Dutch example sentences with "tijdens"

Learn how to use tijdens in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

We bleven tijdens de nacht in Hakone.

Tijdens de volkstelling zal "Trasjanka" gelijkgesteld worden aan Wit-Russisch.

Hij is betrapt op spieken tijdens het examen en werd op het matje geroepen.

Ik maakte gebruik van kaarten tijdens mijn reis.

Ik heb haar ontmoet tijdens mijn verblijf in Mexico.

Ik heb tijdens de middagpauze een hotdog op.

Men leest niet tijdens het eten.

Toen ik hen twee tijdens een afspraakje zag, vroeg ik: "Gaan jullie trouwen?"

Voor zover ik weet, waren er geen problemen tijdens het eerste semester.

Tijdens de vergadering sprak hij veel, maar zijn argument hield geen steek.

Tijdens de storm was er een stroomonderbreking.

Veel Amerikanen voelen zich ongemakkelijk bij een stilte, en ze beschouwen een stilte tijdens een gesprek als een teken dat ze zelf moeten beginnen te spreken.

Tijdens deze droogte zijn veel boeren gestorven.

Tijdens de oorlog hebben we het dikwijls zonder suiker moeten stellen.

Ik was bezet tijdens de week.

Tijdens onze afwezigheid werd er uit ons huis gestolen.

Bijna alle werknemers weigerden te werken tijdens de nacht.

Ik heb hem ontmoet tijdens mijn verblijf in Londen.

Hij zweeg tijdens de vergadering.

Ze vroeg me om op haar baby te passen tijdens haar afwezigheid.

Het gedrag van de jongens tijdens de les was onvergeeflijk.

Wat hebt ge tijdens het weekend gedaan?

Tijdens mijn verblijf in Engeland keek ik vaak in de reisgids.

Men veronderstelde dat hij gedood was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ik laat niet toe dat men slaapt tijdens de les.

Kate blijft tijdens weekeindes in Izu.

Tijdens zijn slaap snurkte hij luid.

Tijdens de vakantie zal ik naar Frankrijk gaan.

Ik las een boek tijdens het wandelen.

Tijdens haar middelbareschooltijd zei haar grootvader die in het ziekenhuis lag, vriendelijk aan een verpleegster: "Hartelijk dank, ge helpt mij enorm.", en dat was voor haar indrukwekkend.

Onze zoon is gestorven tijdens de oorlog.

Tijdens mijn zwangerschap had ik bloedvergiftiging.

Tijdens de hele reis waren mijn gedachten bij u.

Mijn vader leest vaak de krant tijdens de maaltijd.

Tijdens de oorlog beleefde Bob veel gevaarlijke avonturen.

Ik heb tijdens de lunchpauze een tukje gedaan omdat ik erg moe was.

Hij stoorde me tijdens mijn werk.

Mijn beste dagen had ik tijdens het reizen.

Ik viel in slaap tijdens de les.

Mocht iemand tijdens mijn afwezigheid komen, zeg hem dan dat ik snel weer terug zal zijn.

Zou u tijdens mijn afwezigheid voor mijn hond kunnen zorgen?

Tijdens een wandeling in het park kwam ze toevallig haar oude vriendin tegen.

Ken je iemand die zoemt tijdens het werken?

De Titanic zonk tijdens haar eerste vaart. Ze was een groot schip.

Ik ga werken tijdens de krokusvakantie.

Het getuigt van slechte manieren om geluiden te maken tijdens het eten.

Tijdens mijn reis ben ik nooit naar Hiroshima gegaan.

Ik ontmoette haar tijdens mijn verblijf in Mexico City.

Ik kreeg kramp in mijn been tijdens het zwemmen.

Het is onbeleefd tijdens een concert te praten.

Jim was tijdens het examen betrapt op spieken.

Spreek niet over zaken tijdens het eten.

Niet roken tijdens de voorstelling.

Uw computer zal meerdere malen herstarten tijdens de installatie.

Het thema van de verwarming van de aarde kwam toevallig ter sprake tijdens de conferentie.

Ik bedankte de verpleegster voor haar aanhoudende steun tijdens mijn ziekte.

