Dutch example sentences with "zeggen"

Learn how to use zeggen in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Ik weet niet wat te zeggen...

Mag ik iets zeggen?

Hoe durf je dat te zeggen.

Je kan niet "nee" zeggen.

Het probleem was dat ik niets tegen hem te zeggen had.

Wat mij betreft, ik heb op het moment niets te zeggen.

"Aha!" zullen ze zeggen.

Ik kan haar dat nu niet zeggen. Dat is niet zo eenvoudig meer.

Het is moeilijk te zeggen wat goed is en wat niet, maar toch moet het.

Je zou tenminste "bedankt" kunnen zeggen.

Dat moest ík zeggen!

Ik heb besloten haar te zeggen dat ik van hem hou.

Ik heb besloten hem te zeggen dat ik van hem hou.

Ik heb besloten haar te zeggen dat ik van haar hou.

Ik heb besloten hem te zeggen dat ik van haar hou.

Boter, brood en groene kaas; wie dat niet zeggen kan, is geen oprechte Fries.

Ze zeggen dat hij erg rijk was.

Ze zeggen dat Mary vorige week ziek was, maar nu ziet ze er goed uit.

Alles wat te stom is om te zeggen, wordt gezongen.

Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen...

Gewoonlijk weet ik niets te zeggen.

Ik heb geprobeerd het je te zeggen.

Wat zou je doen als je, laten we zeggen, tienduizend dollar had?

Heeft u moeite te verstaan wat vrouwen of kleine kinderen tegen u zeggen?

Ik begrijp niet wat u wilt zeggen.

Soms is het beter niet te veel te zeggen.

Ze zeggen dat hier in de buurt een schat begraven ligt.

Laat het me één keer zeggen.

Je kan het beter niet zeggen.

Kan je me zeggen wanneer ik de machine uit moet zetten?

Vanuit dit oogpunt, zouden we moeten zeggen dat hij gelijk had.

Kinderen en dronken lui zeggen de waarheid.

Wie "a" zegt, moet ook "b" zeggen.

Wat probeer je te zeggen?

Hij had niks te zeggen, dus is hij maar gegaan.

Als ik het wist, zou ik het je zeggen.

Sommigen zeggen dit, en anderen zeggen dat.

Sommigen zeggen dit, en anderen zeggen dat.

Volgens wat zij zeggen kan die jongen heel goed zingen.

Ik heb anders niets belangrijks meer te zeggen.

De woorden zelf liggen op het puntje van mijn tong, maar ik kan het maar niet zeggen.

Nadat hij tien seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd, hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

Nadat hij ditmaal twintig seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd - want als hij tien seconden lang had geluisterd, zou dit een dubbele zin zijn - hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

Wat zou jij zeggen als je mij was?

"Je gezicht is overal op BBC te zien, Dima! riep Al-Sayib uit. "Ze zeggen dat je met 25 mannen hebt geslapen en ze daarna vermoord hebt! Hoe heb je dat in vredesnaam gedaan?!"

"LGBT-gemeenschappen over de hele wereld noemen je een 'held' en zeggen dat je opzettelijk vals beschuldigd bent," legde Al-Sayib uit. "Maar de ordehandhavingsorganisaties bestempelen je allemaal als een medogenloos moordenaar. Welk van die twee ben je, Dima?"

"Ik kan niet zeggen dat ik dat een erg leuke keus vind," zuchtte Dima. "Om eerlijk te zijn, is het de hele tijd al wazig in mijn hoofd sinds ik vanochtend wakker werd in een vuilcontainer..."

Ik wist niet wat te zeggen, en zweeg.

Wist ik veel dat je geen tomaat lust. Dat kan ík toch niet ruiken! Dat had je van tevoren moeten zeggen.

Ik zal het hem zeggen, als ik het niet vergeet.

Potverdikkeme nog aan toe! Hoe vaak moet ik je nou nog zeggen dat je daarvan af moet blijven?

