Turkish example sentences with "eşit"

Learn how to use eşit in a Turkish sentence. Over 100 hand-picked examples.

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Tüm insanlar özgür, değer ve hak bakımından eşit olarak doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik düşünceleriyle davranmalıdırlar.

Eğer tamsayı sadece sıfırdan büyük veya eşit ise tamsayı doğaldır.

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.

Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.

Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir.

Pastayı eşit olarak paylaşmak zorundasın.

Müzik alanında hiç kimse bu genç kadın eşit değildir.

Bir pastayı eşit parçalara ayırma oldukça zordur.

O, siyahların şiddet olmaksızın eşit haklar için mücadelelerini kazanabileceklerine inanıyordu.

Tom pastayı üç eşit parçaya böldü.

Esperanto ile diğer ülkelerden gelen insanlarla eşit olarak iletişim kurabilirsiniz.

İki çocuğun yaşları toplandığında babalarınkine eşit oluyordu.

Belgelerin yığınını eşit şekilde böl, ve onları birer birer odanın her iki tarafına koy.

Kazanmak için ister Lions'ları ister Tiger'ları seç, sonucu şansa bağlıdır. Çünkü her iki takım eşit olarak güçlüdür.

Evlilikte vermek ve almak eşit olması gerekir.

O, babasına eşit değil.

Tom tüm insanların eşit yaratıldığına inanıyor.

Bütün insanların eşit hakları vardır.

Bütün insanlar eşit yaratılırlar.

İnsanlar eşit doğar diyebilir miyiz?

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve kardeşlik ruhu içinde birbirlerine karşı hareket etmelidirler.

Dayanışma ve eşit haklar kamu politikasının temel taşını oluşturur

Servet mirasçılar arasında eşit olarak bölündü.

Kavunu altı eşit parçaya böl.

Kadınlar için eşit hakları savundu.

İki dağ eşit yüksekliktedir.

Quakerlar bütün insanların eşit olduğuna inanırlar.

Onlar da eşit işe eşit ücret istedi.

Onlar da eşit işe eşit ücret istedi.

Diğer insanlar tarafından nefret edilmekten korktuğunu söylüyorsun fakat bizzat senin de hoşlanmadığın bazı insanlar vardır, değil mi? Rakamsal olarak konuşursak, senin hoşlanmadığın ve senden hoşlanmayan eşit sayıda insan vardır. Birisiyle ilgili nefretinden vazgeçsen, başka biri de senden nefret etmekten vazgeçecektir demiyorum; bu sadece sen birinden nefret edersen, o zaman başka biri de senden nefret eder gerçeğini değiştiremezsin anlamına gelir. Sadece vazgeçip ve o gerçeği kabul edersen hayat çok daha kolay olacaktır.

Eşit şartlar altında değiliz.

Kanunlar herkes için eşit mi?

Onlar hesabı eşit olarak bölüştüler.

Onlar hesabı eşit olarak bölüşürler.

Hesabı eşit olarak bölüştüler.

Hesabı eşit olarak bölüşürler.

Bütün insanlar eşit yaratılıyorsa herkes neden eşit yaşamıyor?

Bütün insanlar eşit yaratılıyorsa herkes neden eşit yaşamıyor?

Biz mutlu olabilirdik ve hala oluruz madem insanoğlu eşit diyorsunuz neden yoluma engel oluyorsunuz?

İnsanlar doğarlar ve haklar bakımından özgür ve eşit kalırlar.

Bir demokraside bütün vatandaşların eşit hakları vardır.

Senin durumun benimkiyle eşit.

Bir metre tam olarak bir yardaya eşit değildir.

Matematikte sıfırın bir ile eşit gösterildiği durumlar var mı?

Charon gezegen Pluto'nun bir uydusu olarak kabul edilmektedir. Ancak onun çapı Pluto'nun yarı çapından daha büyük olduğu için o, eşit bir ortak olarak kabul edilmektedir; ve Pluto ve Charon bir çift gezegen olarak kabul edilmektedir.

Eşit uzaklık ilkesi nedir?

Bu doğruyu yirmi eşit parçaya bölünüz.

Her şey eşit olursa, gelecek ay yeniden birleşebilmem gerekir.

Onların hepsi eşit.

Sana bir dolar ödersem, eşit oluruz.

