Dutch example sentences with "onmiddellijk"

Learn how to use onmiddellijk in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Hij beval mij de kamer onmiddellijk te verlaten.

De aanplakbiljetten zijn onmiddellijk van de muur gehaald.

Ik kom er onmiddellijk aan.

Bel me onmiddellijk nadat je hem hebt ontmoet.

Ga zeker onmiddellijk naar daar.

Liefde en hoop hebben veel bijgedragen aan haar onmiddellijk herstel.

Je moet onmiddellijk ophouden!

Ik herkende de leerkracht onmiddellijk, want ik had hem al eerder ontmoet.

Neem onmiddellijk contact op met je agent.

Indien hij wist dat ik hier ben, zou hij onmiddellijk naar mij toe komen.

En ze liep onmiddellijk om haar te slaan.

Ze viel en begon onmiddellijk te wenen.

Onmiddellijk verlieten de vogels hun nest.

Ik zal u onmiddellijk mijn levensverhaal vertellen.

Ga onmiddellijk naar haar, of ik ga.

Doe het nu onmiddellijk.

Ik moet onmiddellijk de badkamer kuisen.

Zonder water zouden we zeker onmiddellijk sterven.

De ufo verdween onmiddellijk uit ons zicht.

Ik kom onmiddellijk.

Ge moet onmiddellijk beginnen.

Het medicament had een onmiddellijk effect.

We werden onmiddellijk vrienden.

Kom onmiddellijk naar hier.

Moet ik onmiddellijk gaan?

Hij moet onmiddellijk komen.

Ik herkende uw stem onmiddellijk.

Het verraste mij, dat ze mij onmiddellijk herkende.

Het medicament heeft een onmiddellijk effect.

Ze ging onmiddellijk weg van hier.

Je moet er onmiddellijk naartoe gaan.

Jisjaj nam de uitnodiging onmiddellijk aan.

Ga onmiddellijk naar de dokter!

De oude man werd overreden en onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht.

Ik las de brief en merkte onmiddellijk op dat ze hem onder invloed van sterke emoties geschreven had.

Ik wil onmiddellijk met mijn advocaat spreken.

Als er iets gebeurt bel me onmiddellijk.

Indien deze geschiedenis u niet interesseert, ga onmiddellijk over naar het tweede hoofdstuk.

Kom onmiddellijk.

Doe het liefst onmiddellijk.

Dat is geen goed idee om hem onmiddellijk te bellen.

Je moet onmiddellijk een arts raadplegen.

Ze moeten onmiddellijk hier komen.

Ik heb het onmiddellijk nodig.

Hij gaf mij geld, maar ik heb het hem onmiddellijk teruggegeven.

Elke poging tot verzoening werd onmiddellijk in de kiem gesmoord.

Beslis nog niet onmiddellijk!

Zoek onmiddellijk contact met mijn agent bij een noodgeval.

Onmiddellijk toen het resultaat publiek werd, heb ik het jou gegeven.

Onmiddellijk toen ik het huis verliet begon het pijpestelen te regenen.

Dat zullen we onmiddellijk controleren.

Indien kleine foutjes niet onmiddellijk worden verbeterd, dan kunnen ze tot ernstige problemen leiden.

Ik wil dat je onmiddellijk opstapt.

Ik moet onmiddellijk de badkamer schoonmaken.

De prinses werd onmiddellijk op de prins verliefd.

De dijk dreigt door te breken. Wij moeten onmiddellijk evacueren.

Ik wil dat je deze telegram onmiddellijk verstuurt.

Toen hij in het station was aangekomen, belde hij onmiddellijk een taxi.

Kom onmiddellijk naar huis.

Ik doe het onmiddellijk.

De injectie gaf onmiddellijk verbetering in de toestand van de patiënt.

Het was onmiddellijk een succes.

Rapporteer elke verdachte activiteit onmiddellijk.

Je moet zijn brief beantwoorden, en wel onmiddellijk.

Hij begreep onmiddellijk de betekenis van haar woorden.

Ik zou graag hebben dat jullie onmiddellijk na het ontbijt het gras maaien.

Ik zou graag hebben dat je onmiddellijk na het ontbijt het gras maait.

Ik zou graag hebben dat u onmiddellijk na het ontbijt het gras maait.

Ze moet dus er dus echt onmiddellijk voor zorgen dat hij niets te weten komt.

Ik heb zijn loon onmiddellijk betaald.

Je zult het vliegtuig nog halen als je onmiddellijk vertrekt.

De opositie greep onmiddellijk de gelegenheid te baat om te wijzen op de banden tussen de socialisten en de criminelen en om te eisen dat het parlement zou worden gezuiverd van criminaliteit.

Ik bel je onmiddellijk terug.

Ik moet die brief onmiddellijk beantwoorden.

Stop daar onmiddellijk mee!

Hij wou onmiddellijk een antwoord.

Waarom heb je dat dan niet onmiddellijk gezegd!

Ik wil haar onmiddellijk spreken.

Jim moet onmiddellijk naar het ziekenhuis worden gebracht.

Hij begon onmiddellijk de volgende aanval op de republiek.

Wij moeten onmiddellijk vertrekken.

Tom heeft dat onmiddellijk gedaan.

Je moet onmiddellijk weg van hier.

Je moet onmiddellijk hier vandaan.

Ik moet onmiddellijk met iemand praten.

McKinley eiste een onmiddellijk staakt-het-vuren in Cuba.

Je kunt beter onmiddellijk naar je huisarts gaan.

Ik ga onmiddellijk een chocoladekoek bakken voor mijn echtgenote.

Toen hij thuiskwam, ging hij onmiddellijk van de honger naar de koelkast.

We moeten dit probleem onmiddellijk oplossen.

Mijn ouders telegrafeerden me, dat ik onmiddellijk terug moest keren.

Je zou onmiddellijk moeten beginnen.

Je moet onmiddellijk naar huis.

Tom had onmiddellijk door dat er iets niet juist was.

Ik schreef hem dat hij onmiddellijk moest te komen.

Instappen alstublieft! De trein vertrekt onmiddellijk.

Dat moet je onmiddellijk doen.

Tom herstelde onmiddellijk zijn evenwicht.

Kom onmiddellijk terug.

Onmiddellijk!

Breng onmiddellijk thee!

Also check out the following words: WitRussisch, Bepaalde, diersoorten, snel, verdwijnen, horloge, bijvoorbeeld, buurt, internationale, luchthaven.