Turkish example sentences with "güçlü"

Learn how to use güçlü in a Turkish sentence. Over 100 hand-picked examples.

Hayalim çok güçlü bir Mahjong oyuncusu olmak.

En güçlü imparatorlukların bile sonu gelir.

Taro güçlü bir sorumluluk duygusuna sahiptir.

Herkesin hem güçlü hem de zayıf noktaları vardır.

İki insan birbirlerini mükemmel şekilde anlıyorlardı, ve birbirlerinin güçlü niteliklerine karşılıklı saygıları vardı.

O güçlü bir gözlem duygusuna sahiptir.

Tony iyi ve güçlü bir oğlandı.

Oğlum kadınların erkeklerden daha güçlü olduklarını düşünüyor.

Onun böceklere karşı güçlü bir antipatisi var.

Yaşlı adam kalbi için güçlü ilaçlar alıyor.

Birçok siyasetçi komite üzerine güçlü bir baskı uygulamıştır.

Senin takım bizimkinden daha güçlü.

Erkek kardeşler arasında güçlü bir bağ vardır.

" O tekrar olmayacak. "Fortunatus kendi kendine söyledi, ve tekrar birbirlerine at sürmeye başladılar. Bu defa Fortunatus'un mızrağı düşmanına o kadar güçlü rastladı ki o atından bir top gibi uçtu ve yerde ölü yatıyordu.

-O reklam güçlü bir izlenim bırakıyor-Özellikle müzik.O, kafanın içinde kalıyor.

Güçlü bir deprem aniden çarptığında, annem şok içinde evin etrafını dolaştı.

Mantık açıkça senin güçlü noktandır.

Güçlü yen firmamız için avantajlıydı.

Güçlü yen Japonya'nın ihracat endüstrisinin aleyhine davranmaktadır.

Güçlü yen şirket için ölümcül bir darbeydi.

Güçlü yenin Japon ekonomisine etkisi çok ciddi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi farklı dilleri olan iki güçlü devlet ilköğretim okullarında Esperanto deneysel öğretimi üzerinde anlaşmaya varsalardı ne olurdu?

Dün hem güçlü rüzgarlar vardı hem de yoğun yağmur yağdı.

Onlar onu güçlü bir erkeğin cesur hareketi olarak gördüler.

Büyük ve güçlü olmak için büyüyebilesin diye sebzelerini ye.

Onun masum olduğuna dair avukatın güçlü kanıtları var.

Bu şimdiye kadar gördüğüm en güçlü köpek.

Japonya Asya'da daha güçlü hale geliyordu.

Japon askeri güçleri durdurmak için çok güçlü görünüyordu.

Askerlerin daha güçlü silahları vardı.

Benim bu hükümet hakkındaki izlenimim onların daha güçlü bir ekonomik politikaya ihtiyaçları olduğu, aksi takdirde gelecekte büyük sorunlarla karşılaşacaklarıdır.

Zaman en güçlü kederi yumuşatır.

Tom'un güçlü bir görev duygusu var.

Tom bu konuda çok güçlü hissediyor.

Tom dışarı çıkacak kadar güçlü hissetmiyor.

Onun benim planıma güçlü bir itirazı var.

Büyükbabam her sabah ölçülü egzersiz yapar, güçlü ve sağlıklı olmasının nedeni budur.

İthal arabalara güçlü bir talep vardır.

Tom bugün bir şey yiyecek kadar güçlü hissetmiyor.

Tom bugün gidecek kadar güçlü hissetmiyor.

O güçlü görünüyor.

Tom güçlü görünüyor.

Onun güçlü bir zihni vardır.

O güçlü bir gövdeye sahip.

Onun güçlü kolları var.

Bu ip güçlü.

Onun güçlü bir mazereti vardı.

O, her zamanki kadar güçlü.

O, güçlü bir liderdi.

Tom, çok güçlü bir adam.

O, bir at kadar güçlü.

Güçlü yönleriniz nelerdir?

Onun güçlü bir kişiliği vardır.

O, güçlü bir kişiliğe sahiptir.

O uzun boyludur ve güçlü görünüyor.

Başkan güçlü görünüyordu.

O, önceki kadar güçlü değil.

Güçlü liderlik gerekliydi

Tom algıları çok güçlü bir adamdır.

Fil güçlü bir hayvandır.

Onun güçlü olduğu söyleniliyor.

Onun güçlü dini inançları vardı.

Almanların güçlü savunmaları vardı.

O, güçlü ve sağlıklı gözüküyor.

Güneş bu kadar güçlü iken örtünmek iyi bir fikirdir.

Güçlü bir adam yolsuzluğa tabi olamaz.

O, güçlü bir iradeye sahiptir.

O, eskisi gibi güçlü değil.

Cüsseli erkekler her zaman güçlü değildir.

O, dinlendi ve daha güçlü oldu.

Tom eskisi kadar güçlü değildir.

Volkan dışarıya alevlerini ve dumanlarını güçlü bir şekilde fırlattı.

O çiçeğin güçlü bir kokusu var.

Büyük insanlar her zaman güçlü değildir.

O zaman Almanya'nın güçlü bir ordusu vardı.

Babam kadar güçlü değildim.

O gün güçlü bir rüzgar vardı.

Babam güçlü bir adamdı.

Çok güçlü bir kişiliği vardır.

Güçlü karakteri olan bir kadındır.

Güçlü rüzgarlar yağmura eşlik etti.

Güçlü bir başkan olmamıştı.

Japonya güçlü bir ulus oldu.

Her insanın kendi güçlü noktaları vardır.

Güçlü bir lider olarak düşünülmedi.

Onu önlemek için güçlü önlemler aldık.

Güçlü bir sorumluluk duygusu var.

Ayrıca güçlü bir dış politika sözü verdi.

Bu eve güçlü bir sevgi bağı hissediyorum.

O takımın güçlü oyunculardan başka bir şeyi yok.

İngiltere güçlü bir liderlik gerektirir.

Tom'un güçlü bir sorumluluk duygusu var.

Seni öldürmeyen seni daha güçlü yapar.

O ilkokulun güçlü bir futbol takımı var.

Güçlü akıntıya karşı kürek çekemedik.

Güçlü rüzgar yüzünden şapkasını uçurdu.

Yaşını göz önünde bulundurursak, o çok güçlü görünüyor.

Herkesin güçlü ve zayıf yönleri vardır.

Güçlü hayatta kalacak ve zayıf ölecek.

Halat onu taşıyacak kadar güçlü değildi.

Yaşlı insanların güçlü kalması önemlidir.

Also check out the following words: Görüşmeyeli, oynadım, Yürüyemeyecek, aspirin, listesini, görebilir, meyve, sularınız, Haziran'ın, 18'i.