Dutch example sentences with "reden"

Learn how to use reden in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Om de een of andere reden werkte de microfoon daarnet niet.

Om de één of andere reden ben ik 's nachts levendiger.

Om de één of andere reden werkte de microfoon tot nu toe niet.

Ze reden naar het station per auto.

Vorig jaar reden zij naar Kyoto.

Alles gebeurt om een reden.

Fossiele brandstoffen zijn de belangrijkste reden voor de globale opwarming.

Er is voor mij geen reden om het niet te doen.

We reden per bus naar het congres.

Geen liefkozing zonder reden.

Dat is één reden waarom ik het nooit meer opnieuw zal doen.

Om een of andere vreemde reden spreek ik mijn honden altijd aan met een Iers accent.

Vorige zomer reden ze naar een kuuroord in de bergen.

We reden door een onbekende streek.

Er is geen reden waarom ik naar daar zou gaan.

Hij heeft mij zonder reden beledigd.

Wat ook de reden is, ze zijn niet getrouwd.

Wat op de steen staat kan daar niet zonder reden zijn geschreven.

Wat is de reden?

Heb je een reden om dat te vinden?

Er is geen enkele reden om ongerust te zijn.

Geef mij één reden om zoiets te doen.

Ze werd slechts een generatie na de slavernij geboren; in een tijd toen er geen auto's op de weg reden en geen vliegtuigen in de lucht vlogen; toen iemand als zij om twee redenen niet mocht stemmen - omdat ze een vrouw was en door de kleur van haar huid.

De reden die hij gaf, is moeilijk te begrijpen.

De reden dat ik prefereer naar Japan te gaan, is dat er in Japan hardwerkende mensen wonen met een oprechte personaliteit.

Er is geen reden waarom hij ontslag zou moeten nemen.

Wat is de reden van uw bezoek?

Dat is de reden waarom ik hier kwam.

Je bent de reden dat ik hier ben.

Ik zie geen enkele reden waarom ik me zou moeten verontschuldigen.

Er is geen reden voor u om zo vroeg op te staan.

Weet jij de reden waarom twee derde van de studenten niet bij de studentenvergadering was?

De voornaamste reden daarvoor was dat hij te weinig tijd ervoor had.

Elk detail van het project heeft een reden van bestaan.

Dat is de reden waarom hij te laat op school was.

De koning vroeg het meisje om welke reden zij schreide.

Dat is de reden waarom hij het gedaan heeft.

Wat is de ware reden waarom je dat niet wilt doen?

Als hij zo doorgaat met drinken, wordt dat al gauw een reden tot bezorgdheid.

Ik zou willen dat ik je de reden kan vertellen, maar dat kan ik niet.

Jij bent de reden dat ik kwam.

Er is ook een andere reden.

De herauten reden door de hele stad en kondigden de verloving aan.

Dat is de reden waarom ze niet meer met hem wil samen zijn.

Tom had een goede reden om zijn huur niet op tijd te betalen.

Er is geen reden om bang te zijn.

Dat is de reden dat hij boos werd.

De treinen reden niet wegens de sneeuw.

Ik denk dat alles gebeurt voor een reden.

Ik vraag mij af of ik een reden heb om te leven.

Zonder enige reden verliet hij plotseling de bioscoop.

Ik kan me geen enkele reden bedenken om niet te gaan.

Gebeurt het u soms dat u boos wordt zonder reden?

Vroeger reden ze naar de Haven van Nagoya voor het weekend.

Wij reden terug naar het hotel.

De belangrijkste reden voor het schrijven van een concrete koptekst is het vergroten van het gebruiksgemak voor de lezer.

Ze reden weg.

Zij reden naar huis.

Om deze reden is de taal het meest destructieve wapen van allemaal.

Word jij soms pissig zonder een echte reden?

Mag ik naar de reden vragen?

Jij was de reden voor mijn glimlach. Je werd de oorzaak voor mijn tranen.

Is dit de enige reden?

We reden met zijn twintigen, vijf in elke wagen.

Is dat de echte reden?

Er is geen enkele reden om dat niet te doen.

Om een of andere reden is het tekstbericht beschadigd geraakt. Dus heb ik het hersteld voordat ik het heb gelezen.

Ze reden veel te snel.

Ik heb geen reden om te twijfelen

De reden is omdat ik Chinees kan spreken.

Tom had waarschijnlijk een goede reden om dat te doen.

Hier is de reden dat meiden van komkommers houden.

Ik heb geen reden nodig.

We reden.

De reden dat ik naar Boston kwam is om de vrouw te ontmoeten waarmee ik hoop te trouwen.

Jullie reden.

Dit is voor een reden gebeurd.

Dat is de belangrijkste reden.

De televisie werd uitgevonden om de ongeletterden een goede reden te geven om een bril te dragen.

Tom en Maria reden op kamelen.

Tom en Maria reden op kamelen door de woestijn.

Er is geen reden tot bezorgdheid.

Mijn moeder blijft zonder reden tegen me schreeuwen.

Jullie hadden geen reden om kwaad te zijn.

Dit is de reden waarom ik gisteren niet ben gekomen.

Dat is waarschijnlijk de reden.

Dit is wellicht de reden.

We reden te langzaam.

Jij bent de reden dat ik ben gekomen.

Ze reden heel snel.

Die zussen maken vaak ruzie zonder reden.

Alle details van het project hebben reden van bestaan.

Om die reden vroeg ik u naar werkgelegenheid voor leraren in uw land.

De reden waarom mijn ouders mijn vriend niet mogen, is omdat hij niet naar de universiteit is geweest.

Er is geen reden boos te worden.

Heb ik een andere reden nodig?

Wat is de andere reden?

Is dat een geldige reden?

Door niet naar je werk te gaan zonder reden, verzaak je je plicht.

Van alle raadsels over de beurs is er geen zo ondoorgrondelijk als de reden waarom er een koper zou moeten zijn voor iedereen die wil verkopen.

Tom had geen reden om het niet te doen.

Also check out the following words: tenminste, beetje, beleefd, zijn, Spanjaarden, twee, achternamen, Paco, tekent, stadsgezichten.