Turkish example sentences with "sekiz"

Learn how to use sekiz in a Turkish sentence. Over 100 hand-picked examples.

On, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.

Etli pilav sekiz yuan. Vejetaryen pilav sadece dört yuan.

On sekiz yaşındayım.

Yüz, iki yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüz, altı yüz, yedi yüz, sekiz yüz, dokuz yüz, bin.

Çin'in nüfusu Japonya'dan yaklaşık sekiz kat daha büyüktür.

Ayrıca,bebeğim sekiz aylık,sağlıklı ve çabucak büyüyor.

İngilizcede dilin sekiz ana bölümü vardır:isim,fiil,sıfat,zarf,zamir,edat,bağlaç ve son olarak ünlem.

Zürih'ten Boston'a uçmak sekiz saat sürer, ancak dönüş için sadece altı.

Sekiz yaşına ulaştığında, çocuk sünnet edilecek.

Tom on sekiz yaşındayken, bir asker olmak istediğine karar verdi.

Gezinti en az sekiz saat sürer.

New York'ta, dolar sekiz şiline değerdi.

Anne pastayı sekiz parçaya böldü.

On yıl içerisinde Tom'un sekiz işi oldu.

Ben on sekiz yaşındayım.

Okul sabah sekiz buçukta başlar.

Ross Perot yaklaşık sekiz milyon oy aldı.

Oy yirmi sekiz lehte ve yirmi aleyhteydi.

Dün sekiz saatten fazla çalıştım.

Tom sekiz yaşından önce bir balık gibi yüzebiliyordu.

Mademki saat sekiz, sanırım kısa zamanda okula gitmelisin.

Zirvedeki sekiz oyuncu turnuvanın dokuzuncu gününe kadar dayandı.

Sekiz ay geçtikten ve onun kırık kalbi iyileştikten sonra, George sonunda tekrar kızlarla flört etmeye başladı.

Liz sekiz yıldır ölüdür.

Tom sekiz buçuk yıl önce ailesiyle birlikte Japonya'ya geldi.

Tom otuzu aşkın olamaz O yaklaşık on sekiz gibi görünüyor.

O sekiz yaşında.

O zaman on sekiz yaşındaydım.

Çocuk sekiz gündür okulda yok.

Sekiz ay sonra, nihayet gene kızlarla çıkmaya başladı.

Ondan iki çıkarsa sekiz kalır.

Sekiz yıl önce evlendim.

Shinko'nun erkek kardeşi sekiz yaşındadır.

Onun oğlu sekiz yaşında.

O, günde sekiz saat çalışır.

On sekiz yaşındayken, o evlendi.

O, kırk sekiz kale yaptı.

Onlar günde sekiz saat çalışırlar.

O, sekiz dilde konuşabilir.

Şu sekiz kırmızı elmayı bana verir misiniz lütfen?

On sekiz yaşına girdikten sonra sürücü belgesi alabilirsin.

O, sekiz yaşındayken dans etmeye başladı.

Sekiz yaşında bir araba neredeyse değersizdir.

Mademki on sekiz yaşındasın, ehliyet alabilirsin.

On sekiz yaşını geçerse orduya katılır.

Sekiz artı iki on eder.

Sekiz kardeşim var.

Saat tam sekiz otuz mu?

Biz ortalama günde sekiz saat çalışıyoruz.

Trenimiz sekiz buçukta kalkar.

Okul sekiz buçukta başlar.

Liz öleli sekiz yıl oldu.

Sekiz erkek kardeşim ve kız kardeşim var.

Sekiz ile on arasında oldu.

Okulumuz sekiz otuzda başlar.

O on sekiz aylık.

Jackson sekiz yıl daha yaşadı.

Genellikle sekiz saat uyur.

O'sizden sekiz yaş daha yaşlıdır.

Buradan Londra'ya sekiz mil.

Tüm sekiz tutuklu suçlu bulundu.

Sekiz otobüsü bugün erken geldi.

Onun sekiz köpeği var. Bu oldukça fazla.

Sekiz Ağustosta Ulusa seslendi.

Sekiz yıldır Fransızca okuyor.

Sekiz yıldır Fransızca çalışıyor.

Sam on sekiz yaşındayken orduya katıldı.

Onlar sekiz ayda yaklaşık 35,000 km uçarlar.

On sekiz yaşında liseden mezun oluruz.

Bir günde en az sekiz saat uyumalıyız.

Bu akşam sekiz civarında seni arayacağım.

On sekiz dakika sonra, savaş sona erdi.

Annem pastayı sekiz parçaya böldü.

Emekliliğim için sekiz dönümlük bir çiftlik aldım.

Aktris ilk kez sekiz yaşında sahneye çıktı.

O şimdi altmış sekiz yaşındaydı ve hasta bir adamdı.

Okul sabah sekiz otuzda başlar.

işçiler alışıldık üzere günde sekiz saat çalışırlar.

Çocuklar saat sekiz gibi getirilir.

Birisi bana Albert Einstein'ın "Sağduyu on sekiz yaşında kazanılan ön yargıların birikimidir." dediğini söyledi.

Sadece seksen yaşında doğabilseydik ve yavaş yavaş on sekiz yaşına varabilseydik, yaşamımız çok daha mutlu olurdu.

O, sekiz aylık hamile.

Bu oğlan sekiz saat uyudu.

Tom sekiz gün önce geldi.

Sadece on sekiz yaşındayım.

Günde en az sekiz saat uyumak zorundayız.

Bu kitap serisi kırk sekiz ciltten oluşuyor.

Günlük en az sekiz saat uyumam gerektiğini biliyorum ama genellikle daha az uyuyorum.

Sekiz aydır ayığım.

Sekiz buçuğa kadar uyuyacağım.

Annem bu oyuncağı bana sekiz yaşımdayken aldı.

Kızım günde sekiz saat uyur.

Onlar her gün sekiz saat çalışmak zorunda.

Beş artı üç sekiz eder.

Beşe üç eklerseniz sekiz yapar.

Beş artı üç sekiz yapar.

Son kırk sekiz saatte üç saatten daha az uyudum.

Tom'un bütün istediği sekiz saatlik kesintisiz uykuydu.

Ulusal Corvette Müzesi altında bir subatan oluştu ve sekiz arabayı yuttu.

Bu cümleyi görmek için en az on sekiz yaşında olmalısın.

Also check out the following words: döndü, toprak, Oturmalıyız, 2'yi, toplarsanız, sonuç, 7'dir, Akşama, kalabilirsin, asla.