Dutch example sentences with "even"

Learn how to use even in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Wilt u me uw paspoort even laten zien alstublieft?

Mag ik even uitrusten?

Blijf nog even zitten.

Kom me alsjeblieft even helpen in mijn kamer.

Mag ik je woordenboek even?

Het leek erop dat lezen een van zijn ongezonde gewoontes was, aangezien hij zich even gretig stortte op alles wat hij maar in handen kreeg.

Maar even serieus, om aflevering 21 moest ik zowat huilen van het lachen.

Mag ik uw paspoort even zien?

Ik kan even niet op zijn naam komen.

Mag ik uw krant even zien?

Hallo, ik ben er even niet. Laat een boodschap achter of bel later terug. Bedankt.

Mag ik even bij dit kastje? Je staat een beetje in de weg.

Hij twijfelde even.

Kun je die pan even voor me opbeuren, dan leg ik deze onderzetter eronder.

Even lachen naar de camera.

Kunt u mij het zout even aangeven?

Mag ik Ryoko nog even voor je ophangt?

Ik ben even bij de boekwinkel langsgegaan en heb een interessant boek gekocht.

Een Engelsman, een Belg en een Nederlander gaan een café binnen en nemen plaats aan de toog. Zegt de barkeeper: "Wacht even, is dit een mop of zo?"

De bevolking van Shanghai is even groot als die van Tokio.

Zou je even kunnen wachten?

Het duurt even om zich te ontspannen.

Onderweg naar huis ga ik even langs het postkantoor.

Ik zag hem maar heel even.

Laten we even wat uitrusten onder de boom.

Laten we even binnenspringen bij hem thuis.

Laten we even bij hem aanwippen.

"Wacht even," zei Dima, terwijl hij zijn telefoon tevoorschijn haalde, "ik weet iemand die me wel wat geld zou kunnen lenen."

Wacht u even?

Ik werk op de even data.

Daar wil ik eerst even goed over nadenken.

"Fanta drinken en noobs vertellen dat ze hun kop moeten houden," antwoordde Al-Sayib, terwijl hij een slokje van de eerdergenoemde Fanta nam. "Wacht even, met wie spreek ik?"

Hij is even groot als ik.

Wil je die rollator zo even in de schuur zetten? Hier is het maar een sta-in-de-weg.

We moeten nog even afeten, maar als we klaar zijn, dan kom ik direct.

Zou u even kunnen wachten?

Ik loop even naar de brievenbus om een brief te posten, hoor. Tot zo.

Onthou dat je vrouwen en taxi's niet achterna loopt, even later komen er nog.

Neem om het even welke trein op spoor 5.

De zon liet zich af en toe eens even zien.

De prins vond, dat een dergelijke bekwaamheid meer waard was dan om het even wat men als bruidsschat zou kunnen geven aan een meisje. Hij bracht ze naar het paleis van zijn vader, de koning, waar ze met hem trouwde.

Dit boek is even interessant als dat boek.

Zoudt ge even op mijn koffer willen passen?

Maria zwemt even snel als Jakobo.

Ik ben even oud als hij.

We zijn nooit even gelukkig of ongelukkig als we onszelf indenken.

De twee bergen zijn even hoog.

Chinees eten is even lekker als Frans eten.

Ge kunt hetzelfde om het even waar vinden.

De boom is even hoog als de omheining.

Hij is ongeveer even oud als ik.

Ze is even intelligent als mooi.

Ik ben even oud.

Niemand van de klas loopt even snel als hij.

Deze rok bevalt mij, mag ik hem even passen?

Ik ben alleen even naar het vliegveld geweest om een vriend die naar Europa ging uit te zwaaien.

Ze is even jong als ik.

Wacht even, ge wordt naar huis gevoerd met de ziekenwagen.

2, 4, 6 enz. zijn even getallen.

Om het even wat ze eet, ze verdikt niet.

Hij spreekt even goed Spaans als Frans.

Mij om het even.

Mary is even groot als Tom.

Ze zijn even moe als wij.

Het idee dat men met geld om het even wat kan kopen, is fout.

Een jongen van zeventien is vaak even groot als zijn vader.

Om het even wanneer, als het maar na zes uur is.

Esperanto verandert het probleem, omdat men Esperanto even goed kan leren als zijn moedertaal - en misschien wel beter dan die.

Liefde heeft ontegensprekelijk vleugels om weg te vliegen van de liefde, maar even ontegensprekelijk is het dat ze ook vleugels heeft om terug te vliegen.

Toni spreekt even goed Engels als gij.

Ze zijn even sterk als wij.

Nu moet ik even telefoneren.

Neem om het even welke boeken die je wil lezen.

Dit ontslaat mij van even welke andere verantwoordelijkheden.

Nu even niet ademen!

Hij viel flauw van honger en vermoeidheid, maar even later kwam hij weer bij.

Om het even.

Blijf nog even aan de lijn alstublieft.

Om het even wie van u kan het doen.

Hebt ge even tijd?

Hij en ik zijn bijna even groot.

Hij is ongeveer even oud als jij.

Ze is ongeveer even oud als ik.

1. Veeltaligheid is even belangrijk als bio-diversiteit voor culturele diversiteit. 2. Als rechtvaardigheid de basis vormt voor het verdelen van inspanning, waarom spannen sommige taalgroepen zich niet in om (wederkerig) een andere taal te leren, terwijl de meerderheid van de mensheid duidelijk de nadelen van deze situatie ondervindt?

Ga eens even kijken wie het is.

We zijn even oud.

Het is ongeveer even groot als een ei.

Vind je het erg als ik het raam even opendoe?

Mag ik je woordenboek even gebruiken?

Al de jongens zijn even oud.

Tom ziet er moe uit. Breng hem alsjeblieft even naar huis.

Mag ik dat tijdschrift even zien?

Haal alsjeblieft uit de kamer hiernaast even een stoel voor me.

Help je me even de kamer schoon te maken?

Laten wij even rusten.

Kunt ge even naar hier komen?

Ik zal me even voorstellen.

Ik heb gehoord dat 's morgens studeren efficiënter is. 's Morgens een uur studeren is even goed als drie uur 's avonds.

We zijn even oud, maar niet even groot.

We zijn even oud, maar niet even groot.

De oren van een blauwe olifant zijn even groot als die van een roze olifant.

Also check out the following words: smaken, hetzelfde, namen, hap, stil, tenen, baby'tje, buiten, mogelijkheid, bedenken.