Dutch example sentences with "regen"

Learn how to use regen in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

We houden niet van regen.

De regen ging over in sneeuw.

Na regen komt zonneschijn.

Je houdt van regen, nietwaar?

Regen, regen, ga weg!

Regen, regen, ga weg!

Er viel een koude regen in de stad.

We hebben veel regen gehad deze maand.

De wedstrijd werd afgelast vanwege regen.

Er was helemaal geen regen de afgelopen drie maanden.

Planten groeien snel na regen.

Wat zeg je over samen wandelen onder een lichte regen?

In plaats van uit te gaan eten, laat ons naar mijn huis gaan wegens de felle regen.

Door de regen kon ik niet buiten komen.

Ik moet gaan ondanks de hevige regen.

Toen ik klein was wandelde ik heel graag in de regen.

Ik ben in huis gebleven wegens de regen.

We stapten door de regen.

James werd verrast door de regen.

Na regen stapten wij door dikke modder.

Blijf uit de regen.

Na regen is de lucht zuiver.

Een fiets zal roesten als ge hem in de regen laat staan.

Ik wou dat de regen ophield.

Hij kwam van de regen in de drop.

De picknick werd afgelast wegens de regen.

Ondanks de regen werd het spel niet afgelast.

Met deze regen zal hij niet komen.

Die donkere wolken zullen vermoedelijk regen brengen.

Laat ons gaan schuilen voor de regen.

De regen bleef de ganse nacht door aanhouden.

De regen hield aan gedurende een week.

De regen duurde vijf dagen.

De regen weerhield me om te vertrekken.

De regen veranderde in sneeuw.

Hij zocht beschutting tegen de regen.

Hoe lang zal die regen nog duren?

Jim is boos omdat zijn vriendin hem liet zitten bij hun filmafspraakje. Hij stond wel een uur in de regen op haar te wachten.

Ik moest onder een boom gaan schuilen voor de regen.

Jij houdt van de regen, of niet?

De gewassen hebben regen nodig.

We zijn gekomen met regen maar vertrekken in de zon.

Vanwege regen ben ik niet naar buiten gegaan.

Een stevige constructie moet weerstaan aan krachten van winden, aardbevingen, tsunami's, zelfs van bommen, en natuurlijk het gewicht van sneeuw in landen, waar het soms sneeuwt. Bovendien mag ze niet vernield worden door zure regen.

Ik las gisteren een artikel over zure regen.

Gebrek aan regen heeft wilde planten doen sterven.

Door de harde regen zijn we niet gaan vissen.

Ondanks de harde regen besloot hij toch naar buiten te gaan.

Ondanks de regen ben ik naar buiten gegaan.

Het maakt me niet uit om in de regen te wandelen.

Hij bleef verder wandelen in de regen.

In het regenseizoen houdt de regen een paar weken aan.

Door de aanhoudende regen stonden alle straten blank.

Door de voortdurende regen stonden alle straten blank.

Ze hebben hun trip wegens de regen geannuleerd.

Ondanks de regen kwam hij op tijd aan.

De regen is net gestopt. We kunnen gaan.

Ik wandel graag in de regen.

Neem een paraplu mee, want er wordt regen verwacht in de namiddag.

Ondanks de regen gingen de kinderen naar school.

Ik ben met mijn fiets door de regen naar de tandarts gereden.

Ik heb zin om in de regen te zingen.

Wegens de regen ben ik thuis gebleven.

Hun reis werd uitgesteld wegens de regen.

Er dreigt regen.

De regen is opgehouden.

Laat ons in de auto zitten tot wanneer de regen ophoudt.

Ze kwam van de regen in de drup.

Zij voorspellen regen.

Ik kon niet komen door de hevige regen.

De regen valt met bakken uit de hemel.

Hij geraakte van de regen in de drop.

Van de regen in de drop geraken.

Het spel werd wegens de regen uitgesteld.

De regen valt met bakken naar beneden.

Wanneer de eerste druppels op droge aarde vallen, dan herken je in de lucht die bijzondere reuk, aan wie de vaklui de naam „petrochor” hebben gegeven: die van de regen.

We waren eigenlijk van plan morgen naar het strand te gaan, maar er is regen voorspeld.

Het water is door de regen modderig geworden.

Het water is modderig geworden door de regen.

Donkere wolken voorspellen regen.

Regen, regen, ga weg. Kom een andere dag maar terug.

Regen, regen, ga weg. Kom een andere dag maar terug.

In juni zijn er veel dagen met regen.

Het ziet er zeker uit als regen.

We hebben heel veel regen gehad.

We houden ervan in de regen te zingen.

Het is koud na de regen.

Die donkere wolken voorspellen regen.

Luister naar de regen.

Ik nam toevlucht voor de regen onder de dakrand van de winkel.

Tom brengt altijd de regen met zich mee.

Door de regen moesten we onze picknick binnen eten.

We hebben regen nodig.

We hebben de regen nodig.

Vanwege de regen ben ik thuis gebleven.

Door de regen ben ik thuis gebleven.

Zon en regen, regenboog.

Je kunt geen regenboog hebben zonder een beetje regen.

Regen is zeldzaam in dit land.

Haar reis werd uitgesteld wegens de regen.

Mooi weer na de regen.

Also check out the following words: geloofd, hartaanval, aankondiging, ophanden, zijnde, overlijden, Hallo, Dank, alles, gebeurd.