Dutch example sentences with "woorden"

Learn how to use woorden in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Ik heb er geen woorden voor.

Ik controleer de woorden in mijn woordenboek.

Er staan veel woorden die ik niet begrijp.

Sorry. Ik neem mijn woorden terug.

Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.

Daden spreken luider dan woorden.

Het Engels heeft veel woorden uit het Frans overgenomen.

Als je nieuwe woorden tegenkomt, moet je ze opzoeken in het woordenboek.

Als ze je niet ontvangen en niet luisteren naar je woorden, ga dan weg uit dat huis of die stad en stamp het stof van je voeten.

Ik weet niet hoe ik zijn woorden moet opvatten.

Het geeft een warm gevoel wanneer je in een liedje in een - naar het schijnt! - vreemde taal (Slowaaks, Macedonisch, Sloveens) woorden hoort die je al kent vanaf je kindertijd en zelfs hele stukken van zinnen begrijpt.

In het Engels staan er in veel woorden letters die niet worden uitgesproken.

Gedachten worden uitgedrukt met woorden.

Zijn woorden hebben bijna geen overtuigingskracht.

Hij gelooft haar woorden nog steeds.

Geen woorden, maar daden.

"Hippopotomonstrosesquipedaliofobie is een lang woord, hè?" "Ja, maar weet je wat het betekent?" "Nee, eigenlijk niet." "Het betekent angst voor lange woorden." "Wat ironisch."

Markeer de woorden die je niet begrijpt.

Zijn woorden verbaasden mij.

Woorden drukken gedachten uit.

Veel talen lenen woorden uit de Engelse woordenschat.

De woorden zelf liggen op het puntje van mijn tong, maar ik kan het maar niet zeggen.

Dit is niet in woorden uit te drukken.

Om een taal beter te gebruiken, en om ze beter te verstaan, moet men nieuwe woorden leren.

Je moet zijn woorden niet ernstig nemen, op elk ogenblik is hij iemand anders.

Woorden alleen helpen niet.

Ik vind niet de juiste woorden om mijn dank uit te drukken.

We tonen onze gevoelens dikwijls zonder woorden.

Dichters kiezen de beste woorden.

Het woordenboek bevat ongeveer een half miljoen woorden.

Altijd als ik die dichtbundel zie, denk ik aan u en onze woorden over de dichter.

De journalist verdraaide de woorden van de voorzitter.

Ik vind geen woorden om uit te drukken wat ik voel.

Wat goed bedacht is wordt duidelijk gezegd, en de woorden om het te zeggen komen gemakkelijk.

Zinnen leren ons veel. Meer dan woorden alleen.

Met andere woorden, ik werk niet graag met hem.

Tatoeba: Omdat taal meer is dan een som van woorden.

Ik kom woorden te kort om de schoonheid van dit landschap te beschrijven.

De waarheid behoeft maar weinig woorden.

Zijn woorden voerden me terug tot mijn vroege kindertijd.

Wij gebruiken woorden om te communiceren.

Dit woordenboek bevat niet meer dan 20.000 woorden.

De woordenschat van het Esperanto is de grootste, alhoewel er relatief zeer weinig woorddelen moeten vanbuiten geleerd worden in vergelijking met de woorden van de natuurlijke talen.

Ze kent tien keer meer Engelse woorden dan ik.

Hij kent tien keer meer Engelse woorden dan ik.

We hebben daden nodig, geen woorden.

Een machinevertaalsysteem, dat een tussentaal gebruikt, waarin de woorden zoveel mogelijk éénduidig zijn, heeft meer kans op slagen.

Ik heb 2000 Engelse woorden bijgeleerd.

Het gaat allemaal om zinnen. Niet woorden.

Als iemand die je achtergrond niet kent zegt dat je klinkt als een moedertaalspreker betekent dat dat diegene waarschijnlijk iets in je spreken opgemerkt heeft dat hem deed realiseren dat je geen moedertaalspreker bent. Met andere woorden, je klinkt niet echt als een moedertaalspreker.

