Dutch example sentences with "onze"

Learn how to use onze in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Op onze website, http://www.example.com, staat alle informatie die je nodig hebt.

Onze hond begraaft zijn botten in de tuin.

Straks is onze zus bij ons.

Dat is onze school.

Onze school is afgebrand.

Meneer Brown is onze leraar Engels.

In tien jaar zal onze stad sterk veranderen.

U kunt een bericht achterlaten na de pieptoon of bonbons in onze brievenbus doen.

We moesten rennen om onze overstap te halen. Om twee voor half drie kwamen we aan op spoor één, en om één over half zou onze trein vertrekken van spoor achttien.

We moesten rennen om onze overstap te halen. Om twee voor half drie kwamen we aan op spoor één, en om één over half zou onze trein vertrekken van spoor achttien.

We moeten op onze gezondheid letten.

Alle huizen in onze straat zijn versierd met oranje vlaggetjes vanwege het WK.

Vanavond hebben we plezier gehad met het samen opstellen van onze stamboom.

Onze koters zijn altijd de hort op - in de speeltuin, bij vriendjes, op het schoolplein... Zelden spelen ze gewoon thuis.

Onze kinderen zijn op school, waar zijn die van u?

Wat betreft onze studenten, één is al naar Boekarest vertrokken en één is onderweg.

Onze vriend is als tweede geëindigd in de race.

Onze ploeg heeft onze tegenstander met 5-4 verslagen.

Onze ploeg heeft onze tegenstander met 5-4 verslagen.

Onze generatie heeft verschillende veranderingen meegemaakt.

Onze leraar komt altijd precies op tijd voor de les.

Onze tuin stond vol onkruid.

Onze trein stopte plotseling.

Ik heb Jane verteld hoe ze naar onze school kon komen.

Dat is onze buurvrouw.

We moeten hoe dan ook van onze rivalen winnen.

Onze eerste les is wiskunde.

We hielden onze adem in en wachtten op de resultaten van het experiment.

We hebben in de prijzenstrijd van onze rivaal verloren.

De aarde kan voorzien in onze behoeften, maar niet in onze hebzucht.

De aarde kan voorzien in onze behoeften, maar niet in onze hebzucht.

Bij binnenkomst horen we onze schoenen uit te doen.

Meneer Bush, directeur van onze school, is afgestudeerd aan Yale.

De Bijbel draagt ons op om onze naasten én onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat dat in het algemeen dezelfde personen zijn.

De Bijbel draagt ons op om onze naasten én onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat dat in het algemeen dezelfde personen zijn.

Wens je meer info over onze activiteiten? Abonneer je hier op de nieuwsbrief.

Onze kinderen houden van honden, maar ik verkies katten.

We leven niet in landen, we leven in onze talen. Dat is jouw thuis, daar en nergens anders.

Onze moedertaal is Japans.

Wij hebben John als onze aanvoerder gekozen.

"U heeft een dure smaak!" riep de verkoopster uit. "Weet u zeker dat u niet eerst onze goedkopere varianten wilt doorkijken?"

"Onze baas heeft aangedrongen op die prijs," legde de verkoopster uit. "Maar weet u, u hoeft me geen 0,99 in kopeken te betalen. U mag meer betalen als u wilt."

Er bestaan veel sterren die groter zijn dan onze zon.

Onze honkbalploeg is erg sterk.

De omstandigheden van ons leven worden veroorzaakt door onze gedachten.

Hij was onze gids.

Vanaf onze laan tot aan de markt is een lange afstand.

Onze leraar Engels is altijd op tijd.

Nu moeten we naar onze werkplaats vertrekken.

De appels van onze eigen boom smaken veel beter dan de bespoten appels uit de supermarkt.

Onze moedertaal is het Japans.

Zolang we enkel gericht blijven op productie en consumptie, zullen we nooit onze problemen te boven komen.

Misschien maken onze emoties ons tot wie we zijn.

Hij is de Chopin van onze tijd.

George is onze teamleider.

Iedere student in onze universiteit kan gebruikmaken van de computer.

Onze wiskundeleraar tekende een cirkel op het bord.

Wij bespraken onze toekomstplannen.

Hij was met plezier bereid om te antwoorden op onze vragen in verband met de zaak.

Als de Esperanto-versie van Wikipedia - of andere sites zoals Tatoeba - één van de belangrijkste taalversies wordt, zou dit een publiek van buitenstaanders motiveren om onze taal te leren.

Na veel overleg besloten we onze vakantie in Spanje door te brengen.

Zijn dood is een groot verlies voor onze firma.

We verplaatsten onze tassen om plaats te maken zodat de oudere dame kon zitten.

We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar onze horizon is verschillend.

Eric speelt in onze voetbalploeg.

Hoe lang zal onze beschaving stand houden?

Tussen onze huizen is er een lange weg.

Tussen onze huizen is het een lange weg.

Gelukkig zijn onze nieuwe buren goede mensen.

Dit is een geschenk als blijk van onze dankbaarheid.

Onze school is in het zuiden van de stad.

Onze school bevindt zich in een gezonde wijk.

Uiteindelijk hebben we beslist de raad te vragen van onze leerkracht.

Onze leraar houdt van zijn nieuwe auto.

De toekomst van onze onderneming is in gevaar. De laatste jaren hebben we voortdurend verlies geleden.

We tonen onze gevoelens dikwijls zonder woorden.

Het is onze plicht om de wet altijd te gehoorzamen.

In de laatste vergadering van onze groep hebben we gediscussiëerd over organisatieproblemen.

Dat is onze manier van doen.

Tijdens onze afwezigheid werd er uit ons huis gestolen.

Onze dochter heeft haar vinger verbrand aan een lucifer.

Altijd als ik die dichtbundel zie, denk ik aan u en onze woorden over de dichter.

Laten we onze kamer kuisen.

De auteur vertaalde het sprookje in onze moedertaal.

We discussiëren dikwijls over onze toekomst.

In de buurt van onze school is een bushalte.

Juffrouw Swan is onze lerares Engels.

Onder onze hemel heeft het jaar vier seizoenen.

In het begin konden we de eindjes aan elkaar knopen, maar na verloop van tijd konden we onze kosten niet meer dekken.

Onze proef is mislukt vorige week.

Als we een roman schrijven ontvouwen we onze fantasie.

We loven de goede oude tijd, maar we leven in de onze.

Onze klas bestaat uit 40 jongens.

Michael, dit is het restaurant waar uw vader en ik onze eerste afspraak hadden.

Zonder twijfel is hij de beste sporter van onze school.

Ik heb geen schrik van terroristen, wel van dezen die ons angst aanjagen over terroristen om onze vrijheid in te perken.

Onze leraar vroeg ons te zwijgen.

Bestaan er andere universa buiten het onze?

Toen we de hoek bereikten, verscheen het meer voor onze ogen.

Onze verkoop neemt af.

Waarom wil mijn klasgenoot onze leraar niet ontmoeten?

Also check out the following words: slaagde, erin, hertog, bezit, moesten, minuten, lijken, vertrokken, bereiken, plek.