Dutch example sentences with "anders"

Learn how to use anders in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Weten is één ding, het ook doen is heel wat anders.

Lees elke dag de krant, want anders bent u niet op de hoogte van het laatste nieuws.

Ik denk dat de zaak er wat anders voor staat wanneer je hierover nadenkt op de lange termijn.

Kan dat ook anders geformuleerd worden?

Jullie hoeven niets anders te doen, dan op elkaar te vertrouwen.

Ieder houdt iets anders voor waar, maar er is maar één waarheid.

Als de bal je ergens anders dan op je hoofd of je handen raakt, ben je af.

Ja hoor, daar heb je hem weer met zijn dierenmishandeling. Hij kan het ook nooit eens ergens anders over hebben.

Ik kan niet anders denken.

De burgemeester doet niets anders dan pappen en nathouden.

Nieuwsgierigheid is niets anders dan ijdelheid. Vaker wel dan niet wil men kennis bezitten om erover op te scheppen.

Wij zijn anders dan dieren omdat wij kunnen spreken.

Was je vandaag nog iets anders van plan?

De dood is slechts een horizon; en een horizon is niets anders dan de grens van ons gezichtsveld.

Ik heb anders niets belangrijks meer te zeggen.

We leven niet in landen, we leven in onze talen. Dat is jouw thuis, daar en nergens anders.

Je leeft niet in een land; je leeft in een taal. Jouw vaderland, dat is je taal en niets anders.

Een taal spreken is één ding, maar iemand een taal leren is iets helemaal anders.

Dit is wat wiskundigen en Fransen gemeen hebben: wat je hen ook probeert uit te leggen, ze vertalen het op hun eigen manier en verdraaien het in iets wat helemaal anders is.

Dat is iets anders.

Je moet zijn woorden niet ernstig nemen, op elk ogenblik is hij iemand anders.

Engelse zwanen zijn heel anders dan die bij ons. Ze zijn veel beleefder en ze zwemmen links.

Idioot is de mens die anders denkt dan ik.

Elk weekeind moet ik de natuur in, anders heb ik geen goede week daarna.

Ik at niets anders dan brood en boter.

Een elektrische gitaar klikt anders dan een akoestische.

Genialiteit is niets anders dan een groot vermogen tot geduld.

Zij denkt aan niets anders dan aan geld verdienen.

Ik denk dat je me voor iemand anders neemt.

Ik denk dat je me met iemand anders hebt verward.

Hij heeft echt moeite gedaan; anders was hij niet geslaagd in het examen.

Haast u, anders mist ge de trein.

Je kan zinnen toevoegen die je zelf niet kan vertalen. Misschien kan iemand anders het wel!

Hij bleek anders te zijn dan ik gedacht had.

Nu ik u ken, wordt de zaak heel anders.

Dat iets heel anders dan wat ik verwacht had.

Ik veronderstel dat de zaak er anders uit ziet als ge erover denkt op de lange termijn.

Ze waren allemaal zo moe dat ze niets anders konden dan geeuwen.

Walvissen zijn zoogdieren. Anders gezegd, ze voeden hun jongen met melk.

Neem mij naar ergens anders.

Wij Duitsers vrezen God, maar niets anders op de wereld.

De jongere generatie ziet de zaken anders.

U kunt beter ergens anders baseball gaan spelen.

Anders dan vogels, die hun jongen voeden en beschermen, verlaten vissen hun kroost.

Ik zou iets anders willen doen vandaag.

Alles is grappig, zolang het met iemand anders gebeurt.

Dit is niet mijn paraplu, het is die van iemand anders.

Kan iemand anders antwoorden?

Hij heeft zijn best gedaan; anders had hij de eerste prijs niet gewonnen.

Spring! Iets anders kunt ge niet doen!

Al werkend dacht ik aan iets anders.

Ervan afgezien dat de omstandigheden wat anders waren, was het resultaat van ons experiment hetzelfde als dat van Robinson.

Het Franse woord "amour" komt via de Troubadours van het Occitaans, anders was het "ameur".

Ze denkt aan iets heel anders.

Ze deed niets anders dan slapen.

Nu ik leraar ben denk ik er anders over.

In Japan schenk je je eigen bier niet in; iemand anders doet het voor je.

Wij hebben niets anders dan mist gezien.

Hij eet niets anders dan fruit.

Vraag alsjeblieft iemand anders.

Mij is iets anders geleerd.

Men zou kunnen aanvoeren dat God met het dikke, complexe en contradictorische boek dat de Bijbel is niets anders beoogd heeft dan zijn vereerders duidelijk te maken dat er niet zoiets als de Ene Waarheid bestaat.

Ik ben over iets anders aan het nadenken.

Het is helemaal anders dan ik verwacht had.

Eindelijk vond hij een oplossing voor het probleem van iemand anders.

Ze ging ergens anders winkelen.

Ik zeg u niets anders dan de zuivere waarheid.

Het bleek dat hij niets anders was dan een leugenaar.

Anders nog iets?

Ze willen alleen maar geld verdienen. Ze geven om niets anders.

Ga iets anders vinden om te doen.

Tom wil iets anders.

Wij hebben iets anders gemeen.

Ze mogen iets anders aanbieden.

Maar zij verwees naar iets anders.

Hij vertrok vroeg; anders zou hij de trein niet hebben gehaald.

Goed dat je het me vertelde, anders had ik het me nooit herinnerd.

Sta toch eens op, anders kom je nog te laat op school.

Geef me je geld, anders krijg je een pak rammel.

Iemand anders moet gezien hebben wat er gebeurde.

Misschien is er iemand anders in huis.

Misschien kan iemand anders ons helpen.

Heeft iemand anders dit gezien?

Heeft iemand anders enige suggesties?

Heeft iemand anders een voorstel?

Heeft iemand anders een raadgeving?

Heeft iemand anders een advies?

Kan niemand anders dit doen?

Kan iemand anders dit niet doen?

Iemand anders zou gekwetst kunnen worden.

De zin klopt, maar ik zou het anders verwoorden.

Mensen lijken me anders te behandelen vandaag.

Ik kan niet anders dan lachen als ik daaraan denk.

Dikwijls lijkt het erop, dat vrouwen iets zeggen, en iets heel anders denken en wensen.

Hij doet niets anders dan wenen.

Vlugger, anders ben je te laat.

Ik denk niet dat iemand anders mijn werk zou kunnen doen.

Je woont niet in een land, je woont in een taal. Je vaderland is dat en niets anders.

We konden niets anders dan de bittere pil doorslikken.

Ik schreef hem voor iets totaal anders.

In het zuidelijke deel is de toestand enigszins anders.

Also check out the following words: binnenplaats, moedertje, team, wedstrijd, gewonnen, eeuwig, zouden, waarheid, lasagne, nieuwsgierig.