Laat onnodige woorden weg!

Zijn woorden gaven aanleiding tot twijfel.

Ik kan 50 woorden per minuut typen.

De woorden van het jaar 2010 in Denemarken zijn "aswolk", "Randdenemarken", "vuvuzela" en "WikiLeaks".

Duid de woorden aan die je niet begrijpt.

Hij veranderde een paar woorden.

Weeg je woorden goed af.

Er zijn geen woorden voor hoe geweldig jij bent.

De woorden kwamen uit een heel oude taal.

Je hoeft niet meer dan 400 woorden te schrijven.

Zet de woorden op alfabetische volgorde.

Hoe kan ik woorden vertalen die alleen in mijn taal bestaan?

Hoeveel woorden moest ge schrijven?

Hoe meer onsamenhangende woorden er in een taal zijn, hoe moeilijker het is ze volledig te beheersen.

Hoeveel Engelse woorden kent u?

De woorden ontbraken me.

Men kan woorden veel beter in context onthouden, bijvoorbeeld in zinnen of verhalen.

Wat betekenen deze woorden? Wat is het verschil tussen hen?

Waarschijnlijk weet je al dat gebaren, woorden, blikken en aanrakingen voor vrouwen een veel grote betekenis hebben dan voor mannen.

Het schijnt dat je de betekenis van deze woorden niet eens verstaan hebt.

Men mag niet vergeten, dat om iets uit één cultuur naar een andere over te brengen, de eerste voorwaarde is, woorden te gebruiken, die zullen begrepen worden.

Een samengesteld woord is een woord dat gemaakt wordt door samenvoeging van enkelvoudige woorden.

Je moet zijn woorden niet ernstig opnemen, hij is wispelturig.

Haar woorden maakten hem boos.

Schrijf nooit woorden "bietensoep" en "koolsoep" in het Duits!

Schrijf nooit woorden "borsjtsj" en "sjtsji" in het Duits!

Ze schreef drie woorden.

Niet alleen zijn woorden maar ook zijn daden zijn vaak onverstandig.

Deze zin bevat zeven woorden.

Met mooie woorden raakt de buik niet gevuld.

Zulke woorden kwetsen mij.

Er zijn nu geen woorden nodig, maar daden.

Als acties meer waard zijn dan woorden, waarom is de pen dan machtiger dan het zwaard?

Een walvis is een zoogdier. Met andere woorden, het geeft melk aan zijn jongen.

Een schilderij is een gedicht zonder woorden.

Laat je niet vangen door zijn zoete woorden.

Laat je niet vangen door haar zoete woorden.

Er bestaan geen twee woorden die dezelfde betekenis hebben.

Ik hou ervan met woorden te spelen.

Een afbeelding is meer waard dan duizend woorden.

Hoewel ik 2 jaar Chinees gestudeerd heb, zijn er nog veel woorden die ik niet ken.

Er zit geen greintje waarheid in zijn woorden.

Geen enkel van deze woorden is uitgewist.

Tachtig procent van alle Engelse woorden zijn afkomstig van andere talen.

Hij kon niet onder woorden brengen wat hij voelde.

Ik hou van het spelen met woorden.

Nadat ik over deze elementaire vraag grondig had nagedacht, kwam ik tot de conclusie dat het verschil tussen de onmisbare woorden 'belangrijk' en 'essentiëel', welke vaak beschreven wordt als 'aanzienlijk' of 'degelijk' door voorname mensen, niet belanrijk is, maar eerder irrelevant.

Hij begreep onmiddellijk de betekenis van haar woorden.

Met woorden kan men gemakkelijker kwetsen dan genezen.

In andere woorden, hij heeft ons verraden.

Hartelijk dank voor uw troostende woorden!

Also check out the following words: slaapt, als, roos, Vergeet, Bill, geweest, één, ding, anders, groter.