Kumu eşit dağıtın.

Fil ve zürafanın ortak ataları olmasaydı biri onların boyunlarında tam eşit sayıdaki omurgaya sahip olduklarını muhtemelen nasıl fark edebilirdi?

Newton'un üçüncü hareket kanununa göre her eylemin eşit ve zıt tepkisi vardır.

Aile arazisinin geniş alanını çocuklar arasında eşit olarak böleceğiz.

Eşit işe eşit ücret.

Eşit işe eşit ücret.

Çocuklarımın hepsini eşit derecede seviyorum.

Tüm çocuklarımı eşit olarak seviyorum.

Onun eşit sayıda erkek ve kız torunları var.

Her iki İngilizce sürümü eşit kabul edilebilir mi?

Bir dolar yüz sente eşit.

Bütün doğal diller eşit derecede -fakat farklı şekillerde- karmaşıktır. Malayca dil bilgisi basittir, fakat görünüşte birbirine eşdeğer birçok kelime arasında kişinin tercihi, kendisinin ve dinleyicinin sosyal statüsünden etkilenir.

Biz parayı üçümüz arasında eşit olarak paylaştık.

Anneler bütün çocuklarını eşit olarak sevmeli.

Bu araba oradaki ile eşit derecede sürebilir.

Hepsi eşit.

Para muhtemelen bu ikisi arasında eşit olarak bölünecek.

O, çocuklarına eşit olarak davrandı.

Allah tüm insanları eşit yarattı ama insanlar farklı olarak düşünüyor.

Bana eşit olarak davranmıyorsun.

Herkes iki artı ikinin dörde eşit olduğunu bilir.

Tom ve Mary eşit derecede mutlu görünüyordu.

İki öğretmenin de eşit sayıda öğrencisi vardı.

Her eylem için eşit ve karşıt bir tepki vardır.

Anketlerde iki parti de eşit.

Lüks ve rahatlık mutluluğa eşit değildir.

Çamaşır, çamaşır makinesinde eşit olarak dağıtılmamışsa çamaşır makinesinin titremesine sebep olur ya da hareket etmesine bile neden olur.

Tüm bilimsel çalışmalar eşit değildir.

İşi eşit olarak paylaşalım.

Ekvator dünyayı iki eşit parçaya bölen hayali bir çizgidir.

Yasa şimdi kadınların erkeklerle eşit şartlarda istihdam edilmesini gerektiriyor.

Ben finansmanımı üç eşit parçaya böldüm.

Ödül on tane sendika üyesi arasında eşit olarak bölündü.

Eşit bir toplumda şovenizm için yer yoktur.

Birçok şairler uyku ile ölümü eşit tutarlar.

Sonuç olarak, daha fazla kadın eşit işi alıyor.

Sonuç olarak, daha fazla kadın eşit işe eşit ücret alıyor.

Sonuç olarak, daha fazla kadın eşit işe eşit ücret alıyor.

Bütün insanlar eşit yaratıldılar.

Bu evde, kadınlar ve erkekler eşit sorumlulukları paylaşırlar.

Biz hepimiz eşit yaratılırız.

Yasa tüm insanların eşit olduğunu söylüyor.

Ben erkeklerin ve kadınların eşit olduğunu güçlü bir şekilde hissediyorum.

Beyaz erik brendisi bir kompostoda eşit ölçüde lezzetlidir.

Gerçek aşk ebedidir, sonsuzdur ve hep kendi gibidir. Eşit ve saf, abartılı sergilemeler olmadan: özünde hep gençtir ve beyaz saçlarla görünür.

Tanrı altın bir tahtta bulutların içinde yalnız oturan sınırlı bir kişi değildir. Tanrı her şeyin içinde yaşayan saf Bilinçtir. Bu gerçeği anlamak için, herkesi eşit kabul etmeyi ve sevmeyi öğrenin.

Ben bir feministim çünkü kadınlar ve erkekler için eşit haklara inanıyorum.

Erkeklerle eşit olmaya çalışan kadınlar hırstan yoksundur.

Tom ve Mary eşit derecede kafası karışmış görünüyordu.

Also check out the following words: isterdim, yapmam, gereken, şeyler, Geç, kaldığım, üzgünüm, Açıkça, konuşmak, gerekirse.