Turkish example sentences with "vardır"

Learn how to use vardır in a Turkish sentence. Over 100 hand-picked examples.

Çocukların daha çok uykuya ihtiyacı vardır.

İnternette Tatar dilinde çok az site vardır.

Auckland'ın bir milyon nüfusu vardır.

Dünyada birçok farklı halk vardır.

Japonya'nın Çin ile diplomatik ilişkileri vardır.

Amerika'daki her şehrin bir kütüphanesi vardır.

Bebeğin kendi annesine ihtiyacı vardır.

Britanya İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasında bazı farklar vardır.

iPhone'ların kapasitif dokunmatik ekranları vardır.

Bir çocuğun sevgiye ihtiyacı vardır.

Çiçeklerin ve ağaçların temiz havaya ve taze suya ihtiyacı vardır.

Sinekkuşlarının 340 türü vardır.

"Resim Düzeni" çerçevesi resim kutusundaki resmi göstermek için farklı seçenekler sunar. Buradan seçebileceğiniz dört düzen vardır. Ortala ile resminiz resim kutusuna ortalanacaktır. Otomatik boyutlandır ile resminiz otomatik boyutlandırılacaktır. Uzat ile, resminiz resim kutusunun boyutuna göre büyütülecektir ve Otomatik zum ile ise resminiz resim kutusuna yakınlaştırılacaktır.

Papua Yeni Gine'de, Papualılar tarafından konuşulan 850 farklı dil vardır.

Londra'da birçok güzel park vardır.

Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.

Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.

Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibarıyla, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.

Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibarıyla, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.

Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.

Herkesin, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Bir cümlenin genellikle öznesi ve yüklemi vardır.

Her günün bir neticesi vardır.

İnsanın iki ayağı vardır.

Dünyada Baskça konuşan 800,000'i aşkın kişi vardır.

Dünyada 800,000'i aşkın Baskça konuşan kişi vardır.

Dünyada yedi bini aşkın dil vardır.

2010 sayısında iki tane sıfır vardır.

Paranoyakların bile düşmanları vardır.

On iki çift beyin siniri vardır.

Amerika'da her şehirde bir kütüphane vardır.

Aralıkta 31 gün vardır.

Asya'da bir sürü insan vardır.

Karabük'te, aynı zamanda Süper Lig takımı Kardemir Karabükspor'un da sponsoru olan "Kardemir" adında bir demir-çelik fabrikası vardır.

Herkes bir aydır, ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır.

Yaşamın kaynağı üzerine birçok teori vardır.

Kedilerin karanlıkta görme yetileri vardır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 eyalet vardır.

Meyvelerin içinde tohumları vardır.

Herkesin bir fiyatı vardır.

Güneşin etrafında dönen dokuz gezegen vardır, Dünya onlardan biridir.

Zenginlerin fakirler kadar sorunu vardır.

Zenginlerin fakirler kadar sorunları vardır.

İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasında bazı farklar vardır.

Senin fikrinle benimki arasında temel bir fark vardır.

Şehir meydanında çok sayıda güvercin vardır.

Dünyada üç farklı tipte insan vardır: sayı sayabilenler ve sayamayanlar.

Herkesin hem güçlü hem de zayıf noktaları vardır.

İnsanoğlunun hayatında niçin hayal kırıklıkları vardır?

Herkes bir aydır, ve herhangi birine asla göstermeyeceği karanlık bir tarafı vardır.

Bir dakikada altmış saniye vardır.

Park oldukça büyüktür; Çok sayıda ağaçları ve çok sayıda çiçekleri vardır.

Burada akşamleyin genellikle serin bir esinti vardır.

Sydney'in güzel bir doğal limanı vardır.

Babamın birçok kitabı vardır.

Çin halkının yaşamı şimdi gittikçe iyileşmesine rağmen, gelişme için hâlâ bir neden vardır.

Muhtemelen sorunun kolay bir çözümü vardır.

Amerikan bayrağında her eyalet için bir yıldız vardır.

Onun cinayet gizemlerine karşı marazi bir düşkünlüğü vardır.

Eğer ilkel bir topluluğun bir üyesi isen ve üretmek istersen, örneğin, yiyecek,yapman gereken iki şey vardır.

Yurt dışına seyahat edersen, genellikle bir pasaporta ihtiyacın vardır

Her kural için istisnalar vardır.

Her işte bir hayır vardır.

Her gecenin bir sabahı vardır.

Hırsızlar arasında onur vardır.

Horatio, Cennette ve Dünyada sizin felsefenizde hayal edilenden çok daha fazla şeyler vardır.

Her insanın yapacak bir görevi vardır.

Farklı insanların farklı fikirleri vardır.

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır.

Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler.

Onun yabancı işçilerin çalıştırılmasıyla ilgili çok sayıda fikirleri vardır.

Onun büyük bir coşkusu vardır.

Onun büyük bir ailesi vardır.

Bir yılda dört mevsim vardır.

Her iki görüşün avantajları ve dezavantajları vardır bu yüzden hangisini destekleyeceğime hemen karar vermeyeceğim.

Erkek kardeşler arasında güçlü bir bağ vardır.

Evin önünde bir bahçe vardır.

Bu kuralın geçerli olmadığı bazı durumlar vardır.

Bu işlemle ilgili önemli ölçüde bürokrasi vardır.

Benim köyümde, bir dere üzerinde küçük, dar bir yaya köprüsü vardır.

Kritik anlarda en güçlülerin bile zayıflara ihtiyacı vardır.

On iki çift kranial sinir vardır.

Hayat olduğu sürece, ümit vardır.

Üç erkek kardeşi vardır.

Onun üç çocuğu vardır.

"A B ye eşittir" " Eğer ve sadece B gerçekse A doğrudur". ile aynı anlamı vardır.

Hakiki kadınların kıvrımları vardır.

İngilizcede, Japoncadan ödünç alınmış bazı kelimeler vardır.

Fabien'in birçok iyi fikri vardır.

Kuran'da Hz. Meryem ve Hz. İsa'nın doğumu hakkında bir bölüm vardır.

Atomlar her şeyin içinde vardır.

Ken'in en fazla on kitabı vardır.

New York'ta çok sayıda ticari firma vardır.

New York'ta çok sayıda yüksek binalar vardır.

İstasyonun önünde bir postane vardır.

İstasyonun önünde bir çeşme vardır.

Also check out the following words: odası, dekorasyonu, Tsez, Dağıstan'da, Kuzeydoğu, Kafkasya, Dido, Didoca, Kafkas, hatırlamayabilir.