Dutch example sentences with "houden"

Learn how to use houden in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

We houden niet van regen.

Je moet rekening houden met zijn leeftijd.

Ouders houden van hun kinderen.

We kunnen thuis geen schaap houden. Wat moeten we er daar mee doen?

Sommige mensen houden van sport, andere niet.

Het is niet altijd makkelijk om Japans en Chinees uit elkaar te houden.

Zij, van wie de goden houden, sterven jong.

Ruim drieduizend mensen hebben hun handtekening gezet om de sloop van dit historische pand tegen te houden.

Omdat we van jullie houden, zijn we Tatoeba aan het updaten om jullie een betere gebruikerservaring te geven. Zien jullie wel? We houden van jullie, hè?

Omdat we van jullie houden, zijn we Tatoeba aan het updaten om jullie een betere gebruikerservaring te geven. Zien jullie wel? We houden van jullie, hè?

Paarden houden niet van boterbloemen, die laten ze gewoon staan in de wei.

Wie soeckt Peert of Wijf sonder gebreecken, die magh het werck wel laten steecken en bedencken dat hij bed en stal voor eeuwigh ledigh houden sal.

Zul je dat voor je houden?

Statistieken houden zich bezig met getallen die de werkelijkheid voorstellen.

Het is aardig van je een deur open te houden voor een dame.

Kinderen houden er niet van naar buiten te gaan wanneer het donker is.

Je kan me niet voor de gek houden met een trukje als deze.

Sommige kinderen houden niet van appels.

Je zult leren van je baby te houden.

Moet ik een toespraak houden?

Jonge Japanners houden van rock en jazz.

Wij houden van voetbal spelen.

Onze kinderen houden van honden, maar ik verkies katten.

Niet alle kinderen houden van appels.

God is het moe van ons te houden.

Zij zal voor altijd van haar echtgenoot houden.

"Fanta drinken en noobs vertellen dat ze hun kop moeten houden," antwoordde Al-Sayib, terwijl hij een slokje van de eerdergenoemde Fanta nam. "Wacht even, met wie spreek ik?"

"Hè?" Dima begreep het niet. "Maar spreek ik niet met Al-Sayib? En ben je geen Fanta aan het drinken en noobs aan het vertellen dat ze hun kop moeten houden?"

"Ja, dat ben ik," zei Al-Sayib. "Maar er is er minstens één van ons in elk land. En we houden allemaal van Fanta en van noobs op hun plaats zetten."

Vanaf het moment dat ik deze ruimte binnenkwam, heb ik mijn ogen niet van je af kunnen houden.

Wie zichzelf niet bemint, kan niet van anderen houden.

Aan de kabelbaan hangen cabines waarin plaats is voor vier personen. De skistokken dient men bij zich te houden; de ski's kunnen in de daarvoor bestemde houders aan de achterkant van de cabine geplaatst worden.

In de keuzelijst kan je een thema/categorie kiezen en daarna verschijnt een lijst met zinnen die verband houden met dat thema, die categorie.

Je moet rekening houden met zijn geestelijke gesteldheid.

In een onlangs verschenen artikel over oefeningen om de hersenen jong te houden, werden zowel Esperanto als sudoku vermeld, wat erop wijst dat Esperanto deel begint uit te maken van de volkscultuur.

Al mijn vrienden houden van computerspelletjes.

Hoe lang zal onze beschaving stand houden?

Ge moet u enkele dagen stil houden.

Zal het ijs houden?

Ik ben het niet gewoon toespraken te houden voor veel mensen.

Al mijn vrienden houden van voetbal.

Feiten houden niet op te bestaan omdat ze genegeerd zijn.

Laten we een pauze houden om thee te drinken.

Hij besloot zijn plan geheim te houden.

Ik vroeg hem om op te houden met praten maar hij bleef doorgaan.

Ze lijken zo op elkaar dat ik ze nooit uit elkaar kan houden.

Het heeft geen zin me voor de gek te houden.

Sommige mensen houden van klassieke muziek, terwijl anderen van populaire muziek houden.

Sommige mensen houden van klassieke muziek, terwijl anderen van populaire muziek houden.

Moet ge een toespraak houden?

Ge kunt uzelf niet doden door de adem in te houden.

Dus we houden van zinnen. Maar van talen houden we nog meer.

Dus we houden van zinnen. Maar van talen houden we nog meer.

Mijn kinderen houden van dieren.

Gelukkig zij die van bloemen houden.

Er zijn mensen die kinderen hebben omdat ze geen hond kunnen houden.

Wij houden van haar, en zij houdt ook van ons.

Deze knoop zal niet houden.

Ondanks de liefdesverklaringen van Trang vreest Spencer nog altijd dat zij ooit zal stoppen met van hem te houden.

Laat het ons kort houden.

Hij probeert op te houden met roken.

We houden erg van elkaar.

Ik heb beloofd dat geheim te houden.

Wij houden van onze kinderen.

In het begin had hij een hekel aan haar, maar na verloop van tijd ging hij van haar houden.

O ja, wij houden van de computerstem!

Veel mensen houden van Fado.

Blij zijn zij die van bloemen houden.

Men moet zich aan de verkeersregels houden.

Je mag het boek houden.

Rechts houden.

Ze houden van dat lied.

Een wintersport waar veel mensen van houden is ijsschaatsen.

Je moet er rekening mee houden.

Hij moet wel van je houden.

Blijf mij op de hoogte houden.

Vrouwen houden van mannen zoals ze van koffie houden: sterk en vurig om hen de hele nacht wakker te houden.

Vrouwen houden van mannen zoals ze van koffie houden: sterk en vurig om hen de hele nacht wakker te houden.

Vrouwen houden van mannen zoals ze van koffie houden: sterk en vurig om hen de hele nacht wakker te houden.

Sommige mensen houden van sport, anderen niet.

Politici moeten rekening houden met de publieke opinie.

Wij hebben een kat. We houden allemaal van katten.

Sommige mensen houden van honkbal, anderen van voetbal.

Hij probeerde zijn woede in te houden.

Tajima... Kun je het niet een beetje beleefd houden?

Tajima... Kun je het niet een beetje fatsoenlijk houden?

Over het algemeen houden kinderen van zoetigheid.

Hij heeft me verteld om het raam open te houden.

Mensen houden van vrijheid.

We moeten ons aan de wet houden.

We moeten de familietradities in ere houden.

De meeste Amerikanen houden van hamburgers.

Ik zal de vis in leven houden.

Ik zal de vissen in leven houden.

Hij zal voor altijd van haar houden.

Tom kon de tweeling niet uit elkaar houden.

We houden niet van geweld.

Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.

Maak geen beloftes waar je je niet aan kunt houden.

Konijnen houden van wortels.

Ik kan hem en zijn broer niet uit elkaar houden.

Also check out the following words: wandeling, park, verdween, langzaam, nevelige, bos, kaas, gemaakt, schapenmelk, vaderland.