Turkish example sentences with "mevcut"

Learn how to use mevcut in a Turkish sentence. Over 100 hand-picked examples.

Büyük bedenimiz var, ama o renk mevcut değil.

Mevcut tek oda iki kişiliktir.

Aşk mevcut değildir.

Bütün öğrenciler mevcut değiller.

Araştırma için mevcut az paramız var.

Mevcut evimiz çok küçük, bu nedenle taşınmaya karar verdik.

Çok sayıda öğrenci toplantıda mevcut.

Cuma gösterisi için mevcut hiç bilet yoktu.

Üzgünüz, iletişim kurmaya çalıştığınız kişi mevcut değil.

Biz, mevcut koşullar altında daha fazla fiyat indirimi teklif edemeyiz.

Bu kitap Japonya'da mevcut değildir.

Hepsi birlikte beş kişi mevcut vardı.

Yarın mevcut olmayacağım.

O, mevcut değil.

Alice, toplantıda mevcut değildi, değil mi?

Herkes mevcut.

Onlardan hiçbiri mevcut değil.

Onların hepsi mevcut değil.

Onların hepsi mevcut değiller.

Bütün öğrenciler mevcut.

Araba bugün mevcut değildir.

Senin mevcut olmanda ısrar ediyorum.

Oda servisi hâlâ mevcut mu?

Mevcut kırk kişi vardı.

O, hastalıktan dolayı mevcut değil.

Gerekli donanımın listesi burada mevcut.

Toplantıda on iki kişi mevcut.

Soruna basit bir çözüm muhtemelen mevcut.

Şu anda mevcut değil.

Güvenli ve etkili bir tedavi mevcut değil.

Hangi ödeme seçenekleri mevcut?

Bu çevrede gaz mevcut mu?

Bu gece için mevcut bir oda var mı?

Mevcut sisteme inançlarını kaybettiler.

Mevcut olanların hepsi plana karşıydı.

Doktor sadece hafta içlerinde mevcut.

Onlar mevcut durumdan memnun.

Mevcut olanlar habere şaşırdılar.

Ona mevcut bütün insanlar tarafından gülündü.

O mevcut değil.

Büyük bir benzin talebi mevcut.

iPad hakkında hoşlanmadığım tek şey Apple'ın Uygulama Mağazasında mevcut olmayan uygulamaları kolaylıkla kuramamandır.

Heyet üyelerinin hepsi mevcut.

Komite üyelerinin hepsi mevcut.

Mevcut kiracıları birikmiş kira borcunu ödemedikleri için mahkemeye vererek tahliye etti.

Tom mevcut değil.

Mevcut olacağım.

Tom mevcut.

Mevcut en az yüz kişi vardı.

Muhalefet kazanmış olsaydı mevcut politikalardan keskin bir çıkış gerektirmezdi.

Ben senin için mevcut değilim.

Tom şu anda mevcut değil. Bir mesaj alabilir miyim?

Mevcut toplantıların sıklaştırılması ve iletişime daha fazla ağırlık verilmesi gündeme getirildi.

Basit gelecek zaman denilen şey İngilizce sınavında kabul edilse bile, o mevcut değildir.

Mutluluk mevcut olmadığı için, onsuz mutlu olmaya gayret etmeliyiz.

Onlardan hiçbiri toplantıda mevcut değildi.

Onların hepsi bugün toplantıda mevcut değil.

Bildiğim kadarıyla, bu mevcut tek çeviri.

Mevcut adayların bir listesi vardı.

Mevcut zaman iyi bir zaman.

Hayatın kökenine dair çeşitli teoriler mevcut.

Size rehberlik etmek için hiçbir ders kitabı cevabının mevcut olmayacağı durumlar olacaktır.

Tom ve Mary her ikisi de mevcut.

Büyük ölçülerimiz mevcut, ama maalesef o renkten yok.

En azından mevcut yüz kişi vardı.

O muhtemelen hâlâ mevcut.

O artık mevcut değil.

Bu video bölgenizde mevcut değil.

Mevcut konumunuz nedir?

Ancak, mevcut rüzgar miktarı konumu ve yılın sezonu ile değişir.

Mevcut kabine hakkında ne düşünüyorsun?

En büyük asal sayı mevcut değil.

Bizim hâlâ mevcut odalarımız var.

Turlar mevcut.

İçecekler mevcut.

Ek bilgi mevcut değildi.

Fazladan detaylar hemen mevcut değil.

Şu anda hiçbir ek bilgi mevcut değil.

Onlar hâlâ mevcut.

Biletler online olarak mevcut.

Burada biletler mevcut.

Biletler şimdi mevcut.

Tom bu gece mevcut.

Tom şimdi mevcut.

Kitabın sadece Almancası mevcut.

Her mevcut araba kullanılıyor.

Araba kazaları ile ilgili mevcut yasa değişiklikler gerektirir.

Mevcut bütün erkekler smokin giyiyorlardı.

İhtiyacımız olan bilgi çeşidi her zaman mevcut değil.

Çevre kirliliğinin bir sonucu olarak gölde hiçbir yaşam formu mevcut değil.

O mevcut yasaları görmezden geldi.

Bu dergi Japonya'daki herhangi bir büyük şehirde mevcut.

Halkın geneli mevcut hükümetten memnun değil.

O kitap sadece bir mağazada mevcut.

Hiçbir antidot mevcut değildir.

Biletler otuz dolara kapıda mevcut.

Daha fazla ayrıntı mevcut değildi.

O ürün hâlâ mevcut mu?

O mevcut değildi.

Mevcut anlaşmanın iki kopyası basıldı ve iki taraf tarafından imzalanacak.

Mevcut bir acil durum planın var mı?

Also check out the following words: Köpekleri, severim, Bulaşık, makinesinin, nasıl, çalıştığını, anlatabilir, misin, Zor, durumlarla.