Turkish example sentences with "altı"

Learn how to use altı in a Turkish sentence. Over 100 hand-picked examples.

On, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.

Altmış yaşındaki birine değil altı yaşındaki birine sorun.

Her altı saatte bir ilacımı almak zorundayım.

Şimdilik Tatoeba'da Moğolca altı cümle var.

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi.

Genellikle saat altı otuz civarında kalkarım.

Yüz, iki yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüz, altı yüz, yedi yüz, sekiz yüz, dokuz yüz, bin.

"Kaç yaşındasın?" "On altı yaşındayım."

Bizim bu evimiz şu an yeniden dekore ediliyor ve altı aydır burada yaşamıyoruz.

Saat altı buçukta döneceğim.

O bir köpeğe ve altı kediye sahiptir.

Ben on altı yaşındayım.

Maaş altı kişilik bir aile için yeterli değildir.

Onlar evi yapmak için altı ay harcadılar.

Köprü altı ay içinde inşa edilmeli.

Her altı saatte bir bu ilacı için.

Altı gece için bir odaya ihtiyacım var.

Bu, uluslararası olduğu için altı dolar olacak.

Zürih'ten Boston'a uçmak sekiz saat sürer, ancak dönüş için sadece altı.

Evimin altı odası var.

Geçen hafta konserde altı kişi vardı.

Tom pastayı altı parçaya böldü.

Altı kalktım, ve yedide evden ayrıldım.

Altı saatlik tırmanıştan sonra, nihayet dağın zirvesine ulaşmayı başardık.

İlaç her altı saatte bir alınmalıdır.

Bu ilacı her altı saatte bir al.

Cumhuriyet Bayramı yirmi altı Ocakta kutlanır.

Onlar altı ay önce evlendi.

Onlar, altı fit yüksekliğinde bir duvara tırmanmak zorunda kaldı.

O bana göre altı yıl kıdemli.

Ödeme altı kişilik bir aile için yeterli değildir.

Çocuk altı yaşında olacak.

İlkokul çocukları, altı yıllık bir dönem için okula giderler.

Ofisim, o gri altı katlı binanın dördüncü katında.

Tom altı odalı bir ev satın aldı.

Tom'un okul günü altı peryoda bölünmüştür.

Tom altı yaşından beri Boston'da yaşıyor.

Altı aylığına banka kredisi almak istiyorum. Şimdi ne yapıyor olmalıyım?

Tom Mary'ye geçen altı ay içinde 34,000 dolardan daha fazla verdiğini hesapladı.

Tom altı aydır çalışmıyor.

Tom Mary'yi son on iki yıl içerisinde beş ya da altı kezden daha fazla görmedi.

Delegeler, altı kez oy kullandı.

Oylama on altı Mayıs günü gerçekleşti.

Büyük patlamada altı kişi öldü.

Altı yüz bin asker öldürüldü veya yaralandı.

Tom altı ay içerisinde yatırımını üçe katladı.

Hızlı bir yürüyücü bir saat içinde altı kilometre yürüyebilir.

Jack altı yıldır New York'ta yaşıyor.

Linda on altı yaşındaydı fakat yirmi olarak kabul edilmesi için sorun yoktu.

Tom on altı yaşında tek başına yaşamaya başladı.

Neredeyse altı.

Ben altı fit boyundayım.

Altı numara eldiven giyerim.

Saat neredeyse altı.

O, altı otuz'da başlar.

Saat zaten altı.

Bu evin altı odası var.

Mayısta on altı olacağım.

Allah-u Teala yeryüzünü altı günde yarattı.

Bir günde altı dersimiz var.

Saat altı size uyar mı?

Besleyecek altı nüfusum var.

Zili altı kez çaldım.

Yakında saat altı olacak.

O altı kişilik masa hazırladı.

Onun bir köpeği ve altı kedisi var.

Köprünün altı karanlıktı.

Altı çizili sözcükleri düzeltin.

Ben altı gün okulu kaçırdım.

Eylülde on altı olacağım.

Altı çizili kısmı tercüme et.

O, bir seferde altı kutu taşıdı.

On altı kilometre yürüyüp, on dakika dinlenip, tekrar yürüdüler.

Altı buçukta döneceğim.

Gelecek doğum gününde on altı olacağım.

Kutuda altı elma var.

Kira altı aylık ödenir.

Yumurtalarımı sadece altı pişmiş olarak alacağım.

Onun hastalığı onu altı hafta hastanede tuttu.

Bu tapınak kırk altı yılda yapıldı.

Gelecek doğum günümde on altı olacağım.

Altı civarında seni alacağım.

Altı ay beklemek için uzun bir süredir.

Her altı saatte ateşimi ölçtüm.

Tom alkollü araba sürme suçunu kabullendi ve ehliyeti altı aylığına iptal edildi.

5 yaş altı çocuklar için giriş ücreti yoktur.

O, on altı yaşına girdi.

Bu teknenin altı küreği vardır.

O, neredeyse altı fit boyundadır.

Üçe üç eklerseniz, altı elde edersiniz.

Partide yalnızca altı kişi vardı.

Mary'nin bikini altı siyahtır.

Birçok gitarın altı teli var.

O, benden altı yaş daha büyüktür.

Çarpma işlemi: Altı kere iki, on iki.

Buraya geldiğinden beri altı kez taşındı.

Benden altı yaş daha büyüktür.

Çocuklar okula altı yaşında başlarlar.

Sadece otuz altı yaşındaydı.

Sağ ol, altı dosyanın tamamını indirdim.

Also check out the following words: korusun, Allah, gelecekteki, ziyaretini, gözle, Bakır, elektriği, iletir, Dersimiz, fen.