Dutch example sentences with "of"

Learn how to use of in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Om de een of andere reden werkte de microfoon daarnet niet.

Ik weet niet of ik tijd heb.

Zit de kat op of onder de stoel?

Ik had de bloemen geen water hoeven geven. Ik was er maar net klaar mee, of het begon te regenen.

Ik heb dat verhaal in een of ander boek gelezen.

Vraag hem eens of hij Japans spreekt.

Om de één of andere reden ben ik 's nachts levendiger.

Ben je voor of tegen abortus?

Ik vroeg me af of je vandaag zou komen opdagen.

Ik weet niet of ik tijd heb daarvoor.

Om de één of andere reden werkte de microfoon tot nu toe niet.

Is die slang dood of levend?

Ik weet niet of je haar leuk vindt.

Ik heb liever koekjes of snoep dan alcohol, maar ik drink wel.

Wilt u thee of koffie?

Willen jullie thee of koffie?

Ik kan me alleen maar afvragen, of het hetzelfde is voor alle anderen.

Heb je nooit les of zo?

Ik weet niet of ik het nog heb.

Jij moet weten of je het koopt of niet.

Jij moet weten of je het koopt of niet.

Toen ik klein was, kwamen opa en oma nog om op te passen. 's Avonds op bed las oma me voor. Of opa vertelde een verhaal.

Een jaar of twaalf, vijftien geleden woonde in de stad, in een particulier huis aan de hoofdstraat, ambtenaar Gromov, een betrouwbaar en vermogend man.

Hallo, ik ben er even niet. Laat een boodschap achter of bel later terug. Bedankt.

U kunt een bericht achterlaten na de pieptoon of bonbons in onze brievenbus doen.

Wat is zwaarder, lood of goud?

Vanuit de hal kun je naar de woonkamer, de keuken en de wc, of met de trap naar boven, waar de slaapkamers en de badkamer zijn.

Als de bal je ergens anders dan op je hoofd of je handen raakt, ben je af.

Als ze je niet ontvangen en niet luisteren naar je woorden, ga dan weg uit dat huis of die stad en stamp het stof van je voeten.

Ik vind alles shit of helemaal niet.

De organisatie organiseert ieder jaar een stuk of wat ontmoetingen van vrijwilligers die de deuren langsgaan om Friese boeken te verkopen.

Het maakt mij niet uit of hij wel of niet komt.

Het maakt mij niet uit of hij wel of niet komt.

Wacht op mij. Ik ben er over een minuut of tien.

Alles wat vliegt, valt vroeg of laat naar beneden.

Wat zal ik aantrekken: een broek of een rok?

Als je anjers 7Up geeft in plaats van water, staan ze veel langer - vaak wel drie of vier weken.

Is dit jouw tas of de zijne?

Een Engelsman, een Belg en een Nederlander gaan een café binnen en nemen plaats aan de toog. Zegt de barkeeper: "Wacht even, is dit een mop of zo?"

Ik zal hem vragen of hij komt.

Welke is completer, de eerste druk of de tweede?

Ik weet niet zeker aan wie ik dit cadeau moet geven: aan het meisje of aan de jongen?

Tijd heeft geen onderverdelingen om het verstrijken ervan aan te duiden, er is nooit een onweersbui of trompetgeschal om het begin van een nieuwe maand of een nieuw jaar aan te kondigen. Zelfs wanneer er een nieuwe eeuw aanbreekt, zijn alleen wij stervelingen het, die klokken luiden en pistolen afschieten.

Tijd heeft geen onderverdelingen om het verstrijken ervan aan te duiden, er is nooit een onweersbui of trompetgeschal om het begin van een nieuwe maand of een nieuw jaar aan te kondigen. Zelfs wanneer er een nieuwe eeuw aanbreekt, zijn alleen wij stervelingen het, die klokken luiden en pistolen afschieten.

Wie soeckt Peert of Wijf sonder gebreecken, die magh het werck wel laten steecken en bedencken dat hij bed en stal voor eeuwigh ledigh houden sal.

