Turkish example sentences with "akıl"

Learn how to use akıl in a Turkish sentence. Over 100 hand-picked examples.

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Tüm insanlar özgür, değer ve hak bakımından eşit olarak doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik düşünceleriyle davranmalıdırlar.

Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir.

Doğru akıl bir yerde kalmayan akıldır.

Karışık akıl, bir şeyi aşırı düşünen, bir yerde pıhtılaşan akıldır.

Çok sayıda insan çok sayıda akıl.

O, ona hangi kitapları okuyacağı konusunda akıl verdi.

Sağlık ve akıl, hayatın iki nimetidir.

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve kardeşlik ruhu içinde birbirlerine karşı hareket etmelidirler.

Akıl iyi bir uşak fakat kötü bir efendidir.

Akıl hastası mısınız?

Tom, Mary'nin akıl hocası.

Tom bir akıl hastanesinde.

O, akıl hastalıkları uzmanını çağırdı.

Doğa ona hem sağlıklı bir akıl hem de sağlıklı bir vücut bahşetti.

Bazı akıl hastalıklarının zaten tedavisi var.

Pencereleri kapatmayı akıl edemedin mi?

Ne yapacağımı bilmediğimden, ondan akıl istedim.

Bu bir akıl tutulmasıdır.

Tüm akıl ve duygularınızı nefret sellerinde yok etmişsiniz.

Akıl hastanesine gönderildi.

Tom bir akıl hastanesine gönderildi.

Bu akıl yürütme ile ilgili temel bir hatadır.

Dan Linda'yı akıl hastanesine geri göndermekle tehdit etti.

Tom akıl hastasıydı.

Akıl temiz ise kader iyidir.

Tehlikeli bir suçlu, akıl hastanesinden kaçtı.

O belirsiz bir süre için bir akıl hastanesine gönderildi.

Tom benim akıl hocamdı.

Tom bir akıl hastanesine götürüldü.

Akıl yaşla gelir.

Toplum, mahkumlar tarafından işletilen bir akıl hastanesidir.

Onu bir akıl hastanesinde koy!

Tom'un iyi bir akıl hocası vardı.

Tom bir akıl hastası.

Bir zamanlar senin eski öğrencilerin seni akıl hocaları olarak seçtiklerini biliyorsun.

Akıl akıldan üstündür.

O bir akıl hastanesine gönderildi.

Akıl hastalığı herkesi etkileyebilir.

Bu bir akıl hastanesi değil, bu bir psikiyatri hastanesi.

Tom'un önemli akıl sağlığı problemleri vardır.

Beyin her akıl, ruh ve kas enerjisinin merkezidir.

Tom'un ailesinde akıl sağlığı sorunları olan birkaç kişi vardır.

Akıl sağlığına kavuştu.

Akıl sağlığınız söz konusu değil.

Akıl sağlığımı kaybediyorum sandım.

Akıl sağlığı ile delilik arasındaki ince çizgi daha incelmiştir.

Akıl yaşta değil baştadır.

Tom benim kahramanım ve akıl hocamdı.

Neden Tom'u bir akıl hastanesine koydular?

Onların hepsi kahrolası akıl hastası.

Kalp evet diyor, akıl hayır diyor.

Tom bir arkadaş ve bir akıl hocasıydı.

Kanatlar kuşa, akıl insana.

Tom'un akıl hocasıyım.

Tom'un akıl hocasıydım.

Onun ani akıl değişikliğine çok şaşırdım.

Sami'nin akıl hastalığı onun cezasını hafifletmedi. Art arda iki ömür boyu hapis cezası aldı.

Tom'u akıl hocası olarak görüyorum.

Tom'u akıl hocam olarak düşünüyorum.

Tom'u akıl hocam olarak görüyorum.

Tom, Mary'nin akıl hocası oldu.

Tom'a Mary tarafından akıl hocalığı yapıldı.

Akıl hastalığı bir hastalıktır.

Tom benim için harika bir akıl hocasıydı.

Tom benim için büyük bir akıl hocasıydı.

Tom benim akıl hocam ve arkadaşım.

Bu akıl yürütme gerçekten delice.

Bana akıl verme!

Cahil geldiğinde akıl gider.

Akıl yaşta değil, baştadır.

İnsan akıl sahibidir.

Sami bir akıl hastanesine gönderildi.

Sami'nin tanısal bir akıl hastalığı yoktu.

Sami ciddi akıl hastalığı belirtileri göstermiyordu.

Tom hayatının çoğunda akıl hastanelerine girip çıkmıştı.

Acele edilen işe akıl ermez.

Allahım, akıl yağdır ve muhtaçların ellerinden şemsiyelerini al!

Regina akıl hastası.

Belki de daha önce bunu akıl etmeliydin.

Ona bir parça akıl verdim.

Bu operasonun akıl hocaları kimdi?

Sami bir akıl hastanesine yerleştirildi.

Sami'nin akıl hastalığı onun mankenlik kariyerini kısa kesmiştir.

Sami'ye bir akıl hastalığı teşhisi konuldu.

Allah akıl fikir ihsan eylesin.

Allah akıl fikir versin.

Allah akıl versin.

Allah'ın işine akıl ermez.

Allah akıl dağıtırken sen neredeydin?

Tom'un Boston'da iyi bir akıl hocası vardı.

Ali akıl dolu bir pas attı.

Akıl para ile satılmaz.

Tom çok iyi bir akıl hocasıydı.

Akıl çarşıda pazarda satılan bir şey değil.

Onda sike sürülecek akıl yok.

Akıl akıl gel peşime takıl.

Akıl akıl gel peşime takıl.

Akıl akıl, gel çengele takıl.

Akıl akıl, gel çengele takıl.

Akıl alır gibi değil.

Also check out the following words: güzeller, genellikle, oynanan, oyun, dünyada, olan, oyunlardan, biri, Mahjong'u, seviyorum.