Dutch example sentences with "tussen"

Learn how to use tussen in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

De Rijn stroomt tussen Frankrijk en Duitsland.

Eet je brood tussen de middag?

Toen hij zijn naam hoorde, stond de kruising tussen een teckel en een vuilnisbakkenras op van onder de werkbank, waar hij had liggen slapen op de houtkrullen, rekte zich eens lekker uit en rende achter zijn baasje aan.

Welk verschil is er tussen een dorp en een stad?

Tussen jou en mij, Toms idee trekt me niet zo aan.

Een kleine stad ligt tussen de grote steden.

In de Verenigde Staten is de consumptie van fast-food verdriedubbeld tussen 1977 en 1995.

Tussen de maaltijden door eten is een slechte gewoonte.

Als we de huur betalen aan de huiseigenares, zullen we geen geld meer hebben voor eten; we zitten tussen de duivel en de diepe blauwe zee.

Tussen jou en mij, Lisa, we weten dat ik Nick simpelweg niet mag.

Het enige verschil tussen mijzelf en een krankzinnige is dat ik niet krankzinnig ben.

Wat is het verschil tussen een dorp en een stad?

Ik kreeg de keus tussen thee en koffie.

Vanmorgen is bij een aanvaring tussen een binnenvaartschip en een veerpont ten minste één persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of er, behalve de schipper, nog andere opvarenden op de veerpont waren.

Jouw intelligentie is precies zo groot als de afstand tussen Bombay en Mumbai.

Tussen beiden begon de liefde te groeien.

Hoe meer contact tussen de mensen, hoe meer misverstanden.

Ge kunt kiezen tussen deze en deze.

Een aforisme is één lijn, waarvan men de betekenis tussen de lijnen leest.

Ontwikkeling is het verschil tussen wat men geleerd heeft en wat men vergeten is.

De gelijkberechtiging en het behoud van de talen zouden enkel kunnen gegarandeerd worden, indien de Europese Unie een neutrale, gemakkelijk te leren, geleidelijk invoerbare brugtaal zou aannemen als hulptaal tussen zijn volkeren.

In zijn essay "Esperanto: een Europese of een Aziatische taal" toonde Claude Piron de gelijkenis aan tussen het Esperanto en het Chinees, en ontkrachtte zo het denkbeeld dat het Esperanto enkel een op Europa gerichte taal zou zijn.

Tussen onze huizen is er een lange weg.

Tussen onze huizen is het een lange weg.

'Krokodili' betekent een nationale taal gebruiken tussen esperantisten onderling.

Snoep niet tussen de maaltijden.

Laat meer afstand tussen de regels.

De ruzie kwam voort uit de rivaliteit tussen de twee landen.

Breek, breek de muren tussen de volkeren!

Kent gij het verschil tussen een microscoop en een telescoop?

Het is uit tussen ons. Geef me mijn ring terug!

Tussen man en vrouw is geen vriendschap mogelijk. Er is passie, haat, aanbidding, liefde maar geen vriendschap.

Ik kon tussen de regels lezen.

Tussen haakjes, hebt ge uw huiswerk gemaakt?

Tussen woord en daad staat een hoge berg.

Tussen haakjes, het is 8 juni - de verjaardag van mijn vrouw.

Banden verslijten door de wrijving tussen het rubber en de weg.

Hij is hier altijd tussen vijf en zes.

Het verschil tussen een dame en een bloemenverkoopster ligt niet in hoe ze zich gedraagt, maar in hoe ze behandeld wordt.

Jongeren tussen tien en twintig zijn Gods straf voor seks.

De wens komt tussen de nood en de eis.

Er zijn enkele verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels.

De zieke zweeft tussen leven en dood.

De Rijn vormt de grens tussen Frankrijk en Duitsland.

Tussen Europa en Azië ligt geen zee.

Er zijn geen grenzen meer tussen zuivere en toegepaste wiskunde.

Ik kan het verschil tussen die twee niet uitleggen.

Wist ge, dat men in het Frans het verschil niet hoort tussen "de symmetrie" en "de asymmetrie"?

Welke verschillen zijn er tussen internationale radio- of televisieprogramma's in Esperanto en die in nationale talen?