Heeft u moeite te verstaan wat vrouwen of kleine kinderen tegen u zeggen?

Willen jullie naar de film of naar het theater?

Werkte u in Frankrijk op de ambassade of op het consulaat?

Ik heb een envelop, papier en een potlood of pen nodig.

Wie paard of vrouw zoekt zonder gebreken, die mag zijn werk wel in de steek laten en bedenken dat zijn bed en stal voor eeuwig leeg zullen blijven.

Ik zal dit werk op een of andere manier afmaken.

Stel me eens voor aan een of ander knap meisje.

Degenen die vorken of stokjes gebruiken, vinden mensen die dat niet doen vaak onbeschaafd.

Zingt ze of speelt ze piano?

Geloof het of niet, maar die vrouw heeft drie kinderen.

Is dat een kat of een hond?

Ik vraag me af of de zeespiegel echt stijgt, wanneer het ijs op de Noordpool smelt.

Ik weet niet of ik tijd zal hebben om het te doen.

Welke is groter, de zon of de aarde?

Vertel het me alsjeblieft als het mogelijk is om aan een meisje te zien of ze een vriendje heeft of niet.

Vertel het me alsjeblieft als het mogelijk is om aan een meisje te zien of ze een vriendje heeft of niet.

Er is geen koe zo bont of er zit wel aan vlekje aan.

Er is geen pot zo scheef, of er past wel een deksel op.

Men noemt geen koe bont, of er is een vlekje aan.

Ik weet dat je denkt dat je hebt begrepen wat je dacht dat ik gezegd heb, maar ik weet niet zeker of je je wel gerealiseerd hebt dat wat jij gehoord hebt niet is wat ik bedoelde.

Ging je naar Caïro of Alexandrië?

We moeten samen leren leven als broeders, of we zullen samen sterven als dwazen.

Haast je, of je haalt de trein niet.

Ik weet niet of het waar is of niet.

Ik weet niet of het waar is of niet.

Appels zijn rood of groen.

Heb je een of ander advies voor mij?

Wat doe je liever: naar de bioscoop gaan of thuisblijven?

Een jongen of een meisje?

Ik weet niet of het een programmafout is, maar dit programma werkt niet zoals het zou moeten.

Heb jij leren koken of zo?

Het valt te betwijfelen of deze methode zal werken.

Weet jij of ze Engels kan spreken?

Weet jij of ze al dan niet Engels kan spreken?

De meeste Zwitsers spreken twee of drie talen.

Let op met wat je zegt of je krijgt het nog.

Jij kan niet zwemmen, of toch?

Olympus? Is dat niet waar de Griekse goden uithangen of zo?

Soms vraag ik me af of deze wereld er alleen in iemands hoofd is, en hij ons allemaal tot bestaan droomt. Misschien ben ik het zelfs wel.

Hou je mond of ze gooien je eruit.

Ze vroeg mij of ze kon telefoneren.

Wat heb je liever: koffie of thee?

"Met Dima!" riep Dima uit. "Werkt je nummerherkenning niet of zo?"

Weet je of ze Engels kan spreken?

Te zijn of niet te zijn, dat is de kwestie.

Ik ben te laat, of niet?

Ik weet niet of hij komt of niet.

Ik weet niet of hij komt of niet.

Vind je appels of sinaasappels lekker?

Ik vraag mij af of hij in leven kan blijven met een zo klein loon.

Wat was er het eerst: de kip of het ei?

Raamplaats of gangplaats?

Werk je nu deeltijds of voltijds?

Welke is de hoofdstad van de Verenigde Staten van Amerika, Washington of New York?

"Zijn de kindertjes al naar bed, of spelen ze nu nog buiten?" "Ze liggen al lang in de veren."

Kleerhangers zijn van die dingen om kleren op te hangen. Ze hangen meestal aan de kapstok of in de kledingkast.

Also check out the following words: over, experimenten, uitgevoerd, worden, laboratoria, heet, ligt, misschien, aard, maar.