Dutch example sentences with "meeste"

Learn how to use meeste in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

De meeste mensen denken dat ik gek ben.

Juridische terminologie is voor de meeste leken onbegrijpelijk.

De meeste mensen schrijven over hun dagelijks leven.

Midori heeft de meeste sinaasappels opgegeten.

Midori heeft de meeste sinaasappels gegeten.

De meeste arbeiders zijn lid van een vakbond.

Fantasie is iets, dat de meeste mensen zich helemaal niet kunnen voorstellen.

De meeste mensen overlijden in bed, daarom is het aan te bevelen het bed te mijden.

De meeste dorpelingen zijn visser.

De meeste Zwitsers spreken twee of drie talen.

De meeste auto-ongevallen zijn het gevolg van onoplettendheid van de bestuurder.

De meeste studenten studeren hard.

Ik vrees dat dit werk het meeste van mijn tijd zal opeisen.

Wie zwemt in het geld, krijgt de meeste hulp.

In de meeste talen is het werkwoord een essentiëel zinsdeel.

De meeste jongeren hebben een gsm.

Omdat de meeste Esperantosprekers de taal door zelfstudie geleerd hebben, zijn het internet in het algemeen, en de webstek www.lernu.net in het bijzonder, grote voordelen voor de taal geweest.

Hij neemt de meeste, zo niet alle belangrijke beslissingen voor zijn onderneming.

De meeste mensen kijken graag televisie.

Vanuit de verte bekeken zien de meeste dingen er mooi uit.

In de meeste europese landen moeten auto's rechts rijden.

De meeste gitaren hebben zes snaren.

Voor de verovering door de Arabieren waren de meeste Perzen zoroastranen, maar er waren ook joden en christenen. Wie zou vandaag durven denken dat Iraniërs joodse of christelijke voorouders hebben?

De meeste ontwikkelaars hebben een hekel aan debuggen; het is leuker om programmeerfouten te maken dan ze op te lossen.

Je kunt de Engelse taal gebruiken in de meeste hotels in de wereld.

Waar houd je het meeste van: muziek of Engels?

Wie vliegt met de meeste ervaring, een vlieg of een piloot?

De meeste grote Japanse firma's hangen af van de export.

De meeste gasten waren buitenlanders.

De meeste mensen denken dat.

Je moet proberen het meeste uit je mogelijkheden te halen.

De meeste Amerikanen houden van hamburgers.

De meeste tijd droom ik in tekst.

Tom was de meeste tijd alleen.

De meeste ongelukken gebeuren dicht bij huis.

In de straat waren de meeste winkels gesloten.

De meeste Nederlanders in Nieuw-Amsterdam vertrokken niet.

In de meeste verkiezingen wint de kandidaat met de meerderheid van de stemmen de verkiezing.

De meeste Roma zijn geen nomaden.

De meeste leerlingen gaan 's morgens en 's middags naar school.

Spaans spreekt men in de meeste landen van Zuid-Amerika.

De meeste Japanners nemen elke dag een bad.

De meeste studenten lezen de syllabus niet erg nauwkeurig.

De meeste mensen zijn rechtshandig.

De meeste winkels waren gesloten.

De meeste mensen beschouwen jazz tegenwoordig als ouderwets.

De meeste slangen op dit eiland zijn ongevaarlijk.

De meeste jongeren kennen die verschrikking van de oorlog niet.

Wat mij betreft, ben ik vrij onverantwoordelijk, zoals de meeste mensen.

De meeste studenten hier gaan op de fiets naar school.

Hamburg is de stad met de meeste bruggen van Europa. Het heeft meer bruggen dan Venetië, Amsterdam en Stockholm samen.

Engels wordt in de meeste landen onderwezen.

Waar besteedt u de meeste tijd aan?

De meeste van deze mannen werkten in de mijn.

De meeste kinderen haten de school.

Met de meeste hoogachting.

Laat de technologie het meeste werk maar doen.

Nu geven de meeste ouders onbewust veel te veel suiker aan hun kind.

De meeste mensen houden van vredige nachten met sterren aan de hemel.

De meeste mensen doen dat.

Ik denk dat we gelukkiger zijn dan de meeste mensen.

Ik kon de meeste vragen beantwoorden.

De stedelijke bevolking in de meeste ontwikkelingslanden stijgt zeer snel.

In de meeste deelstaten is het vak Engels verplicht.

Waarom zijn de meeste kabouters zo klein?

Het lijkt erop dat de meeste mensen alleen in de zomer barbecueën.

Men zegt dat elk jaar er het meeste toeristen in oktober zijn.

Net zoals de meeste Inca's, geloofde hij in dit verhaal.

De zin van het leven voor de meeste mensen is in drie letters samen te vatten: ESS - eten, schijten, slapen.

Tom is slimmer dan de meeste jongens van zijn leeftijd.

Maria is slimmer dan de meeste meisjes van haar leeftijd.

De meeste mensen zijn het eens.

De meeste mensen zijn het ermee eens.

Wie heeft de meeste homeruns geslagen?

De meeste leerlingen gaan met een rugzak naar school.

De meeste buitenlanders denken dat het gevaarlijk is om hier in de straten te lopen.

Cornwall is de meeste zuidwestelijke streek van het Britse vasteland.

Hoewel de meeste van de daar gesproken talen tot dezelfde austronesishe taalgroep behoren, kunnen zij onderling niet worden begrepen.

De meeste van Toms kinderen werden leraar.

De meeste stadsbussen en trolleybussen zijn al vijf jaar met camera's uitgerust.

De meeste talen zijn mooi.

De meeste studenten houden niet van geschiedenis.

Tom geeft het meeste van zijn geld aan eten uit.

De beste arts is diegene die de waardeloosheid van de meeste geneesmiddelen kent.

De meeste studenten bereiden zich voor voor de eindtermen.

De meeste studenten bereiden zich voor voor de eindexamens.

De meeste studenten bereiden zich voor voor het eindexamen.

De meeste mensen hebben weinig fantasie.

De meeste mensen hebben weinig verbeeldingskracht.

Eenzaamheid is een onaangename toestand die de meeste mensen van tijd tot tijd ervaren.

De oude wiskundeleraar, meneer Müller, heeft een mooiere fiets dan de meeste van zijn leerlingen.

De meeste studenten gaan te voet naar school.

De meeste hiervan zijn van Tom.

De meeste van deze zijn van mij.

We zijn geneigd te denken dat de meeste honden bijten.

De meeste liften werken automatisch.

De meeste werknemers krijgen elk jaar een automatische loonsverhoging.

In dit land zijn de meeste inwoners soennitische moslims.

De meeste Berbers zijn bergbewoners. Het ligt voor de hand: ze waren nooit bereid om in de identiteit van de indringers te verdwijnen.

De meeste tandpasta's bevatten fluoride.

De meeste wortels waren ooit paars totdat de Nederlanders een oranje ras creëerden om de Prins van Oranje te eren.

Also check out the following words: is, het, weer, In, Parijs, heb, ik, voor, maand, kamer.