Dutch example sentences with "moeten"

Learn how to use moeten in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Waarom zou je zo triest moeten zijn?

We moeten op het stoplicht letten.

"Jullie moeten samen een mandje appels naar opa brengen," zei moeder. "Jij houdt de ene kant vast, en jij de andere. En zo lopen jullie dan."

Jullie moeten heel stil zijn en op jullie tenen lopen. Het baby'tje slaapt.

We kunnen thuis geen schaap houden. Wat moeten we er daar mee doen?

Er is nog een vraag die we moeten bespreken.

Je zou moeten slapen.

Ik heb ze gezegd dat ze me een nieuw ticket moeten opsturen.

Ik heb ze gezegd dat ze me nog een ticket moeten opsturen.

Jullie moeten bus 5 nemen.

Ik had me niet moeten afmelden.

Ik had niet moeten uitloggen.

"Daar heb ik nog nooit aan gedacht," zei de oude man. "Wat moeten we doen?"

Ik vermoed, dat achter alles wat we doen moeten, wel iets zit, wat we doen willen...

Dat zou iets zijn wat ik zou moeten programmeren.

Jullie moeten voor jullie zieke moeder zorgen.

Je had het me eerder moeten laten weten.

Mensen moeten begrijpen dat de wereld verandert.

Goede tradities moeten behouden worden.

Als God niet bestond, zouden we hem moeten verzinnen.

We moeten op onze gezondheid letten.

Jij en ik weten natuurlijk wel beter dan dat je verkouden zou worden door zonder jas naar buiten te gaan, maar je zult ze de kost moeten geven die denken dat dat wel zo is.

We moeten voor zonsondergang nog zestien kilometer lopen.

We moeten nog tien mijl lopen voor zonsondergang.

Ik heb er een hekel aan om 's morgens te moeten haasten.

Je zou naar je moeder moeten luisteren.

Poetin zei dat terroristen "in de plee in de week gezet" moeten worden.

Je zou je tong zeven keer in je mond moeten ronddraaien voordat je spreekt, dat zou je een boel zorgen en misverstanden schelen.

Ik weet niet zeker hoe lang we moeten wachten.

Kastanjes moeten minimaal een kwartier gekookt worden.

We moeten hoe dan ook van onze rivalen winnen.

Wat zou ik toch moeten beginnen zonder jou?

Men zou periodiek een lichamelijk onderzoek moeten krijgen.

Vanuit dit oogpunt, zouden we moeten zeggen dat hij gelijk had.

Je had haar de waarheid moeten vertellen.

Moeten is dwang en huilen is kindergezang.

We moeten samen leren leven als broeders, of we zullen samen sterven als dwazen.

We moeten altijd op het slechtste voorbereid zijn.

Afspraken moeten gerespecteerd worden.

We zouden er moeten geraken als er niet te veel verkeer is.

Ik vind dat we met meneer Brown moeten praten.

We moeten de stad uitvluchten.

We moeten elke dag ten minste acht uur slapen.

Wij moeten naar school gaan.

Ik weet niet of het een programmafout is, maar dit programma werkt niet zoals het zou moeten.

We zouden Jordan naar het ziekenhuis moeten sturen.

Je zou echt eens moeten beginnen te denken voor je jouw mond open doet. Je zou op die manier veel misverstanden kunnen vermijden.

Wij moeten weten. Wij zullen weten.

U zou toch moeten weten dat je een dame niet naar haar leeftijd vraagt.

We moeten geen geld uitgeven voor dingen die we niet nodig hebben.

Eigenlijk zou je een verstandig iemand moeten zijn!

Kinderen zouden elke dag melk moeten drinken.

Er zal uiteindelijk toch een beslissing moeten worden genomen.

"Fanta drinken en noobs vertellen dat ze hun kop moeten houden," antwoordde Al-Sayib, terwijl hij een slokje van de eerdergenoemde Fanta nam. "Wacht even, met wie spreek ik?"

"Hè?" Dima begreep het niet. "Maar spreek ik niet met Al-Sayib? En ben je geen Fanta aan het drinken en noobs aan het vertellen dat ze hun kop moeten houden?"

Puristen moeten sterven. Een taal kun je niet in een kooitje van tradities stoppen.

"Nog erger!" riep Al-Sayib uit. "Ze weten niet wat ze met je aan moeten, Dima!"

"Noobs," stelde Al-Sayib. "Als 25 mensen door jou vermoord zijn, Dima, dan moeten het wel noobs geweest zijn."

Vandaag moeten we buiten slapen.

Nu moeten we naar onze werkplaats vertrekken.

Wist ik veel dat je geen tomaat lust. Dat kan ík toch niet ruiken! Dat had je van tevoren moeten zeggen.

Moeten is dwang en schijten is afgang.

Ik schaam me ervoor het te moeten vragen, maar wat is dat?

Dat u zo'n end niet meer kan lopen is toch niks om u voor te schamen?! Je zal ze de kost moeten geven die op uw leeftijd überhaupt niet meer kunnen lopen.

We moeten nog even afeten, maar als we klaar zijn, dan kom ik direct.

Onderweg naar de eenheid moeten we vele omheiningen doorbreken.

We zouden zo veel mogelijk boeken moeten lezen.

Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.

In de trein was het zo druk dat ik de hele rit heb moeten staan.

Alle mensen moeten sterven.

Nu zou de trein ongeveer moeten aankomen.

Voor zonsondergang moeten we over de grens zijn.

Na zulk een schandaal zou hij toch minstens moeten zwijgen.

Het lijkt erop dat de kinderen op de vloer zullen moeten slapen.

De regels moeten gevolgd worden.

Soms moeten we een stap achteruit zetten, en de zaken nog eens overdenken.

Jongeren zouden ouderen moeten respecteren.

Uw potloden moeten gescherpt worden.

We moeten iets doen.

Ge zoudt naar een tandarts moeten gaan.

Men zou zich moeten wassen.

Ik zal de wasmachine moeten vervangen.

Ik denk dat ik het voor u zou moeten doen.

Contracten moeten uitgevoerd worden.

Ze zou wat moeten rusten.

We moeten de bloem water geven.

Veel Amerikanen voelen zich ongemakkelijk bij een stilte, en ze beschouwen een stilte tijdens een gesprek als een teken dat ze zelf moeten beginnen te spreken.

Dat werk moeten tegen morgen gedaan zijn.

Ik hoop dat we niet te lang moeten wachten.

Ge zult morgen moeten komen.

We moeten die moeilijkheid overwinnen.

Hij zou nu moeten aangekomen zijn.

We moeten hem dringend naar het ziekenhuis brengen, hij is zwaar gewond.

Ik zou die kamer moeten opruimen.

Terwijl men jong is, zou men veel moeten lezen.

Tijdens de oorlog hebben we het dikwijls zonder suiker moeten stellen.

De tijd is kort, we moeten NU iets doen.

Ge zoudt altijd de waarheid moeten zeggen.

We zouden enkele basisregels moeten vaststellen voor we eraan beginnen.

Liefde is zoals mazelen, we moeten er allemaal door.

Dit had je me echt eerder moeten zeggen.

Also check out the following words: gister, baseball, gespeeld, runnen, scheiding, lopende, encyclopedie, wintervakantie, sterrenbeeld, onderworpen.