Turkish example sentences with "olarak"

Learn how to use olarak in a Turkish sentence. Over 100 hand-picked examples.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur.

Kendimi kendi tanrım olarak görüyorum.

Doktor olarak iyi değil.

Aşağıdaki soruları İngilizce olarak cevapla.

Son olarak o Amerika'ya gitti.

Lütfen onu İngilizce olarak söyle.

Tüm insanlar özgür, değer ve hak bakımından eşit olarak doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik düşünceleriyle davranmalıdırlar.

Kalemler düzine olarak satılır.

Doğum günü hediyesi olarak sana kalem aldım.

Bilgelik yaşla birlikte otomatik olarak gelmez.

O acayip hayvanları sever, örnek olarak yılan gibi.

Cumartesi ve pazar günleri, Arap ülkeleri ve İsrail hariç birçok ülkede hafta sonu olarak belirlenmiştir.

Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar.

Resmin değeri birkaç milyon dolar olarak tahmin ediliyordu.

Bu saç modeli ilk olarak 19. yüzyılın başlarında görüldü.

Hangisi ilk olarak geldi? Yumurta mı yoksa tavuk mu?

Bir Noel hediyesi olarak kendime bu çok hızlı patlamış mısır makinesini aldım.

Esperanto 28 harfli bir alfabe ile fonetik olarak yazılır.

ÇHS'ye göre, 18 yaşından küçük tüm insanlar çocuk olarak kabul edilir.

Genel olarak konuşulursa İngiltere'de iklim yumuşaktır.

Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibarıyla, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.

Herkesin, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.

O yaklaşık olarak 40 yaşında.

Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

Uçak tam olarak dokuzda vardı.

Yaklaşık olarak kırk yaşında.

Onu Mike olarak çağırırım.

Sözcükleri arayabilir ve çevirileri alabilirsiniz. Ama o, tam olarak tipik bir sözlük değildir.

İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır.

Termometre sıfırın altında üç derece olarak okuyor.

Onlar onu şehrin en iyi doktoru olarak kabul ettiler.

Hata düzenli olarak mı yoksa ara sıra mı meydana geliyor? Hata yeniden üretilebilir mi?

Lojban'ın geliştirilmesinde, dili ilk aşamasından beri tarafsız tutmak için çabalar tutarlı olarak yapılmıştır.

Oğlum henüz düzenli olarak katılımda bulunamıyor.

Ben, 300 doların üzerindeki bir kamerayı maddi olarak karşılayamam.

Sahipler, onu yönetici olarak atadılar.

Katolik kilisesine inanmayan insanlar bile Papa'ya sembolik bir lider olarak saygı duyuyorlar.

Elmas doğal olarak serttir.

Bu şiir, orijinal olarak Fransızca yazılmıştır.

O, şemsiyesini bir silah olarak kullandı.

Acemi bir muhabir olarak görevini iyi yapıyorsun.

Onlar Greeley'i bir aptal ve bir hain olarak adlandırdı.

Genel olarak konuşursak köpekler kedilerden daha sadıktır.

Japonlar saygı belirtisi olarak her zaman eğilmezler.

Tek yazılması gereken iki kelimeyi, iki ayrı kelime olarak yazmak Norveç'te büyük bir problemdir.

Uluslararası konferansta gönüllü bir çevirmen olarak çalışıyor.

Rastgele cümlelerde neden insanlar her zaman "Tom" olarak çağrılıyor?

Banka elli dolarlık çekinizi nakit olarak ödeyecek.

Bazı insanlar başarıyı çok para kazanma olarak tanımlarlar.

Bütün olarak ben sonuçtan memnunum.

Bir asansörde cinsel olarak taciz edildi.

Yüzme havuzlarında su sürekli olarak bir filtreden geçirilerek pompalanır.

Müzisyen olarak ilk kez sahneye çıktı.

Bir Alman gazetesi için yazarken bazı gramer halini datif haliyle değiştirmen gereken her birkaç cümle ya da İngilizce çevirisi ile değiştirmen gereken bir isim dilsel olarak makaleni daha ilginç yapacaktır.

Evcil hayvan olarak papağan besler.

Şirket insanların gönüllü olarak istifa etmeleri için yalvardı.

Konferansçı genel olarak Amerikan edebiyatı ve özellikle Faulkner hakkında konuştu.

Bununla ilgili olarak öğretmenini bilgilendirdin mi?

Tam olarak ne yapıyorsun?

Yetişkin Japon erkeklerinin yüzde altmışı düzenli olarak alkollü içecek içerler.

İngilizcede dilin sekiz ana bölümü vardır:isim,fiil,sıfat,zarf,zamir,edat,bağlaç ve son olarak ünlem.

Bir gün pilot olma fikrinin hayatımda tam olarak ne zaman oluştuğunu söyleyemem.

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı?

Şu çocuk, ağzı açık olarak, bana baktı.

Nedensiz olarak bana hakaret etti.

Lockheed skandalı büyük Amerikan uçak üreticisi Lockheed ile ilgili dünya çapında bir rüşvet skandalıdır.Şubat 1976 da su yüzüne çıktı ve esas olarak yolcu uçaklarının sözleşmelerinin kabulüne odaklandı.

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu.

İki kişi onu kızları olarak düşünüyor.

Minnettarlık göstergesi olarak bahşiş verdi.

Minnettarlık göstergesi olarak bana bu bebeği verdi.

Minnettarlık göstergesi olarak bana biraz para verdi.

Ressamı maddi olarak desteklediler.

Çalmayla ilgili olarak benden şüphelenmiş olmalılar.

O kendini Japonya'nın bir Edison'ı olarak adlandırdı.

Naoto görünüş olarak babasına benziyor.

O solo olarak çalıştı.

O tek olarak çalıştı.

Gerçekten Finlandiya'ya gitmek ve orada yaşamak isterim ama ilk olarak İsveççemi geliştirmem gerekecek.

Pul koleksiyonum yok ama onu davet etmek için bahane olarak kullanabileceğim Japon kartpostal koleksiyonum var.

Jose kendini kötü karakterli bir kişi olarak gösterdi.

Dördüncü olarak, benim ilk üç noktam yoktur.

Kitap, İspanyolca olarak yazılmış.

Pi sayısı, yaklaşık olarak 3,14 ya da 22/7'ye eşdeğerdir. Sembolü "π"'dir.

Son olarak, on iki puan Estonya'ya!

Babası Amerika Birleşik Devletleri senatörü olarak görev yapmıştı.

Dwight Eisenhower, 1952'de başkan olarak seçildi.

Bilim adamları temel olarak fiziksel konularla uğraşırlar.

Geçici olarak tamir edebilir misin?

Onlar, hayırseverleri olarak onu yüksek itibarda tuttu.

Onu temsilcimiz olarak seçtik.

Polis, soygun olayı ile ilişkili olarak bir şüpheliyi tutukladı.

Onun gayrimenkulünü miras olarak devralacağım.

Onu sır olarak saklamak için ona söz verdim.

Seyrek olarak radyo dinlerim.

Onlar onu bir otorite olarak gördüler.

Yorum olarak yazacağına ekleyebilirdin.

Rusya ikinci bir süper güç olarak ortaya çıkmıştı.

Aşk, sürekli olarak gizem ve sefalettir.

O, tam olarak benim istediğimdir.

Also check out the following words: şekerlemeyi, azalttı, sevmiyor, hakarete, katlandı, İzlendiğinin, farkındaydı, idari, göreve, yükseltildi.