Dutch example sentences with "geleerd"

Learn how to use geleerd in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Ik heb geleerd te leven zonder haar.

Wie heeft hen tafelmanieren geleerd?

We hebben Russisch geleerd in plaats van Frans.

Jong geleerd is oud gedaan.

Ik heb Frans geleerd in plaats van Duits.

Ik heb heel hard geleerd om het examen te kunnen halen.

Waar heb je Italiaans geleerd?

Waar heeft u Italiaans geleerd?

Ontwikkeling is het verschil tussen wat men geleerd heeft en wat men vergeten is.

Omdat de meeste Esperantosprekers de taal door zelfstudie geleerd hebben, zijn het internet in het algemeen, en de webstek www.lernu.net in het bijzonder, grote voordelen voor de taal geweest.

Wij hebben geleerd dat Columbus Amerika ontdekte in 1492.

Ik heb veel geleerd uit zijn boeken.

Ik heb veel van hem geleerd, vooral zijn slechte gewoonten.

Hebt gij het nummer van buiten geleerd?

De studenten hebben veel gedichten van buiten geleerd.

Aan de basis van de thermodynamica liggen de bewegingen van atomen en moleculen, en de bewegingswetten die we al geleerd hebben in het eerste deel.

Hij is gebuisd in zijn examens, omdat hij niet genoeg geleerd had.

Het was een voordeel dat ik Chinees geleerd had toen ik op school zat.

De armoede had hem geleerd op eigen benen te staan.

Alles wat iemand over het leven moet weten, heb ik geleerd van een sneeuwpop.

Deze knul is een echte autodidact: hij heeft zelf geleerd zijn knopen aan te zetten.

Ik heb veel van je geleerd.

De woordenschat van het Esperanto is de grootste, alhoewel er relatief zeer weinig woorddelen moeten vanbuiten geleerd worden in vergelijking met de woorden van de natuurlijke talen.

Hij is heel geleerd.

Vandaag heb ik twee uur Chinees geleerd.

Hij die denkt genoeg te hebben geleerd, heeft niets geleerd.

Hij die denkt genoeg te hebben geleerd, heeft niets geleerd.

Ge kunt haar niet verwijten dat ze niet weet wat haar niet geleerd is.

Mijn grootvader heeft mij geleerd een appeltje voor de dorst te bewaren.

Mijn grootvader heeft mij de goede gewoonte geleerd, geld opzij te leggen voor kwade dagen.

Ik heb dit weekend veel geleerd.

Ik heb heel hard geleerd om het examen te halen.

In de tussentijd hebben wij van onze fouten geleerd.

Mij is iets anders geleerd.

Wat ertoe doet is niet aan welke universiteit je afstudeerde, maar wat je geleerd hebt terwijl je er was.

We hebben op school veel geleerd.

Het is de belangrijkste zaak, die ik van jou geleerd heb.

Waar heb je dat geleerd?

Ik heb geleerd als Tom te denken.

Ik heb niets geleerd.

Ik heb vier jaar Engels geleerd met een moedertaalspreker.

Ik heb mijn hond geleerd om mij 's morgens de krant te brengen.

Wie heeft u dat geleerd?

Ik heb Engels geleerd terwijl ik daar was.

Helaas zijn er in de geschiedenis maar weinig voorbeelden van naties die iets geleerd hebben van hun eigen verleden.

Heb je het gedicht uit je hoofd geleerd?

Ik heb geleerd mijn pijn niet te negeren.

Ben heeft geleerd hoe hij vuur kan maken zonder lucifers.

Engels wordt overal ter wereld geleerd.

Hoe zou Tom Frans hebben geleerd?

Tom heeft de vorige nacht drie uur lang Frans geleerd.

Ik denk dat je je lesje geleerd hebt.

Ik heb op school Engels geleerd.

Leer de taal zoals je je moedertaal hebt geleerd.

Neem me niet kwalijk, maar ik heb geleerd dat de planmatige opzet om joden uit te roeien in het christelijke Europa is bedacht.

Heb je dat niet op school geleerd?

Je hebt een hoop geleerd, hè?

Ik heb veel geleerd van dit gesprek.

Ik heb over de Griekse cultuur geleerd.

Hoe heb je geleerd?

Van wie heb je dit geleerd?

Wat heb je geleerd?

Ik heb dat geleerd toen ik een kind was.

Maya-priesters hebben veel geleerd over astronomie.

Hij heeft hard geleerd en de toets gehaald.

Ik heb geleerd met de pijn in mijn rug te leven.

Had ik maar beter Engels geleerd toen ik nog jong was.

Wat ertoe doet is niet aan welke universiteit je afstudeerde, maar wat je op de universiteit geleerd hebt.

Mijn hond heet Belysh. Deze zomer heb ik hem geleerd om pootje te geven. Iedere morgen sta ik vroeg op en geef hem te eten. Daarna gaan we een eindje wandelen. Hij beschermt me tegen andere honden. Wanneer ik fiets, rent hij naast me. Hij heeft een vriend, haar naam is Chernyshka. Hij vindt het leuk om met haar te spelen. Belysh is een hele vriendelijke en slimme hond.

Wie heeft je geleerd om te skaten?

Waar heb je Frans geleerd?

Tom heeft me geleerd om te lezen.

Ik heb veel geleerd.

Ik heb zo veel geleerd.

Ik heb heel veel geleerd.

Ik heb zoveel van je geleerd.

Ik heb veel van Tom geleerd.

Je hebt me zo veel geleerd.

Hij is is weliswaar niet zo geleerd, maar toch sluw.

Dat is het belangrijkste, dat ik van jou geleerd heb.

Tom heeft gebarentaal geleerd.

Ik heb van hem veel over astronomie geleerd.

Hoelang heeft Tom Frans geleerd?

Thomas heeft mij veel geleerd.

Hij heeft tweeduizend Engelse woorden uit het hoofd geleerd.

Zij heeft tweeduizend Engelse woorden uit het hoofd geleerd.

U heeft tweeduizend Engelse woorden uit het hoofd geleerd.

Vandaag heb ik een nieuw woord geleerd.

Ik was meer dan één keer dronken en mijn passies waren nooit ver weg van extravagantie: Ik schaam me niet om dit toe te geven; want ik heb uit eigen ervaring geleerd, dat alle buitengewone mannen die grote en uitzonderlijke dingen hebben bereikt, door de wereld als gek of dronkaard bestempeld werden.

Ik heb geleerd een beetje beter Frans te spreken.

Een buitenlander heeft me Engels geleerd.

Ik heb Frans op school geleerd.

U hebt geleerd.

Ik sta nog aan het begin. Ik heb dat nog niet geleerd.

Ik spreek niet goed Engels, ook al heb ik het zes jaar lang op school geleerd.

Waar heeft ze dat geleerd?

Ik heb al twee jaar Duits geleerd.

Hoe geleerd hij ook is, hij is niet te vertrouwen.

Monica had amper geleerd.

Ik heb heel snel Catalaans geleerd.

Ik heb veel van haar geleerd.

Also check out the following words: beeldt, genoegen, meenemen, schamen, teruggaan, schaam, taxi, hotel, gloednieuw, hotels.