Turkish example sentences with "veya"

Learn how to use veya in a Turkish sentence. Over 100 hand-picked examples.

Elmalar kırmızı veya yeşildir.

Tatlı su balıkları arasındakilerden bazıları korunmaktadır. Onları yakalamak veya satın almak yasadışıdır.

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar.

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar.

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için onlara inanmamanız gerekir.

Çay veya kahve ister misin?

Eğer tamsayı sadece sıfırdan büyük veya eşit ise tamsayı doğaldır.

"Esperanto: Avrupa veya Asya dili" denemesinde Claude Piron, Esperanto ve Çince arasındaki benzerliği gösterdi ve Esperanto'nun yalnızca Avrupa merkezli olduğunu ortaya koydu.

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.

Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.

Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.

Herkesin, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Herkesin, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Herkesin, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Herkesin, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir.

Bu genç ve yaşlı, zengin ve fakir, Demokrat ve Cumhuriyetçi, siyahi, beyaz, Hispanik, Asyalı, Amerikan yerlisi, eşcinsel, düz, engelli ve engelsizler tarafından konuşulan cevaptır. Sadece bir bireyler koleksiyonu veya bir kırmızı ve mavi eyaletler koleksiyonu asla olmadığımızı belirten, dünyaya mesaj gönderenler Amerikalılardır. Biz, ve her zaman Amerika Birleşik Devletleri olacağız.

Aşama 1. 0.5 litre bitkisel yağı (herhangi bir içyağı veya yağın ve içyağının bir karışımı) yüksek ateşte çömlekte ısıtın, 400 gram doğranmış soğan ekleyin, soğanlar sarı bir renge ulaşana kadar kızartın, sonra da 1 kilogram et (hangi cins olursa olsun) ekleyin.

Ken veya Tony'den hangisi daha hızlı koşar.

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever.

Pastırma veya sosis ister misiniz?

Bir kiraz veya ananas ile kokteyli dekore edebilirsin.

Yağmurlu veya güneşli fark etmez, hava nasıl olursa olsun açılış töreni saat dokuzda başlayacak.

Yağmurlu veya güneşli fark etmez, atletizm yarışması düzenlenecek.

Onların okuyamaması veya hiç yazmaması anlamında onlar cahil değiller.

Çorba veya salata seçeneğiniz var.

Herhangi bir şikâyet veya önerilerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderin.

Yorgun görünüyorsun. Bir veya iki saat istirahat etmelisin.

Madde katı, sıvı veya gaz olarak bulunabilir.

Çok kısa bir uyarı veya açıklama akıllı bir kişi için yeterlidir.

Helen'in forumu bir veya iki fırın eldiveni kullanılıp kullanılmayacağı üzerine uzlaşmaz bir bölünme yaşadı.

Deniz yoluyla mı veya hava yoluyla mı seyahat edersiniz?

Hiç erkek kardeşin veya kız kardeşin var mı?

Şarkı söylemek dürüst ve zevk veren bir eğlence, ama insan müstehcen şarkılar söylememeye veya dinlememeye dikkat etmeli.

Binlerce insan öldürüldü veya yaralandı

Yüzlerce insan öldürüldü veya yaralandı.

Birçok Birlik askeri öldürüldü veya yaralandı.

Sürgünlerin çoğu öldürüldü veya esir alındı ​​.

Altı yüz bin asker öldürüldü veya yaralandı.

Tom onu banyo suyunun içine koyabilir, veya onu temizlemek için kullanabilir ve mutfağını sterilize edebilir, ya da onu bir haşarat kovucu olarak kullanabilir.

Tom ve Mary haftada iki veya üç kez biftek yiyorlar.

Tony, bir dükkân veya bir fabrikada çalışmak istemiyordu.

Tom her yıl iki veya üç kamera satın alır.

Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.

"Simya" kelimesi günümüz Japonya'sında, inandıkları hiçbir ahlâk değeri olmayan siyasetçilerin veya din madrabazlarının gayr-ı ahlâki yollardan para kazanmalarını ifade etmek sadedinde münhasıran mecazi manasıyla kullanılır.

Bu ülkede, biz, yükvücut bir millet, yekvücut bir halk olarak yücelir veya düşeriz. Gelin, siyasetimizi uzun zamandır zehirleyen o aynı partizanlık, detaycılık ve hamlık duygularının cazibesine, hep birlikte karşı koyalım.