Ik moet het misschien niet tegen je zeggen, maar ik ben echt gefascineerd door jouw schoonheid.

Kunt gij in het Esperanto alles zeggen wat ge kwijt wilt?

Ik weet gewoon niet wat zeggen.

Er bestaan verschillende manieren om dingen uit te drukken die men van horen zeggen heeft.

Eerst denken, dan zeggen.

Ik weet gewoon niet wat zeggen...

Wilt u aan de chef-kok zeggen dat het heel lekker was?

Door gebruik te maken van Esperanto volstaat het dat elke tekst maar één maal vertaald wordt in Esperanto en maar twee maal moet verschijnen op internet, dat wil zeggen, in de originele taal van de tekst en in de Esperantovertaling daarvan.

Ik kan niet uitmaken wat de schrijver probeert te zeggen.

Maar over zijn zus kunnen we zeggen, dat ze zo hatelijk werd, dat haar eigen moeder ze wegjoeg; en het ongelukkige meisje had zoveel gelopen en niemand gevonden, die haar wilde opvangen, dat ze weldra omkwam in een hoek van het bos.

De prins, die zag dat er uit haar mond enkele parels en diamanten kwamen, vroeg haar hem te zeggen vanwaar dit kwam.

Men moet de waarheid zeggen.

Als ge niets te zeggen hebt, zeg dan niets.

Omdat ik niet wist wat zeggen, hield ik mij stil.

Als ik het wist, zou ik het u zeggen.

Ik moet hem iets zeggen.

Hij deed teken met zijn hoofd, als om ja te zeggen.

Ik weet gewoonweg niet wat te zeggen...

Ge zoudt altijd de waarheid moeten zeggen.

Dit had je me echt eerder moeten zeggen.

Ik besloot haar te zeggen dat ik verliefd was op hem.

Het is wat ik wou zeggen.

Dat ik alleen ben wil nog niet zeggen dat ik eenzaam ben.

Om de waarheid te zeggen, deze zaak ging haar helemaal niet aan.

Je kan altijd op Jane rekenen om het te zeggen zoals het is.

Het is nooit makkelijk te zeggen of hij ernstig is of niet.

Meer moeten we niet zeggen dan dat uiteindelijk, dit niet aanvaardbaar is.

Van mijn kant heb ik niets te zeggen over dit onderwerp.

Wat mij betreft, heb ik niets te zeggen over dat onderwerp.

Het is niet dat, wat ik wou zeggen.

Ik kan niet zeggen hoe dat gedaan wordt.

Ik versta niet wat ge wilt zeggen.

Wat goed bedacht is wordt duidelijk gezegd, en de woorden om het te zeggen komen gemakkelijk.

Als er iets is dat ik kan doen voor u, aarzel dan niet om het te zeggen.

Ik weet niet wat te zeggen opdat je je beter zou voelen.

Het is niet omdat ik zwijg dat ik niets te zeggen heb.

Ik kan zelfs niet zeggen hoe blij ik was dat te horen.

Ik heb het zeker gezegd, maar dat was niet wat ik wou zeggen.

Om de waarheid te zeggen, mijn moeder heeft mij berispt.

Ge moet de waarheid zeggen.

Hij gaat geen ja zeggen.

Zoudt ge mij kunnen zeggen waarom ge haar bemint?

Laat mij zeggen wat ik denk.

Om de waarheid te zeggen, hij trekt mij niet aan.

Wilt ge mij zeggen waar ge woont?

Zweert u de waarheid te zeggen, de hele waarheid, niets dan de waarheid?

Wanneer zult ge zeggen "Ik ben akkoord"?

Laat mij een ding zeggen.

Wilt ge iets zeggen?

Vertel mij wat ge eet en ik zal u zeggen wie ge zijt.

Also check out the following words: lichaam, onverwacht, resultaat, Minirokjes, mode, geraakt, Paul, ervaring, teleurgesteld, eergisteren.