Ik bedankte de verpleegster voor haar voortdurende steun tijdens mijn ziekte.

Voor, tijdens en na de wedstrijd, tot 23 uur, zijn alle straten rond het stadion afgesloten voor alle verkeer.

Niet lezen tijdens het lopen.

Een zekere mijnheer West heeft gebeld tijdens uw afwezigheid.

We luisterden naar de leraar tijdens de Engelse les.

Tijdens de oorlog doorstonden de mensen vele ontberingen.

Moord, verkrachting en verminking behoren tot de gruweldaden die tijdens de oorlog werden begaan.

Ik heb hem leren kennen tijdens mijn verblijf in Londen.

Ik zal proberen thuis te komen tijdens het vakantieseizoen.

Tijdens de vernissage vroegen veel personen informatie.

Samenwerking op het vlak van defensie bevond zich onder de thema's die werden besproken tijdens een topconferentie van de leden van de Visegrádgroep.

Mijn broer werd gewond tijdens het auto-ongeval.

Tijdens de communistische periode bouwde men woonblokken, in Sovjet-stijl, en een groene zone rond een kunstmatig meer.

Ons leger heeft de vijand tijdens de nacht aangevallen.

Hij is gevallen tijdens de Viëtnam-oorlog.

Tijdens de zomer ging ik meestal naar Miami.

De vraag naar winterschoenen is heel groot tijdens die koude dagen.

Veiligheid, verdediging, economie, energie en samenwerking waren enkele van de hoofdthema's die in april werden behandeld tijdens een zitting van de Slovaakse en Tsjechische regeringen.

We zijn heel wat moeilijkheden tegengekomen tijdens de expeditie.

Tijdens de energie-conferentie was er een aparte plaats voor de samenwerking op het gebied van defensie tussen de vier leden van de Visegrádgroep: Tsjechië, Hongarije, Polen en Slovakije.

Ge zoudt beter niet roken tijdens het werk.

Telefoneer niet met je mobieltje tijdens het rijden.

Tijdens mijn jeugd sneeuwde het altijd minstens tien centimeter in Teheran.

Tijdens een recent bezoek aan IJsland waren mijn echtgenote en ik getroffen door de zeer grote gelijkenis tussen de woordenschat van het IJslands en die van het Schots.

Drie uur lang zullen alle zintuigen worden geprikkeld tijdens de daverende dinnershows op vrijdag- en zaterdagavond.

Tijdens deze periode werden talloze uitvindingen en ontdekkingen gedaan waarvan wij tot op de dag van vandaag de vruchten plukken.

Sinds 2000 zijn zeker 40.000 mensen omgekomen tijdens hun poging om te migreren naar een ander land.

De voobijrazende brandweer veroorzaakte met zijn luide sirene een wanklank tijdens het concert.

Ik heb veel gezwommen tijdens deze zomervakantie.

Ik heb me verwond tijdens de les van l.o.

Men moet aandachtig zijn tijdens het autorijden.

We vochten voor ons leven tijdens de storm.

Een zeer belangrijk onderwerp kwam ter sprake tijdens de vergadering.

Mogen we tijdens de pauze roken?

Tijdens het weekend heb ik veel te wassen.

Veel dieren scheiden sterke geuren af tijdens het paarseizoen.

De stad werd tijdens de oorlog verwoest.

Hij raakte gewond tijdens de strijd.

Ten minste 10 Russen zijn dit jaar gestorven tijdens het nemen van selfies.

Ze reisden rond in Frankrijk tijdens hun huwelijksreis.

Vincent van Gogh verkocht tijdens zijn leven maar één schilderij!

Tijdens zijn verblijf in Campanië schreef de grote dichter Leopardi "La Ginestra". Hij was destijds erg ziek, en hij is twee jaar later gestorven.

Tijdens de eerste presidentstermijn van de huidige president verdubbelde de Verenigde Staten de opwekking van wind- en zonne-energie.

Ze was in het wit gekleed tijdens het feest.

Het sneeuwt deze winter zelfs nog meer dan tijdens de laatste.

Also check out the following words: nuttige, antwoorden, oproepen, Yamada, bevalt, tevreden, Daarzo, geholpen, riep, dove.