Turkish example sentences with "çoğu"

Learn how to use çoğu in a Turkish sentence. Over 100 hand-picked examples.

Çoğu erkek çocuğu bilgisayar oyunlarını sever.

Çoğu kişi deli olduğumu düşünüyor.

Çoğu Japon, suyu musluktan içer.

İşçilerin çoğu açlıktan öldüler.

Çoğu genç yetişkin geceleyin dışarı çıkmaktan hoşlanır.

Çoğu kez müzik dinleyerek ders çalışırım.

Peynir çoğu kez bir fareyi bir tuzağa cezbeder.

Zenginler çoğu kez pintidirler.

Çoğu zaman televizyon izler.

Çok sayıda misafir vardı-onlardan çoğu bizim öğretmenin sınıf arkadaşları ve arkadaşlarıydı.

O, çoğu insanın en fazla tapındığı paradır.

Çoğu çocuk okuldan nefret eder.

Tom çoğu zaman sözünü tutmayı başaramaz.

Çoğu ebeveyn, kendi çocuklarını, dünyada en iyi olarak görüyor.

Hapishane gardiyanının bir kadın olduğunu görmek çoğu insanı şaşırtır.

Çoğu balinalar planktonla beslenir.

Çoğu öğrenci sıkı çalışır.

Çoğu öğrenci okula yürüyerek geliyor.

Çoğu öğrenci okul gezilerinde Kyoto'nun görülmeye değer yerlerini geziyorlar.

Öğrencilerin çoğu sporları sever.

Çoğu öğrenciler dönem sınavı için hazırlık yapıyor.

Denizde yaşayan canlıların çoğu, kirlilikten etkilenir.

Çoğu sporlarda en sıkı çalışma yapan takım genellikle eve ekmek parasını getirir.

Amerikalıların çoğu hamburger sever.

Tom ve arkadaşları, çoğu kez gece yarısına kadar kart oyunu oynar.

Bifteğe çoğu zaman kırmızı şarap eşlik eder.

Sezonun çoğu günü ava gitti.

Çoğu insan onun iyi bir anlaşma olduğunu düşündü.

Babamın küçük kütüphanesi çoğu polemik tanrılığı içeren kitaplardan oluşuyordu, onların çoğunu okudum. esas oluşuyordu.

O çoğu zaman okula geç kaldı.

Üç yüzyıl önce bile, Batı Avrupalıların çoğu hâlâ kendi muhbirlerini kullanıyorlardı.

Çoğu kalelerin onları çevreleyen bir hendeği vardır.

Oyuncuların çoğu grip yüzünden keyifsiz oldukları için koç oyunu iptal etti.

Çoğu kişi yağla yemek pişirmek yerine tereyağıyla yemek pişirmeyi tercih eder.

Saatler içinde, diğer bankaların çoğu kapanmak zorundaydı.

Bilimsel buluşların çoğu bilinenin keşfinden başka bir şey değildir.

Azın kıymetini bilmeyen çoğu bulamaz.

Çoğu kez onun zorbalık yaptığını gördüm.

Amerika Birleşik Devletlerinde, geçtiğimiz yirmi yıl boyunca 20 milyon yeni iş yaratılmıştır, onların çoğu hizmet sektöründedir.

Çoğu durumda, onun cevapları doğru.

Aslan çoğu zaman cesaret sembolü olarak kullanılır.

Tom çoğu zaman yalnızdı.

Yine de, çoğu erken emekliliği seçiyor.

Savaş hasarının çoğu oradaydı.

Bir hafta içinde, Avrupa'nın çoğu savaştaydı.

Pek çoğu başka bir iç savaşın başlamasından ​​korkuyordu.

Oyların çoğu yasadışıydı.

Çoğu siyahlar oy veremeyecek kadar çok korktular.

Kölelik muhaliflerinin çoğu oy vermedi.

Devletlerin çoğu, büyük miktarlarda para borçluydu.

Sürgünlerin çoğu öldürüldü veya esir alındı ​​.

Amerikalıların çoğu Roosevelt'i sevdi.

Amerikalıların çoğu kararı destekledi.

Amerikalıların çoğu Başkan Wilson ile mutabık kalmıştı.

Amerikalıların çoğu Coolidge'in yaptığını onayladı.

O çoğu zaman okula geç gelirdi.

Arkadaşlarımın çoğu, Tom ve Mary'nin aşırı korumacı ebeveynler olduklarını düşünüyorlar.

Bu çoğu zaman yetişkinler tarafından okunan bir kitap.

Çoğu insan, öyle düşünüyor.

Çoğu onu duyamıyordu.

Köpeklerin çoğu yaşıyor.

Çoğu arabanın şaffaf camı var.

Erkeklerin çoğu hasta oldu.

Çoğu insan TV izlemeyi sever.

Onların çoğu bize karşı naziktiler.

Sanırım onların çoğu eve gitti.

Öğrencilerin çoğu yorgundu.

Saçımın çoğu döküldü.

Çocukların çoğu ip atlamayı sever.

Ağrının çoğu geçti.

Çoğu müşteri tüketim vergisine karşı çıktı.

Köpeklerin çoğu hayatta.

Çocuklar çoğu zaman büyüklerini taklit etmeye çalışırlar.

Şehrin çoğu uyuyordu.

Çoğu zaman bulamıyorum.

Çoğu insan, sadece kendi gerçeklerini duymak ister.

Amerika'daki çoğu suçlu, uyuşturucuya bağımlıdır.

İnsanların çoğu altmış yaşında emekli olur.

Amerika'da çoğu suçlu uyuşturucuya bağımlıdır.

Afrika'da çoğu çocuk açlıktan ölüyor.

Kazaların çoğu evin yakınında olur.

Onların çoğu üniversite öğrencileriydi.

Çoğu tabela İngilizce.

Çoğu durumda üç iş günü içerisinde teslim edebiliyoruz.

Çoğu zaman bilinçsizdi.

Bu şeylerden çoğu gerekli değildi.

Tom, sık sık gecenin çoğu kısmında yatmaz.

Çoğu basketbol oyuncusu çok uzundur.

Polislerin çoğu işlerini kaybetti.

Onların çoğu düşmanla ticaret yaptı.

Çoğu Japon evleri ahşaptan yapılır.

Çoğu kişi John Adams'ın kazanmasını umuyordu.

Suç çoğu kez yoksullukla ilgilidir.

Umutsuz insanlar çoğu kez korkunç şeyler yaparlar.

Amazon ormanının çoğu hâlâ vahşi.

Çoğu Fin Almanca bilir.

Öğrencilerin çoğu okula yürüyerek gider.

Çoğu Japon en az günde bir kez pirinç yer.

Amerikalıların çoğu göçmen soyundan gelmektedir.

Yazdıklarının çoğu asla olmadı.

Çoğu ülkede kadınlar erkeklerden daha uzun yaşarlar.

Also check out the following words: şiiri, dile, çevirmek, sandalyenin, üstünde, aydan, beri, hasta, duydum, dediniz.