O bir kedi mi veya bir köpek mi?

O şimdi hangi dilde konuşuyor, bu İngilizce, Fransızca veya Almanca mı?

Mesajınız aşağıdaki kişi veya dağıtım listesine iletilemiyor.

Bu projeyi kullanabilir veya katkı yapabilirsin.

Bu projeye katkı yapabilir veya kullanabilirsin.

Et veya balık?

Acelen yoksa çaya veya başka bir şeye ne dersin?

Bir fincan çaya veya başka şeye ne dersin, acelen yoksa.

Öksürüğün veya soğuk algınlığın mı var?

O evli değil ve kız kardeşi veya erkek kardeşi yok.

Roka veya herhangi bir acı yeşilliğe dayanamam.

Pencere kenarında veya koridorda mı koltuk istersiniz?

O bizimle aynı fikirde olabilir veya olmayabilir.

Tanrı algısı, ilk insan veya ilk insanlarda var mıydı?

Bir ağaç gölgesinde hamağa ve göl veya deniz manzarasına ihtiyacım var.

Adalet, zengine veya fakire göre değişen bir şey olmamalı.

Ölmek veya ölmemek. İşte bütün mesele bu.

Lider olmak istersem olurum veya olmak istemezsem olmam.

Bir bakış veya bir kas hareketi bile düşünceyi belli eder.

İnsanları kıyafetiyle aracıyla veya statüsüyle yargılamaya devam edecek miyim?

Benim birinci olmam veya olmamam veya olamamam seni ve arkadaşlarını neden bu kadar alakadar ediyor?

Benim birinci olmam veya olmamam veya olamamam seni ve arkadaşlarını neden bu kadar alakadar ediyor?

Beni üniforma veya sivil kıyafet pek enterese etmiyor.

Çember veya çemberler, işte bütün mesele bu.

Herkesin yanlışı veya doğrusu kendine.

Kimseye suç yüklemiyorum veya yapılanları suç olarak da görmüyorum.

Tek eşlilik veya çok eşlilik arasında bir seçim mi yapmalı insan?

Sizin iyi veya kötü demenizle ben iyi veya kötü olmak istemedim.

Sizin iyi veya kötü demenizle ben iyi veya kötü olmak istemedim.

Ben Dünya'ya nefret veya savaş getirmeye gelmedim.

Herkesin eşi veya partneri kendine güzeldir.

Onlar demedi mi erken veya geç gelebilir diye?

Kimsenin lehine veya alehine değilim.

Gerçek veya vakıa ? Hangisi daha fazla tercihe layıktır?

Ölmek veya öldürmek bir şeylerin çözümü olamaz.

Beni veya babamı bilmiyorsun.Eğer beni biliyorsan babamı da bilirsin.

Beni veya babamı tanımıyorsun.Eğer beni tanırsan babamı da tanırsın.

Birleşik Devletler'deki lokantalarda sigara içilen veya sigara içilmeyen bölümlerde oturmayı seçebilirsiniz.

Bu bir aygır veya kısrak mı?

Bir insanı hobisi var yok diye değerlendirebilir misiniz, veya yapmış olduklarını iş dışında da yapıp yapmamasına göre?

Kadınların veya küçük çocukların size ne dediklerini anlamakta güçlük çekiyor musunuz?

Düşüncelerimi kimseyi etkilemek için veya bir makama gelmek için de söylemedim.

Bundan bir veya iki kez bahsettiğimi hatırlıyorum.

Çorba veya salata ile geliyor.

Öksürürken, hapşırırken veya esnerken ağzınızı kapatın.

Bazı uydular patladılar veya çarpıştılar.

Birkaç günlüğüne hiçbir şey yememek veya içmemek ölümle sonuçlanabilir.

Bunlar senin veya benim çoraplarım mı?

Ayıların uyuma ve yatma pozisyonları ısınmak veya serinlemek istemelerine bağlıdır.

Gelecek hafta sana yazacağım veya seni arayacağım.

Tom sigara içmez veya içki içmez.

Lütfen Çince veya İngilizce cevap verin.

Ceketimin para veya başka şeyler saklayabileceğim gizli bir cebi var.

Also check out the following words: tanıdıkça, seversin, Hastaymış, gözüküyor, lezzetli, kıyafetim, demode, Sonsuza, dek, burada.