Dutch example sentences with "kunnen"

Learn how to use kunnen in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Heb je gezegd dat ik nooit zou kunnen winnen?

Het ligt misschien niet in je aard, maar je zou tenminste een beetje beleefd kunnen zijn.

Wiskunde is het deel van de wetenschap waarmee je je nog steeds zou kunnen bezighouden als je 's morgens wakker zou worden en zou merken dat het heelal er niet meer is.

We kunnen niet slapen vanwege het lawaai.

Zou je misschien later kunnen terugbellen?

We kunnen thuis geen schaap houden. Wat moeten we er daar mee doen?

Wat ik ook doe, zij zegt dat ik het beter had kunnen doen.

Zou het kunnen dat dat gerucht waar is?

Ik hou er niet van als wiskundigen die veel meer weten dan ik hun gedachten niet duidelijk kunnen uitdrukken.

Ik ben een mens met tekortkomingen, maar het zijn tekortkomingen die makkelijk verholpen kunnen worden.

Als ze hier zonder man en zonder kennissen is, dacht Goerov, dan zou het geen kwaad kunnen om met haar kennis te maken.

Mensen kunnen niet eeuwig leven.

Honden kunnen niet praten, maar het leek alsof de ogen van het hondje zeiden: "Nee, ik heb geen thuis."

Weinig studenten kunnen Latijn lezen.

Je zou tenminste "bedankt" kunnen zeggen.

Als de wereld niet was zoals ze is, zou ik iedereen kunnen vertrouwen.

Als ik zo zou kunnen zijn...

Ik zou graag naar Japan kunnen gaan.

Hoe zou ik een robot kunnen zijn? Robots dromen niet.

Het enige wat jullie kunnen doen, is elkaar vertrouwen.

Zelfs Japanners kunnen fouten maken wanneer ze Japans spreken.

Ik heb heel hard geleerd om het examen te kunnen halen.

Niet alle vogels kunnen vliegen.

Zij kunnen vissen.

Erectieproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben.

Zou u me kunnen vertellen hoe ik bij het station kom?

's Nachts zet ik mijn paprikaplantjes bij het open raam, zodat ze een beetje kunnen harden voor ik ze buiten poot, want ze hebben nu nog zulke dunne steeltjes.

Zou u het geluid zachter kunnen zetten?

In Nederland is het de gewoonte dat, wanneer bij de bouw van een huis het hoogste punt bereikt is en de dakpannen gelegd kunnen worden, de opdrachtgever de bouwvakkers op zogenaamd "pannenbier" trakteert om dit te vieren. Er wordt dan een vlag in de nok van het huis geplaatst. Is de opdrachtgever te gierig om te trakteren, dan wordt geen vlag, maar een bezem geplaatst.

Iedereen wil graag geloven dat dromen uit kunnen komen.

Dit kerkhof heeft zelfs een eigen site, en daarop staat een pagina "Nieuws". Kunnen jullie het je voorstellen, nieuws van de begraafplaats?!

Fantasie is iets, dat de meeste mensen zich helemaal niet kunnen voorstellen.

Men zou een dorp in Afrika kunnen voeden van het geld dat een iPhone-abonnement kost.

Zou je even kunnen wachten?

Als jullie de lessen van het seminar "Corruptiebestrijding binnen het bedrijf" niet willen volgen, kunnen jullie ook 200 hryvnia betalen en het certificaat gewoon zo ontvangen.

Zou u me die brief per e-mail kunnen toesturen?

Hoe kunnen we zeker zijn van zijn eerlijkheid?

Zou u me kunnen vertellen wat uw huidige adres is?

Hij zal waarschijnlijk niet kunnen werken.

Zou je die pan schoon kunnen schrobben?

Ik heb nog niet genoeg materiaal verzameld om een boek te kunnen schrijven.

We kunnen het verleden en het heden registreren.

Ze beloven ons gouden bergen, maar ik heb zo het vermoeden dat we op de vervulling van die beloften kunnen wachten tot sint-juttemis.

Als je me zou helpen, zou ik erin kunnen slagen.

Ze beloven ons gouden bergen, maar ik heb zo het vermoeden dat we op de vervulling van die beloften kunnen wachten tot de dag dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen.

Zou je deze brief voor me op de post kunnen doen?

Het zou, inderdaad, een vergissing kunnen zijn.

Wij zijn anders dan dieren omdat wij kunnen spreken.

Je zou echt eens moeten beginnen te denken voor je jouw mond open doet. Je zou op die manier veel misverstanden kunnen vermijden.

Denk jij dat vissen kunnen horen?

Het zou kunnen dat je hem gaat ontmoeten.

Alles wat we ons kunnen voorstellen is echt, maar wat echt echt is, is de echte vraag.

