Dutch example sentences with "leven"

Learn how to use leven in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Ik heb geleerd te leven zonder haar.

Veel mensen schrijven over hun dagelijks leven.

Het leven is mooi.

Zoiets heb ik nog nooit in mijn leven gezien, niet één keer!

Leven is wat er met je gebeurt terwijl je bezig bent met andere dingen.

Jij bent de allermooiste bloem in mijn leven.

Ik kan zo niet leven.

Mensen kunnen niet eeuwig leven.

Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.

De meeste mensen schrijven over hun dagelijks leven.

We leren niet voor het leven, maar voor school.

Verdwijn uit mijn leven!

De geschiedenis is de lerares van het leven.

Vissen leven in het water.

Ik denk dat ons samenwonen je manier van leven beïnvloed heeft.

Je gaat de problemen van het leven gewoon uit de weg.

Het leven is hard, maar ik ben harder.

Het leven begint, wanneer je beslist wat je ervan verwacht.

Het leven van een bankier is zwaar.

Maciek heeft in december het leven verloren.

Hij heeft maar een doel in het leven: geld verdienen.

Zijn enige doel in het leven is geld verdienen.

Vrouwen leven over het algemeen langer dan mannen.

De kunst is lang, het leven is kort.

Ik ben moe van het eentonige leven.

Ik zou willen dat mijn cijfers me meer konden schelen, maar het lijkt erop dat ik op een gegeven moment in mijn leven besloten heb dat die niet zo belangrijk meer zouden zijn.

Priemgetallen zijn als het leven, ze zijn helemaal logisch, maar het is onmogelijk er regels voor te vinden, zelfs als je al tijd wijdt aan het nadenken erover.

Hoe kan je leven in een land waar geen persvrijheid is?

Deze roman beschrijft het leven van de Japanners zoals het honderd jaar geleden was.

Het leven is te kort om Duits te leren.

Hij leefde een eenvoudig leven.

Het is beter rijk te leven, dan rijk te sterven.

De mijnwerker vroeg de geest uit de lamp om een gelukkig leven.

Als je alles overweegt, is mijn vaders leven wel een gelukkig leven geweest.

Als je alles overweegt, is mijn vaders leven wel een gelukkig leven geweest.

Als er geen zon zou zijn, zou leven niet mogelijk zijn.

Geld heeft zijn leven veranderd.

Ik wil er niet de rest van mijn leven spijt van hebben.

Het recente koffietekort heeft grote problemen in het leven geroepen.

Proost op een lang en gelukkig leven!

Het leven is geen zoete krentenbol.

Het leven gaat niet altijd over rozen.

Hoop doet leven.

Zolang er leven is, is er hoop.

We moeten samen leren leven als broeders, of we zullen samen sterven als dwazen.

Het was het mooiste gezicht dat hij in zijn leven gezien had.

Kan je je voorstellen wat voor soort leven ik heb?

Twintig families leven hier.

Het is helemaal niet zeldzaam langer dan negentig jaar te leven.

Hij zei, dat er geen leven was op Mars.

Je bent de grote liefde van mijn leven.

Zeg je dat mijn leven in gevaar is?

Nog één inspanning, en je komt verder in het leven.

Het leven is een lange, lange weg.

Zonder jou kan ik niet leven.

Leven zonder liefde is zinloos.

Ik wil mijn leven niet op het spel zetten.

Zonder tv kan ik niet leven.

Je zal langer leven als je niet rookt.

Hij leidde een zondig leven.

Het kind vluchtte voor zijn leven.

We leven niet in landen, we leven in onze talen. Dat is jouw thuis, daar en nergens anders.

We leven niet in landen, we leven in onze talen. Dat is jouw thuis, daar en nergens anders.

Voor de eerste keer in zijn leven las Yuka een Engels boek uit.

Hij gaf zijn leven voor de natie.

Dima sliep met 25 mannen in één nacht en bracht ze daarna om het leven.

Iedereen kan een verschil maken in zijn eigen leven en daarmee gezamenlijk de wereld een betere plaats maken voor zichzelf en anderen om zich heen.

"Ik bedoel... mijn leven," zei Dima. "Hoe dan ook, er zit 3.000.000 BYR in deze aktetas."

Ze is gewend aan een leven in eenzaamheid.

Jij bent de liefde van mijn leven.

Gewoonlijk zegt men dat vrouwen langer leven dan mannen.

De omstandigheden van ons leven worden veroorzaakt door onze gedachten.

"Noobs?" vroeg Dima met enige boosheid in zijn stem. "Dit is geen videospelletje, Al-Sayib! Dit is het echte leven!"

Zonder zon was leven onmogelijk.

Ik vraag mij af of hij in leven kan blijven met een zo klein loon.

Om de kwalen van het moderne leven te weerstaan kan men veel doen.

Het leven is als ganzenborden: je kunt altijd opnieuw beginnen, tenzij je in de put blijft zitten.

Zussen en chocola maken het leven dragelijk.

Vanmorgen is bij een aanvaring tussen een binnenvaartschip en een veerpont ten minste één persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of er, behalve de schipper, nog andere opvarenden op de veerpont waren.

Zonder water geen leven.

Zonder zuurstof kun je niet leven.

Mijn leven was in gevaar.

Zonder lucht kan men zelfs geen 10 minuten blijven leven.

Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn vaderland.

Is er leven op andere werelden?

Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven moet je in beweging blijven.

Laat ons vrolijk zijn, laat ons het leven goed gebruiken, want het leven is niet lang.

Laat ons vrolijk zijn, laat ons het leven goed gebruiken, want het leven is niet lang.

Met hen valt niet te leven.

Leven als God in Frankrijk.

Leven als God in Frankijk.

O wee! Zo maak je je leven kapot!

Je bent nog maar aan het begin van je leven, wees niet zo wanhopig!

Vandaag is het de eerste dag van de rest van je leven.

Gelooft gij dat er leven bestaat na de dood?

Hij wijdde zijn leven aan zijn studies.

Hij heeft zijn leven gegeven om haar te redden.

We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar onze horizon is verschillend.

Ze is heel cynisch over het leven.

Ik heb nog nooit in mijn leven een trein gehoord of gezien.

In de middeleeuwen garandeerde het Latijn voorlopig een zekere taalgelijkberechtiging in het religieus, cultureel en wetenschappelijk leven.

Also check out the following words: doel, heiligt, middelen, zonneschijn, Goedkoop, duurkoop, Oost, west, klokje, tikt.