Dutch example sentences with "te"

Learn how to use te in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Ik weet niet wat te zeggen...

Wat heeft deze stoel hier te zoeken?

Het heeft geen zin om me om geld te vragen.

Wees niet bang om fouten te maken wanneer je Engels spreekt.

Hoe durf je dat te zeggen.

In het begin wist ik niet wat te doen.

Het kostte me meer dan twee uur om een paar pagina's in het Engels te vertalen.

Het is moeilijk om een gedicht in een andere taal te vertalen.

Het probleem was dat ik niets tegen hem te zeggen had.

Ik had de bloemen geen water hoeven geven. Ik was er maar net klaar mee, of het begon te regenen.

Om de oorlog te financieren zijn er obligaties uitgegeven.

Het is moeilijk voor buitenlanders om Japans te leren.

Hij zei dat hij van plan was een risico te nemen.

Ons bedrijf is van plan een nieuwe chemische fabriek te bouwen in Rusland.

Wat vind je ervan om een wandeling te maken in het park?

Wat mij betreft, ik heb op het moment niets te zeggen.

Je hoeft alleen maar je kamer schoon te maken.

Het is handig om zo dicht bij het station te wonen.

Het probleem is dat het te duur is.

Ik ben geen aanhanger van de theorie dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.

Rusland heeft te maken gekregen met ernstige financiële problemen.

Ik ren zo hard als ik kan om hem in te halen.

Ik kan het me niet veroorloven om ook maar één yen te verspillen.

Ik ben uitgenodigd om naar het buitenland te gaan, maar ik wil niet.

Het was erg leuk je weer eens gezien te hebben.

Ik heb geleerd te leven zonder haar.

Hij beval mij de kamer onmiddellijk te verlaten.

Hij beloofde met haar te trouwen.

Hij was al jong uitgehuwelijkt, toen hij nog een tweedejaars student was, en nu scheen zijn vrouw de helft ouder te zijn dan hij.

Hij besloot zijn vertrek uit te stellen.

Ik zal proberen je niet te storen bij het leren.

Ik zal proberen om elke dag lichamelijke oefeningen te doen.

In het koetsje zat een heer, niet knap, maar ook niet slecht van uiterlijk, niet al te dik, niet al te dun; oud kon hij niet genoemd worden, maar hij was ook niet al te jong.

In het koetsje zat een heer, niet knap, maar ook niet slecht van uiterlijk, niet al te dik, niet al te dun; oud kon hij niet genoemd worden, maar hij was ook niet al te jong.

In het koetsje zat een heer, niet knap, maar ook niet slecht van uiterlijk, niet al te dik, niet al te dun; oud kon hij niet genoemd worden, maar hij was ook niet al te jong.

Ik heb niks beters te doen.

Dat is te duur!

Om bij het museum te komen moet je die bus nemen.

Ik ben bang om te vallen.

Je hoeft je niet te schamen.

Vergeet niet de brief op de post te doen.

Het is niet licht genoeg om foto's te nemen.

Kun je me helpen deze zinnen in het Chinees te vertalen?

Mijn moeder is bezig het avondeten te koken.

Ik probeer te slapen.

Ik was te laat op school.

Hij kon met geen mogelijkheid iets bedenken om te doen.

Ik heb een eeuwigheid nodig om alles uit te leggen.

Ik droomde er al van jongs af aan van om banketbakker te worden.

Het was hem niet gegeven haar ooit nog te ontmoeten.

En zo zat hij op een keer aan het eind van de middag in de tuin te eten, toen een dame met een baret rustig in zijn richting kwam om aan de tafel naast hem te gaan zitten.

En zo zat hij op een keer aan het eind van de middag in de tuin te eten, toen een dame met een baret rustig in zijn richting kwam om aan de tafel naast hem te gaan zitten.

Veel buitenlanders komen naar Japan om Japans te leren.

