Dutch example sentences with "mensen"

Learn how to use mensen in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

De meeste mensen denken dat ik gek ben.

Ik ben misschien niet erg sociaal, maar dat betekent nog niet dat ik niet met mensen omga.

Het merendeel van de mensen die met een vork eten, woont in Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Afrika, het Nabije Oosten, Indonesië en India.

Het merendeel van de mensen die met een vork eten, woont in Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Afrika, het Nabije Oosten, Indonesië en India.

Veel mensen schrijven over hun dagelijks leven.

Hemel en hel bestaan enkel in de harten van mensen.

Ieder eenzaam mens is eenzaam door zijn angst voor de mensen om hem heen.

Mensen kunnen niet eeuwig leven.

Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.

De meeste mensen schrijven over hun dagelijks leven.

Mensen die met een vork eten, wonen voornamelijk in Europa, Noord-Amerika en Latijns Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Oost-Azië, en mensen die met hun vingers eten wonen in Afrika, het Nabije Oosten, Indonesië en India.

Mensen die met een vork eten, wonen voornamelijk in Europa, Noord-Amerika en Latijns Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Oost-Azië, en mensen die met hun vingers eten wonen in Afrika, het Nabije Oosten, Indonesië en India.

Mensen die met een vork eten, wonen voornamelijk in Europa, Noord-Amerika en Latijns Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Oost-Azië, en mensen die met hun vingers eten wonen in Afrika, het Nabije Oosten, Indonesië en India.

Als twee mensen hetzelfde doen, is het niet hetzelfde.

Denk je dat de mensen op een dag de maan zullen koloniseren?

Sommige mensen houden van sport, andere niet.

Ik haat het als er veel mensen zijn.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Alle mensen ademen lucht.

Normaal gesproken vallen wolven geen mensen aan.

In de kamer staan bedden, vastgeschroefd aan de vloer. Daarop zitten en liggen mensen in blauwe ziekenhuiskleding en net als vroeger met mutsjes op. Dat zijn de gekken.

Sommige mensen willen de grondwet wijzigen.

Mensen zouden hun ziel verkopen om vanaf deze plaatsen naar het concert te luisteren.

Mensen moeten begrijpen dat de wereld verandert.

In dit vreemde land zaten de mensen op de bushalte rustig op hun hurken op de bus te wachten.

We leren uit ervaring dat mensen nooit iets leren uit ervaring.

Vroeger waren de mensen gewend te voet te reizen.

Ruim drieduizend mensen hebben hun handtekening gezet om de sloop van dit historische pand tegen te houden.

Er passen krap vijftig mensen in deze zaal.

Veel mensen weten niet dat antibiotica niet effectief zijn tegen virusziekten.

Het klonen van mensen stelt ons voor serieuze ethische problemen.

Mensen met bloedgroep 0 die resusnegatief zijn, zijn universele donoren; iedereen kan hun bloed krijgen.

Meer dan 100 mensen waren op het feest.

De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.

Dat sommige mensen er geniaal uitzien voordat ze dom klinken, komt doordat licht zich sneller voortplant dan geluid.

Fantasie is iets, dat de meeste mensen zich helemaal niet kunnen voorstellen.

De meeste mensen overlijden in bed, daarom is het aan te bevelen het bed te mijden.

Wij verwelkomen alle mensen die denken naar het feestje te willen komen.

Mensen denken dat deze reportage echt is.

Het spel wekte bij veel mensen het enthousiasme.

Koko kan zelf geen gesproken taal gebruiken, maar ze houdt ervan naar gesprekken van mensen te luisteren.

Degenen die vorken of stokjes gebruiken, vinden mensen die dat niet doen vaak onbeschaafd.

Beschadigde mensen beschadigen mensen.

Beschadigde mensen beschadigen mensen.

Het is moeilijk om te klagen over zulke goede mensen.

Ik vroeg me af waarom de mensen mij aanstaarden.

Het Engels wordt door veel mensen gebruikt.

Honderden mensen waren terplaatse.