Ik heb een vergrootglas nodig om de kleine lettertjes van het contract te kunnen lezen.

In een land met zoveel water als Nederland moet je goed kunnen zwemmen.

"Wacht even," zei Dima, terwijl hij zijn telefoon tevoorschijn haalde, "ik weet iemand die me wel wat geld zou kunnen lenen."

Er zijn drie verschillende soorten mensen op de wereld: zij die kunnen tellen en zij die dat niet kunnen.

Er zijn drie verschillende soorten mensen op de wereld: zij die kunnen tellen en zij die dat niet kunnen.

De zomerdagen kunnen heel, heel heet zijn.

Heeft u al een keus kunnen maken?

Ik sta soms versteld hoeveel troep sommige mensen in één week kunnen maken.

Dat u zo'n end niet meer kan lopen is toch niks om u voor te schamen?! Je zal ze de kost moeten geven die op uw leeftijd überhaupt niet meer kunnen lopen.

Als hij niet lui geweest was, had hij rijk kunnen zijn.

Vanaf het moment dat ik deze ruimte binnenkwam, heb ik mijn ogen niet van je af kunnen houden.

Zou u even kunnen wachten?

Aan de kabelbaan hangen cabines waarin plaats is voor vier personen. De skistokken dient men bij zich te houden; de ski's kunnen in de daarvoor bestemde houders aan de achterkant van de cabine geplaatst worden.

"Zou je het zo kunnen knippen?" "Een beetje korter van voren en wat langer opzij graag."

Katten kunnen in het donker zien.

Eventueel zou het ook kunnen werken als je eerst zeer aandachtig de lijst zinnen doorloopt en daarna oefent met de 'typ'-methode.

Moest ik kunnen, ik zou nu stoppen met dat vervelende karwei!

Katten kunnen in bomen klimmen, maar honden niet.

Vissen kunnen niet overleven buiten het water.

We dachten dat we hem niet zouden kunnen tegenhouden.

De gelijkberechtiging en het behoud van de talen zouden enkel kunnen gegarandeerd worden, indien de Europese Unie een neutrale, gemakkelijk te leren, geleidelijk invoerbare brugtaal zou aannemen als hulptaal tussen zijn volkeren.

Als ik nu eens goed zou kunnen zingen!

Maar over zijn zus kunnen we zeggen, dat ze zo hatelijk werd, dat haar eigen moeder ze wegjoeg; en het ongelukkige meisje had zoveel gelopen en niemand gevonden, die haar wilde opvangen, dat ze weldra omkwam in een hoek van het bos.

De prins vond, dat een dergelijke bekwaamheid meer waard was dan om het even wat men als bruidsschat zou kunnen geven aan een meisje. Hij bracht ze naar het paleis van zijn vader, de koning, waar ze met hem trouwde.

Wij kunnen niet meer leven zonder machines.

Zou ik de sleutel kunnen krijgen?

Zonder u had ik het niet kunnen doen. Bedankt.

Chris zal morgen niet kunnen werken.

Zonder zon zouden we niet kunnen leven.

Waar kunnen we telefoneren?

Om computerlinguïstiek te kunnen studeren moet men meerdere talen kennen, maar ook goed met computers kunnen omgaan.

Om computerlinguïstiek te kunnen studeren moet men meerdere talen kennen, maar ook goed met computers kunnen omgaan.

Volgend jaar zouden zonnestormen een ramp kunnen betekenen voor het elektriciteitsnet.

Niemand zou mijn werk kunnen doen.

Aardbevingen kunnen zich op elk moment voordoen.

Ik heb niet goed kunnen slapen gisterennacht, dus voel me niet zo goed.

Alleen door alle atoomwapens te verbieden kunnen we allemaal samen de wapenwedloop stoppen.

Vanaf morgen kunnen we samen naar het werk gaan.

Kunnen we morgen een vergadering hebben daarover?

Wat jammer dat jullie niet kunnen komen!

Hij ontdekte een bewijs, dat bijen met elkaar kunnen communiceren.

Er is slechts één ding dat we kunnen doen nu!

Katten kunnen zien in het donker.

Zij hebben niets waar ze naartoe kunnen gaan.

Daarover zou je gelijk kunnen hebben.

Ik wou dat ik met haar had kunnen meegaan.

Samen met Groot-Brittannië zou Frankrijk de import van afvalstoffen uit Duitsland kunnen verbieden.

We hebben het zo druk dat we alle hulp kunnen gebruiken.

De jongen beweerde te kunnen lezen, maar hij hield zijn boek omgekeerd.

Also check out the following words: naam, echte, knuffelbeest, ziet, vriendelijk, hart, juiste, plaats, jouw, eetlust.