Dutch example sentences with "uw"

Learn how to use uw in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Wilt u me uw paspoort even laten zien alstublieft?

Wat is uw bloedgroep?

Uw ticket, alstublieft.

Neem uw kinderen mee.

Zal ik uw jas dragen?

Ik heb gehoord over uw draagbare kopieerapparaat op de Tokyo-Office '97 Expo.

Tot uw dienst.

Mag ik uw paspoort even zien?

"Heb uw naaste lief als uzelf" is een citaat uit de Bijbel.

Geachte passagiers! Indien u het vervoermiddel betreedt zonder in het bezit te zijn van een geldig abonnement, stempel dan uw plaatsbewijs af vóór de volgende halte.

Schrijf alstublieft over uw echte ervaring.

Mag ik uw krant even zien?

Laat mij u feliciteren met uw succes.

Doe geen suiker in uw thee.

Hangt u uw jas toch op.

Op uw plaatsen, klaar, af!

Mag ik van uw wc gebruikmaken?

Weet u uw maat?

Alstublieft mevrouw, ga uw gang!

Zeg zodra u contact opneemt met uw vrienden tegen ze dat er een lawine komt.

U heeft uw vrienden toch ook uitgenodigd?

Er zitten een paar fouten in uw compositie.

Meneer, u heeft uw aansteker op tafel laten liggen!

Zou u me kunnen vertellen wat uw huidige adres is?

Als de vos de passie preekt, boer, let op uw kippen.

Mag ik uw auto lenen?

Wat is uw koffer?

Hallo! Wat is het doel van uw bezoek, meneer?

Geef me uw naam en telefoonnummer.

We hebben uw brief gisteren pas ontvangen.

"Hoe heeft u een aktetas in uw zak gekregen?!" vroeg de vrouw stomverbaasd.

Schrijf mij a.u.b. een brief na uw aankomst.

Ik ben erg onder de indruk van uw werk.

Kom ik uw kantoor binnen?

Doof uw sigaret a.u.b.

In welke klas zit uw zuster?

Neen, u vergist zich, mijnheer: uw brood is minder vers dan het mijne.

Let op voor uw voet.

Dat u zo'n end niet meer kan lopen is toch niks om u voor te schamen?! Je zal ze de kost moeten geven die op uw leeftijd überhaupt niet meer kunnen lopen.

Kunt ge mij het recept voor uw salade geven?

Wat denkt ge van het plan van uw baas?

Uw broer heeft mij gezegd dat ge naar Parijs geweest zijt.

Mag ik uw paspoort, alstublieft?

Uw zuster is mooi als altijd.

Mag ik uw rijbewijs zien, a.u.b.?

Zeg "Dag" tegen uw vrienden.

U doet me denken aan uw moeder.

Doe uw kousen uit a.u.b.

Het is uw beslissing.

Waar hebt ge uw haar laten knippen?

Ik zal uw voorstel volgen.

Uw plan zal zeker lukken.

Uw brief heeft mij gelukkig gemaakt.

Uw voorstel is een beetje extreem.

"Ach, mijnheer, uw moeder heeft me het huis uitgejaagd".

Vergeef uw vijanden altijd; niets irriteert hen meer.

Steek uw neus niet in andermans zaken.

Schoenmaker, blijf bij uw leest.

Knoop dit goed in uw hoofd.

Ik zal nooit uw welwillendheid in deze zaak vergeten.

Mag ik uw rijbewijs zien a.u.b.?

Koel uw verbrande vinger met stromend water.

Is zij uw zuster?

Uw neus bloedt.

Dit medicament zal uw hoofdpijn doen afnemen.

Dit zijn uw zaken niet.

Ik kan u niet genoeg danken voor uw hulp.

Ik heb uw naam van een vriend van mij.

Steek uw rechterhand op.

Uw taart is nog niet op.

Ik hou van uw manier om te glimlachen.

Zelfs rekening houdend met uw uitleg, denk ik nog dat de schuld bij u ligt.

Poetst ge goed uw tanden?

Kazuko lijkt erg op uw zuster;

Ik kan uw familienaam niet uitspreken.

Hoe heet uw laan?

Uw potloden moeten gescherpt worden.

Het is moeilijk uw stijl te herkennen als de boodschap beperkt is tot 80 tekens.

Hoe vindt ge uw nieuwe school?

Dat is gebeurd voordat uw brief aankwam.

Ik neem uw raad ter harte.

Hebt ge uw contactlenzen gevonden?

Bedankt voor uw geduld.

Hartelijk bedankt voor uw gastvrijheid.

Erg bedankt voor uw hulp.

Was uw voeten.

Voor uw verjaardag wil ik u een fiets geven.

Hier, uw schoenen.

Ik wil meer weten over uw land.

Probeer uw tijd zo goed mogelijk te gebruiken.

In alle geval kunt ge beter gehoorzamen aan uw ouders.

Vergelijk uw vertaling met de zijne.

Ge hebt uw zakdoek laten vallen.

Erg bedankt voor uw brief.

Hier is uw muntstuk.

Bezit uw land atoomwapens?

Welke zijn de vijf eerste letters van uw e-postadres?

Woont ge bij uw ouders?

Bedankt voor uw raad.

Uw voorstel is het overwegen waard.

Open uw hart en vertel mij alles.

Also check out the following words: broer, zie, binnen, zeker, terugkomt, voorbeeld, bibliotheek, verdwalen, handige, elektronische.