Mensen die Latijn niet het mooiste vinden, begrijpen niets.

De mensen die in dat land woonden, waren niet in staat om hun leiders tegen te spreken.

Weet je, mensen creëren geen tijd; als we dat wel deden, zou het nooit opraken.

Pistolen doden geen mensen. Mensen doden mensen.

Pistolen doden geen mensen. Mensen doden mensen.

Pistolen doden geen mensen. Mensen doden mensen.

Er waren duizenden mensen aanwezig.

Met Esperanto kan je op gelijke voet communiceren met mensen uit andere landen.

Dringende mededeling: een paar honderd jaar geleden spraken de mensen niet zoals wij nu spreken.

Er zijn drie verschillende soorten mensen op de wereld: zij die kunnen tellen en zij die dat niet kunnen.

Water is belangrijk voor mensen.

Er zijn maar tien mensen opgedaagd voor het feest.

Er zijn mensen in de wereld die zo'n honger hebben, dat God alleen in de vorm van brood aan hen kan verschijnen.

Er zijn goede mensen op de wereld.

Er zijn veel mensen in het park.

Er waren veel mensen in het park.

"Noobs," stelde Al-Sayib. "Als 25 mensen door jou vermoord zijn, Dima, dan moeten het wel noobs geweest zijn."

Er kwamen redelijk veel mensen naar het feest.

Alle mensen zijn gelijk.

Hebben er in jouw stad veel mensen een tweede baan?

Ik sta soms versteld hoeveel troep sommige mensen in één week kunnen maken.

Zulke aardige mensen als jij kom je maar zelden tegen.

Hoe meer contact tussen de mensen, hoe meer misverstanden.

Volgens mij zijn alle mensen goed, maar sommigen zijn beter dan anderen.

Om een situatie als vorig jaar, toen er een pekeltekort was, te voorkomen, hebben veel mensen nu al ruim voor de eerste vorst een voorraadje strooizout ingeslagen.

Enkele mensen hebben twee auto's.

Alle mensen moeten sterven.

Honderden mensen werken in die fabriek.

Als je in staat bent om met jezelf te spotten, deert de spot van jaloerse mensen je niet meer.

Van alle natuurwetten erkennen veel mensen slechts de wet van de jungle.

Lacherige mensen lachen om alles, dommen lachen om niets.

Waarom bezoeken zoveel mensen Kyoto?

Vorig jaar kwam ik terug thuis en was ik verrast, dat het dorp en de mensen helemaal veranderd waren.

Oude mensen worden vroeg wakker.

Gelukkig zijn de nieuwe wijkbewoners goede mensen.

Gelukkig zijn onze nieuwe buren goede mensen.

Wijze mensen spreken over ideeën, intellectuelen over feiten, en gewone mensen over wat ze gaan eten.

Wijze mensen spreken over ideeën, intellectuelen over feiten, en gewone mensen over wat ze gaan eten.

Mensen, honden, vissen en vogels, allemaal zijn het dieren.

Meer en meer mensen hellen over naar verschillende soorten mysticisme.

Veel mensen waren aanwezig op het feest.

Grote aantallen mensen kwamen van overal uit het land.

Vele mensen wachtten in de rij.

Veel mensen zouden het met u eens zijn.

De mensen stonden op en begonnen te zingen.

In deze fabriek werken honderden mensen.

De mensen aten met hun vingers sinds het begin van de geschiedenis.

Ik kan die vriendelijke mensen niet vergeten.

Alle mensen zijn van geboorte vrij en gelijk in waardigheid en in rechten.

Ik ben het niet gewoon toespraken te houden voor veel mensen.

Mensen die vinden dat men zich niet moet opwinden over kleinigheden hebben nog nooit een vlieg in hun slaapkamer gehad.

Ik trachtte te weten te komen hoeveel mensen er echt wonen in deze stad.

Er waren misschien wel duizend mensen.

Also check out the following words: stemt, Wiens, diens, heelmeesters, stinkende, pruik, geronnen, ouden, zongen, piepen.