Jammer dat ik niet hoef af te vallen.

Het heeft geen zin om nog langer na te denken.

Het is moeilijk te zeggen wat goed is en wat niet, maar toch moet het.

Ze heeft altijd wel wat op hem aan te merken.

Later, toen ze weg waren gegaan, was er geen levende ziel meer te bekennen op de kade, de stad met zijn cipressen leek totaal uitgestorven, maar de zee bruiste nog en sloeg tegen de kust.

Als ze hier zonder man en zonder kennissen is, dacht Goerov, dan zou het geen kwaad kunnen om met haar kennis te maken.

Vergeet het gas niet uit te doen voordat jullie naar buiten gaan.

Steeds wanneer ik iets vind dat me bevalt, is het te duur.

Ik heet Kyril, aangenaam kennis te maken.

De politie zal jullie dwingen de kogels te vinden.

Russisch is erg moeilijk te leren.

Ik zou een eeuwigheid bezig zijn om alles uit te leggen.

Het is gevaarlijk om in die rivier te zwemmen.

We waren van plan om daar ongeveer twee weken te blijven.

Je moet je tong leren om goede koffie van slechte te onderscheiden.

De dokter adviseerde hem om niet meer te veel te werken.

De dokter adviseerde hem om niet meer te veel te werken.

De dokter adviseerde hem om minder te werken.

Men moet niet dwingen te leren. Leren moet men aanmoedigen.

Ze zijn er te druk mee elkaar te bevechten om zich om gemeenschappelijke idealen te bekommeren.

Ze zijn er te druk mee elkaar te bevechten om zich om gemeenschappelijke idealen te bekommeren.

Ze zijn er te druk mee elkaar te bevechten om zich om gemeenschappelijke idealen te bekommeren.

Ze probeerde elk woord van de leraar op te schrijven.

Ik heb haar gevraagd vier kopieën van de brief te maken.

Misschien heeft dit wel helemaal niets te maken met het probleem dat we hebben.

Veel landen hebben met zulke problemen te maken gekregen.

Het is gemakkelijk om in de hel af te dalen.

Deze opgave is te eenvoudig.

Het is vrijwel onmogelijk om het verslag morgen af te hebben.

Het is fantastisch om in Amerika te zijn, als je hier bent om geld te verdienen.

Het is fantastisch om in Amerika te zijn, als je hier bent om geld te verdienen.

Ik heb me altijd afgevraagd hoe het zou zijn om broertjes en zusjes te hebben.

Het is niet mijn bedoeling om zelfzuchtig te zijn.

Ik ben dan misschien ongelukkig, maar ik ben niet van plan zelfmoord te plegen.

Om dat te doen, moet je risico's nemen.

Ik vond het haast eng om je een hele dag niet online te zien.

Dan ga ik wel sudokuspelen, in plaats van jou nog verder te storen.

Het was geen goed idee om me af te melden.

Jullie hoeven niets anders te doen, dan op elkaar te vertrouwen.

Jullie hoeven niets anders te doen, dan op elkaar te vertrouwen.

Ik heb te veel dingen aan mijn hoofd op het moment.

Moet je echt de vraag stellen om het antwoord te weten te komen?

Moet je echt de vraag stellen om het antwoord te weten te komen?

Het heeft geen zin te doen alsof om mij te laten geloven dat ik dingen geloof die jij niet gelooft!

Het heeft geen zin te doen alsof om mij te laten geloven dat ik dingen geloof die jij niet gelooft!

Het zou me te veel tijd kosten om je uit te leggen waarom dat niet gaat werken.

Het zou me te veel tijd kosten om je uit te leggen waarom dat niet gaat werken.

Ik ben zo stom... Ik probeer je dingen uit te leggen die ik zelf niet begrijp.

Also check out the following words: restje, zitting, alligatorhuid, thuissituatie, ondragelijker, vissers, vilde, dia's, Ruik, uitzwaaien.