinize uygun bir takım elbise alın.

Bu ceket bana uygun mudur?

Bu balık yemek için uygun değildir.

O, öğretmenliğe uygun değildir.

Su içmek için uygun değildir.

Görünen o ki, Tatoeba yeniden uygun şekilde çalışıyor.

Görev için uygun adamdır.

Beklentilerimize uygun yaşadı.

8:30 sizin için uygun olur mu?

Lütfen uygun olduğunda gel.

Beklentilerine uygun yaşamadı.

Sizin için ne zaman uygun olur?

Onun iş için uygun olmadığını düşünüyorlar.

Öğleden sonra 6'da gelsem sizin için uygun mu?

Zamanı boşa harcamanı uygun bulmuyorum.

Onu başkan olarak seçmeyi uygun buldular.

Öğle yemeğinden sonrası senin için uygun mu?

İş genç kızlar için uygun değil.

Tartışma için uygun bir başlık değil.

Bu ayakkabılar koşu için uygun değil.

Bu gösterişli elbise benim için uygun değil.

Tom Mary'nin iş için uygun olduğunu düşünmüyor.

Geminin programa uygun geleceğini düşünüyorum.

Also check out the following words: seviyor, gidebilir, miyiz, Ne, , yapıyorsun, konuşabiliyor, uzaktayken, fareler, oynayacak.