Dutch example sentences with "wat"

Learn how to use wat in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Wat is dat?

Wat doe je?

Ik weet niet wat te zeggen...

Soms weten critici niet wat ze aan het bekritiseren zijn.

Wat is er gebeurd?

Wat heeft deze stoel hier te zoeken?

Eet wat je wilt.

Wat heeft hij gezegd?

Wat heb je gezegd?

In het begin wist ik niet wat te doen.

Wat is nieuw?

Wat?

Wat ben je aan het doen?

Wat was je aan het doen?

Wat is de oorsprong van de Olympische Spelen?

Ik weet niet wat ik nog meer kan doen.

Wat vind je ervan om een wandeling te maken in het park?

Wat mij betreft, ik heb op het moment niets te zeggen.

John weet niet wat hij verder moet doen.

Is dit wat je wilde?

Weten is één ding, het ook doen is heel wat anders.

Wat doe je hier?

Dit is wat ik gekocht heb in Spanje.

Ik weet niet wat dat is.

Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.

Ik weet niet wat je bedoelt.

Laten we eens kijken wat er kan gebeuren in het ergste geval.

Ik denk dat de zaak er wat anders voor staat wanneer je hierover nadenkt op de lange termijn.

Wat denk je dat ik aan het doen was?

Wat denk je, wat zou ze gaan doen?

Wat denk je, wat zou ze gaan doen?

Wat is uw bloedgroep?

Laat eens zien wat je gekocht hebt.

Wat moet ik meenemen?

Wat ontbreekt er?

Ik zal je wat foto's laten zien.

Wat een verrassing!

Ik begrijp niet helemaal wat hij zegt.

Lees wat je wilt.

Wat een grote hond!

Wat zijn jullie toch een vlegels!

Wat lach je nou?

We kunnen thuis geen schaap houden. Wat moeten we er daar mee doen?

Wat ik ook doe, zij zegt dat ik het beter had kunnen doen.

Wat is dat voor onzin?

Leven is wat er met je gebeurt terwijl je bezig bent met andere dingen.

Dat is niet iets wat iedereen kan doen.

Het is moeilijk te zeggen wat goed is en wat niet, maar toch moet het.

Het is moeilijk te zeggen wat goed is en wat niet, maar toch moet het.

Ze heeft altijd wel wat op hem aan te merken.

Wat hij ook doet, hij doet het goed.

Wat heb je geantwoord?

Wat ik ook doe, zij zegt dat ik het beter kan.

Wat zijn jullie toch een bengels!

Wat zijn jullie toch een belhamels!

Ik zal jullie wat foto's laten zien.

Wat een kinderen! Je stuurt ze weg om snoepjes, en ze komen terug met een hond!

Als ik later groot ben, word ik piloot. En wat wil jij worden?

Kijk eens aan. Wat een geweldige cadeautjes! Wat ben ik blij!

Kijk eens aan. Wat een geweldige cadeautjes! Wat ben ik blij!

Ik weet niet meer wat ik moet doen.

Wat je gezegd hebt, kan je niet terugnemen.

Loop eens wat langzamer.

Iris, wat eet je meestal voor het ontbijt?

Dat is het domste wat ik ooit gezegd heb.

Ik was moe en, wat nog erger is, ik wilde slapen.

Wat is de maan vanavond mooi!

Het leek erop dat lezen een van zijn ongezonde gewoontes was, aangezien hij zich even gretig stortte op alles wat hij maar in handen kreeg.

Dat was waarschijnlijk wat hun beslissing beïnvloed heeft.

Wat is het probleem?

"Daar heb ik nog nooit aan gedacht," zei de oude man. "Wat moeten we doen?"

Het enige wat jullie kunnen doen, is elkaar vertrouwen.

Je zou verbaasd staan over wat je in een week leren kan.

Ik vermoed, dat achter alles wat we doen moeten, wel iets zit, wat we doen willen...

Ik vermoed, dat achter alles wat we doen moeten, wel iets zit, wat we doen willen...

Wat is de hoogste berg van Noord-Amerika?

Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.

Het is niet alles goud wat er blinkt.

Wat niet weet, wat niet deert.

Wat niet weet, wat niet deert.

Wat het oog niet ziet, het hart niet deert.

Haar moeder heeft haar gemaakt tot wat ze is.

Wat een verschrikking!

Dat zou iets zijn wat ik zou moeten programmeren.

Alles wat is uitgevonden, is waar.

Jullie kennen de uitdrukking, dat we oogsten wat we zaaien. Ik heb de wind gezaaid en hier is mijn storm.

Het leven begint, wanneer je beslist wat je ervan verwacht.

Wat wil je doen?

Er moet inderdaad wat gedaan worden aan het probleem, maar dit is met een kanon op een mug schieten.

Wat gaat u vanavond doen?

Wat gaan jullie vanavond doen?

Wat ga je vanavond doen?

Ik heb nu wat geld.

Ik begrijp niet wat zijn echte doel is.

Eh, meneer... Wat op het bord staat, is geen exponentiële functie, maar een goniometrische...

Wat jammer dat ik geen tuin heb!

Wat ik in mijn hand heb, is een versteende schelp.

Wat wil je hebben?

Wat je zaait, zul je oogsten.

Wat heb je afgelopen zondag gedaan?

Wat doe je als je iets dat je zelf niet begrijpt op je lichaam hebt laten zetten en een onverwacht resultaat hebt gekregen?

Also check out the following words: besteld, schilderij, Nederlandse, meester, Aardappels, geïntroduceerd, Nederlanders, Jakarta, Nederlands, nauw.