Turkish example sentences with "otur"

Learn how to use otur in a Turkish sentence. Over 100 hand-picked examples.

Lütfen yerine otur.

Lütfen otur.

"Otur, Tom." "Tamam."

John, çok yoğun bir şekilde çalışıyorsun. Otur ve bir süre kendini yorma.

Yanımda otur.

Doğru otur.

Benimle otur.

Git ve babanın yanında otur.

Lütfen buraya otur ve bekle.

Otur ve bir süre dinlen.

Lütfen otur!

Otur.

Gel bizimle otur.

Gel ve yanıma otur.

Buraya gel ve otur.

Otur, Kate.

Sadece orada otur.

Otur dedim.

İçeri gir ve otur.

Çeneni kapat ve otur.

Orada otur.

Oraya otur.

Şimdi otur.

Yanıma otur.

Gel otur.

Git otur.

Buraya otur.

Otur!

Lütfen içeri gir ve otur.

Gel yanımda otur.

Gel ve otur.

Oraya git, otur ve çeneni kapa.

Oraya otur ve çeneni kapa.

Eğer üşüyorsan buraya gel ve ateşin yanına otur.

Eğer üşüyorsan buraya gel ve bilgisayarın yanına otur.

Eğer üşüyorsan, gel ateşin yanına otur ve kendini ısıt.

Otur ve gözlerini kapat.

Otur Kate.

Oturmak istiyorsan, otur.

Sadece orada otur ve Tom dönünceye kadar bekle.

İstediğin yere otur.

Burada otur ve bekle.

Gel ve buraya otur.

Bir saniye otur.

Otur ve sakin ol.

Gel, kucağıma otur.

Otur ve çeneni kapa.

Hayır, otur.

Masanın sonuna otur!

Lütfen sessiz otur.

Otur ve benimle konuş.

Gel yanıma otur.

Patates yemek istemiyorsan, o zaman aç otur.

Oturmak istiyorsan öyleyse git ve otur.

Burada yanımda otur.

Geri otur. Henüz gitmiyoruz.

Sadece onlarla birlikte orada otur.

Sadece onunla birlikte orada otur.

Şuraya otur bakalım.

Lütfen numarana göre otur.

Arka koltuğa otur.

Buraya gel küçük kız, otur!

Otur orada.

Bakın üzerine otur.

Gel bizimle otur Tom.

Sadece diğerleriyle birlikte orada otur.

Biraz daha dik otur.

Sadece otur ve rahatla.

Tom, hemen şimdi otur.

Bir saniye kıpırdamadan otur.

Sadece otur, Tom.

Sadece otur ve dinlen.

Haydi, otur.

Gel, yanımda otur.

Lütfen geri otur.

Sadece Tom'la orada otur.

Otur oturduğun yerde.

Lütfen, sessizce otur ve beni çalışırken rahatsız etme.

Otur şöyle yamacıma.

Otur! Ayağa kalkma.

Kıpırdamadan otur.

Sen burada otur.

Buyur, otur.

Otur, Tom.

Lütfen masada otur.

Sadece otur ve ye.

Sadece otur ve beni dinle.

Lütfen otur ve bekle.

Tom, buraya gel ve benimle otur.

Otur. Ayakta durmana izin verilmiyor.

Burada otur ve kendini ısıt.

Buraya otur, daha iyi hissedeceksin.

Lütfen otur ve dinle.

John, çok çalışıyorsun. Otur ve biraz dinlen.

Otur Tom.

Lütfen bir dakika otur.

Sadece orada biraz otur.

Lütfen otur, Tom.

Gel, çocuk, otur. Otur ve dinlen.

Gel, çocuk, otur. Otur ve dinlen.

Divana otur ve kendini rahat hisset.

Also check out the following words: haklar, bakımından, eşit, doğarlar, Akıl, vicdana, sahiptirler, birbirlerine, karşı, kardeşlik.