Dutch example sentences with "laten"

Learn how to use laten in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Laten we iets proberen!

Laten we eens kijken wat er kan gebeuren in het ergste geval.

Wilt u me uw paspoort even laten zien alstublieft?

Kunt u me nog een andere laten zien?

Laten we teruggaan.

Ik zal je wat foto's laten zien.

Ik zal je de stad laten zien.

Laten we blindemannetje spelen.

Laten we naar huis gaan!

Ik zal jullie wat foto's laten zien.

Ik had bijna mijn paraplu in de trein laten liggen.

Ik moet mijn fiets laten repareren.

Daarna vertrek ik, maar dan realiseer ik me dat ik m'n rugzak bij hen thuis heb laten liggen.

Het heeft geen zin te doen alsof om mij te laten geloven dat ik dingen geloof die jij niet gelooft!

Je had het me eerder moeten laten weten.

Laten we uit eten gaan vanavond.

Je kunt water drinken, maar dat kun je ook laten.

Water kun je drinken, maar je kunt het ook laten lopen.

Wat doe je als je iets dat je zelf niet begrijpt op je lichaam hebt laten zetten en een onverwacht resultaat hebt gekregen?

Laten we dit gedicht uit ons hoofd leren.

Ieder van ons is als de maan: we hebben allemaal een donkere kant, die we nooit laten zien.

Kunt u me deze foto's laten zien, alstublieft?

Laten we daar later naar kijken.

Laten we doen alsof we buitenaardse wezens zijn.

Laten we doen alsof we vreemdelingen zijn.

Kijk goed. Ik zal je laten zien hoe je dit doet.

Paarden houden niet van boterbloemen, die laten ze gewoon staan in de wei.

Dit was om me methodisch te laten leren denken.

Laten we er na school over praten.

Wie soeckt Peert of Wijf sonder gebreecken, die magh het werck wel laten steecken en bedencken dat hij bed en stal voor eeuwigh ledigh houden sal.

Wat zou je doen als je, laten we zeggen, tienduizend dollar had?

Ik moet mijn haar binnenkort laten knippen.

Ik heb mijn paraplu in een bus laten liggen.

Wie paard of vrouw zoekt zonder gebreken, die mag zijn werk wel in de steek laten en bedenken dat zijn bed en stal voor eeuwig leeg zullen blijven.

Laten we het Engelse liedje zingen.

Meneer, u heeft uw aansteker op tafel laten liggen!

Wanneer het donker is, mag je haar niet naar buiten laten gaan.

Laten we even wat uitrusten onder de boom.

Laten we samen een liedje zingen.

Ze vindt het niet leuk iets onafgemaakt te laten.

Je moet je haar eens laten knippen.

Ik ben me wezen laten inenten.

Ik deed een stap opzij om hem naar binnen te laten gaan.

Wat vindt je van deze foto's? Ik heb ze vandaag laten ontwikkelen.

Ik heb mijn fiets laten repareren.

Laten we daar een fiets huren.

Laten we bellen.

Laten we gaan als het niet regent.

Laten we even binnenspringen bij hem thuis.

Laten we een korte pauze nemen.

Laten we even bij hem aanwippen.

Laten we van plaats wisselen.

"Maar het is waar!" drong Dima aan. "Ze laten me het pak niet kopen, tenzij ik ze nog 99 kopeke geef! Kun je me niet wat geld overmaken?"

Ik heb mijn computer laten repareren.

Laten we stoppen bij het volgende benzinestation.

Laten we honkbal gaan spelen!

Een vriend van mij is laatst uitgegleden over een autootje dat zijn zoon had laten slingeren op de trap en heeft toen zijn grote teen gebroken.

Vroeg of laat zal zijn geluk het laten afweten.

Gelieve mij door te laten.

Waar hebt ge uw haar laten knippen?

Laten we proberen elkaar te verstaan.

Laten we doen alsof we buitenlanders zijn.

Ik twijfel op geen enkele manier aan je goeie wil, maar ik wou je iets laten weten.

"Laten we de les vandaag beginnen met het boek op bladzijde 156", zei de leraar.

Laten we gaan zitten en een beetje rusten.

Het spijt me dat ik u heb laten wachten.

Ik ben erin geslaagd de leraar mijn idee te laten verstaan.

Laten we ons haasten!

Laten we dat Engelstalig liedje zingen.

Ge hebt uw zakdoek laten vallen.

"Laten we gaan" zei hij tegen mij.

Heb ik u lang laten wachten?

Vader wil mij dokter laten worden.

Laten wij tien minuten pauze nemen.

Laten we voetbal spelen.

Goed, laten we beginnen met ons werk.

Nu, laten we eten.

Laten we bij dageraad gaan.

Laten we na schooltijd tennis spelen.

Men heeft mij twee uur laten wachten.

Ze heeft mij een half uur laten wachten.

Laten we sushi eten.

Laten we een pauze houden om thee te drinken.

Laten we de bus nemen.

Het spijt me dat ik je zo lang heb laten wachten.

Kom laten we drinken op mijn rekening.

Laten we de discussie verderzetten.

Men kan niet tegelijk de cake eten en hem onaangeroerd laten.

Laten we onze kamer kuisen.

Gelieve dit formulier in te vullen en te wachten tot wij iets laten weten.

Hij beval hen om de gevangenen vrij te laten.

Hij gaf haar een snoepje opdat ze hem met rust zou laten.

Laten we haar alleen laten.

Laten we haar alleen laten.

En laten we nu alles vergeten.

Sommige geuren kunnen gemakkelijk jeugdherinneringen laten opduiken.

Laten we wachten tot hij terugkomt.

Zo, wanneer gaat ge eindelijk uw koppigheid laten varen en een huis kopen?

Laten we met de auto gaan.

Laten we de boot om beurten roeien.

Je moet een aangetaste tand laten behandelen.

Also check out the following words: vieze, toet, mouw, wasgoed, tocht, graden, Tshirt, vertaling, toevoegen, rating.