Als de vertaler vertaalt tussen zijn moedertaal en Esperanto, kan hij beide talen beheersen.

We eten tussen negentien uur een negentien uur dertig.

Trouwens, het verschil tussen Engels en Amerikaans is waarschijnlijk groter dan tussen standaard Vlaams en standaard Hollands Nederlands.

Trouwens, het verschil tussen Engels en Amerikaans is waarschijnlijk groter dan tussen standaard Vlaams en standaard Hollands Nederlands.

In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. Maar in de praktijk wel.

Tussen hemel en aarde.

Er is een duidelijk verschil tussen deze twee.

Er moet een misverstand zijn tussen ons.

Ze waarschuwde hem niet tussen maaltijden te eten.

Het gebeurde tussen acht en tien uur.

Lingua franca is een contacttaal tussen personen die niet dezelfde moedertaal hebben (Globish, Basic English, ...)

Er is een belangrijke band tussen deze twee landen.

Nagoya ligt tussen Tokio en Osaka.

Volgens de Washington Post gaf de Amerikaanse regering tussen 2000 en 2006 1,3 miljard dollar landbouwsubsidies aan mensen die niet aan landbouw doen.

De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog.

De jaren 1950 worden overheerst door een koude oorlog tussen Oost en West.

Ik moet kiezen tussen die twee.

Ik moest kiezen tussen die twee.

Het is niet altijd gemakkelijk over de kloof te springen tussen voorstelling en realisatie.

Waar waren jullie tussen één en drie uur?

Tom bleef maar praten en liet Mary er geen woord tussen krijgen.

Wat is de relatie tussen politiek en oorlog?

Gebaren zijn erg belangrijk in communicatie tussen mensen.

Een afdelingsleider zit altijd tussen hamer en aambeeld.

Tom weet het verschil tussen astronomie en astrologie niet.

Wat is het verschil tussen deze twee?

Tom weet het verschil niet tussen God en de Duivel.

De grens tussen beide buurlanden blijft gesloten.

Tom weet niet wat het verschil is tussen een metropool en een metronoom.

Tom weet niet wat het verschil is tussen Europa en de Europese Unie.

Tom weet niet wat het verschil is tussen Brussel en een bordeel.

Tom weet niet wat het verschil is tussen Monaco en München.

Ken jij het verschil tussen een microscoop en een telescoop?

Wat betekenen deze woorden? Wat is het verschil tussen hen?

Tom kent het verschil tussen Letland en Litouwen niet.

Tom kent het verschil niet tussen eten en vreten.

Tom kent het verschil tussen een stad en een dorp niet.

Tom kent het verschil niet tussen Kerstmis en Pasen.

We hebben de keuze tussen dood en onderwerping.

Wat is het verschil tussen leeuwen en luipaarden?

De Zwitserse psycholoog Claude Piron beschouwt de toepassing van Esperanto "rechtvaardiger dan gelijk welke andere manier van communiceren tussen verschillende culturen".

Ik zat tussen Tom en John.

Ik zette mij tussen Tom en John.

Een discussie tussen Engelstalige officiële bloggers van de Europese Unie over de verwringing in het debat, die de overheersing van de Engelse taal veroorzaakt, hebben tot een verrassend voorstel geleid: Esperantisten zouden een blognet in Esperanto over Europese zaken moeten tot stand brengen.

Er is soms een groot verschil tussen de spreektaal en de schrijftaal.

Tom kent het verschil niet tussen een Japanner en een Chinees.

De man die zojuist nog meende iets te bedisselen, ligt plotseling star tussen zes planken en de omstanders, die wel inzien dat ze van hem niets zinnigs meer hoeven te verwachten, schuiven hem een crematorium in.

Tom kent het verschil niet tussen een programma en een pogrom.

Hij is gevangen tussen de duivel en de diepe blauwe zee.

Het is dik aan tussen hen.

Er zijn geen diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen.

Het is als de relatie tussen een jongen en zijn pa.

Also check out the following words: Ah, ontmoeten, Beantwoord, eerste, herinneren, meestal, vaat, huiswerk, broer, zie.