Dutch example sentences with "zelf"

Learn how to use zelf in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Tenslotte moet iedereen zelf leren.

Ik wil het werk zelf afmaken.

Hij was weduwnaar, maar een jaar na de bruiloft van zijn zoon hield hij het niet meer uit en trouwde zelf ook.

"De lakens hang ik zelf op," zei de buurvrouw. "Die zijn wel erg zwaar."

Ik ben zo stom... Ik probeer je dingen uit te leggen die ik zelf niet begrijp.

We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals we zelf zijn.

Wat doe je als je iets dat je zelf niet begrijpt op je lichaam hebt laten zetten en een onverwacht resultaat hebt gekregen?

Ik heb het zelf gemaakt.

Ik zelf hou erg van de lente, ik heb nooit van de zomer gehouden.

Doet u geen moeite, ik kom er zelf wel uit.

Koko kan zelf geen gesproken taal gebruiken, maar ze houdt ervan naar gesprekken van mensen te luisteren.

Ik heb zelf ook al een paar keer parkeerboetes betaald.

Ik had nooit gedacht dat ik zelf deze fout zou maken.

Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.

Je kan beter zelf gaan.

De woorden zelf liggen op het puntje van mijn tong, maar ik kan het maar niet zeggen.

Je moet zelf voor je hond zorgen.

Als je dat waterpistool wilt hebben, moet je er zelf maar voor sparen. Ik kan geen speelgoed voor je blijven kopen. Het geld groeit niet op m'n rug.

Een vrouw beslist zelf wie haar verovert.

Dit gezegd zijnde, moet ik eraan toevoegen dat ik er zelf ook niet helemaal zeker van ben.

De muis komt niet zelf naar de kat.

Zij wilden zelf komen.

Wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in.

Hij doet graag alles zelf.

Veel Amerikanen voelen zich ongemakkelijk bij een stilte, en ze beschouwen een stilte tijdens een gesprek als een teken dat ze zelf moeten beginnen te spreken.

Laat hem zelf een oplossing vinden.

Ik heb dit kledingstuk zelf gemaakt.

De bediende kon niet zelf de klacht behandelen.

Mijn mening is: neem zelf water als ge wilt drinken.

In gesprekken ben ik maar degene die antwoordt, ik kan niet zelf een onderwerp aansnijden.

Leer nooit iets aan een kind, als ge er zelf niet zeker van zijt.

Het is geen goed idee iemand te confronteren met eigen uitspraken die hij zich zelf niet meer kan herinneren.

Je kan zinnen toevoegen die je zelf niet kan vertalen. Misschien kan iemand anders het wel!

Ik heb met de actrice zelf gesproken.

Niet erg, ik kan het zelf doen.

Ik kan nooit anderen aan het werk zetten, ik doe altijd liever alles zelf.

De volgende keer doe ik het zelf.

Gij hebt het mij zelf gezegd.

Ik denk dat ge dat zelf moet doen.

Hij heeft het zelf gedaan.

Stop met mij te vragen om een drankje. Ga, en haal er zelf een!

Haar ouders zijn heel mooi, maar zij zelf heeft niets speciaals.

Hij is zelf gekomen.

Heb geen schrik de leraar aan te spreken; als ge iets niet verstaat, doe dan zelf iets.

Mijnheer Jones, wiens vrouw Engels onderwijst, is zelf professor Engels.

Hou eens op mij drankjes te vragen! Ga er zelf een halen.

Nee, dat ben ik niet. Je bent het zelf!

Ze heeft het avondeten zelf gekookt.

Je moet zelf weten wat je met je geld doet.

Deze knul is een echte autodidact: hij heeft zelf geleerd zijn knopen aan te zetten.

Daar zij zelf geen kinderen hadden, besloten ze een klein meisje te adopteren.

In plaats van zelf te gaan, stuurde ik een geschenk.

Heeft u het zelf gemaakt?

Ik heb heel graag een bewolkte hemel, waarom weet ik zelf niet.

Ik zelf kan dat voorstel niet goedkeuren.

Concentratie kost zelf tijd, maar maakt alles een veelvoud sneller.

Goed, aangenomen, maar onthoud, dat je het zelf zo wou.

De eerste Esperantovertalingen waren eigenlijk al volbracht vóór de publicatie van het Esperanto zelf!

Ik weet zelf ook niet wat ik in gedachten heb.

Ik heb het zelf gezien.

Ik zou mij liever ophangen dan zelf beul te worden.

Kan een almachtige god een steen maken die zo zwaar is dat hij hem zelf niet kan opheffen?

Ik heb deze tekst niet zelf vertaald.

Maak je huiswerk zelf.

Heb je het huiswerk zelf gemaakt?

Welke kleur heeft de auto die ze zelf gekocht heeft?

Ik heb de president zelf ontmoet.

Ga weg! Ik doe het zelf wel!

Het spreekt van zelf dat je echtgenoot mee mag komen op het feest.

Je kan er zelf een maken.

Blijkbaar vereist de wond zelf slechts een paar hechtingen.

Als het werk zo eenvoudig is, laat de burgemeester het dan zelf doen.

Hij had het zo druk, dat hij zijn zoon stuurde in plaats van zelf te gaan.

Ik heb het niet zelf gemaakt.

Tom is oud genoeg om zelf te beslissen.

Ik vrees dat u zelf zult moeten gaan.

Laat hem dat niet zelf doen.

Als je me niet gelooft, ga dan zelf kijken.

Ik zal dat boek zelf houden.

De redactie en de uitgave van dat tijdschrift verzorgde ik zelf.

Hij kwam zelf.

Bij eventuele geschillen over deze overeenkomst zullen beide partijen elk een arbitrant aanstellen. Die twee arbitranten zullen zelf een derde arbitrant aanstellen. Beide partijen verklaren akkoord te gaan met de beslissing van de drie arbitranten.

Je hebt het me zelf verteld.

Zo heb je dat me zelf verteld.

Het loon van de vriendschap is de vriendschap zelf.

Met behulp van dit boek zul je zelf goede vorderingen kunnen maken.

Hij zelf weet niet of hij een jongen of een meisje is.

Het vaste contract zelf is nog niet eens zo belangrijk.

Hij moet 't zelf weten.

Dat heeft ze zelf gezegd.

Als je zo goed bent, doe je ’t zelf maar.

Ik ben zelf in 1976 begonnen met muziekprogramma’s op te nemen.

Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.

Ik ben zelf ook bang.

Ik heb mijn zegje gezegd en verder zoek je het zelf maar uit.

Ik kan Tom zelf wel aan.

Neem zelf maar.

Jane heeft de brief zelf geschreven.

Ik zelf koos ervoor om leraar te zijn.

Ik heb het werk zelf afgemaakt.

Ge kunt de mensen niet veranderen. Ze moeten zelf veranderen.

Also check out the following words: elkaar, iedere, middag, kade, ontbeten, samen, dineerden, wandelden, bewonderden, zee.