Dutch example sentences with "lang"

Learn how to use lang in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Ik wacht al uren lang.

Ik blijf hier niet lang.

Hoe lang bent u?

Hoe lang is het fietsen van hier naar jouw huis?

Ik wil niet zo lang wachten.

Enige tijd lang keek ze mij alleen maar aan.

Ik ben heel lang.

Eindelijk ontmoeten we elkaar dan! Ik heb hier zo lang op gewacht.

Niet lang daarna kwamen we elkaar weer toevallig tegen.

Ik hoop dat we niet al te lang hoeven wachten.

Ze leefden nog lang en gelukkig.

De kunst is lang, het leven is kort.

Hij heeft twee potloden; het ene is lang en het andere kort.

Men zegt dat walvissen lang geleden op het droge leefden.

Je kan hier zo lang blijven als je wilt.

Ik weet niet zeker hoe lang we moeten wachten.

Ik heb lang op haar gewacht.

300 jaar lang hebben ze het omliggende land bebouwd.

Bent u al lang in Osaka?

Ze praatte lang over haar ervaringen in het buitenland.

Hoe lang is dit?

We wachtten lang, maar hij kwam niet.

Twee weken lang bleef het heet weer.

Ze was niet lang genoeg om over de schutting te kijken.

Lang geleden was hier een brug.

Proost op een lang en gelukkig leven!

Zijn benen zijn lang.

De kruik gaat zo lang te water, tot zij breekt.

Mooie liedjes duren niet lang.

"Hippopotomonstrosesquipedaliofobie is een lang woord, hè?" "Ja, maar weet je wat het betekent?" "Nee, eigenlijk niet." "Het betekent angst voor lange woorden." "Wat ironisch."

Hoe lang heb je Engels gestudeerd iedere dag?

Maria heeft lang haar.

Lang haar is ouderwets.

Dit is te lang.

Lang niet gezien.

Nadat hij tien seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd, hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

Hoe lang is die brug?

Nadat hij ditmaal twintig seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd - want als hij tien seconden lang had geluisterd, zou dit een dubbele zin zijn - hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

Nadat hij ditmaal twintig seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd - want als hij tien seconden lang had geluisterd, zou dit een dubbele zin zijn - hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

De weg is lang.

Zijn toespraak duurde zo lang, dat men in slaap viel.

"Zijn de kindertjes al naar bed, of spelen ze nu nog buiten?" "Ze liggen al lang in de veren."

De appels op de fruitschaal lagen er al zo lang, dat ze helemaal zacht en gerimpeld begonnen te worden.

Het is lang geleden dat ik mijn oudere zus nog gezien heb.

Het duurt niet lang meer voordat de wintervakantie afgelopen is.

Zijn lezingen duren heel lang.

Hoe lang zal dat mooi weer duren?

Laat ons vrolijk zijn, laat ons het leven goed gebruiken, want het leven is niet lang.

Hij ziet niet verder dan zijn neus lang is.

Dat is lang geleden gebeurd.

Hoe lang zal onze beschaving stand houden?

De kruik gaat zo lang te water tot ze barst.

Zijn auto was drie meter lang.

Ik hoop dat we niet te lang moeten wachten.

Heb ik u lang laten wachten?

Na zo lang werken is rust meer dan welkom.

Eindelijk komen we elkaar tegen! Ik heb lang naar dit ogenblik verlangd.

Het spijt me dat ik je zo lang heb laten wachten.

Zijn haar is lang.

Ik ben 15 jaar lang leraar geweest.

Hij heeft lang haar.

De jeugd heeft tegenwoordig een voorkeur voor lang haar.

De priester bad lang voor de genezing van de zieke.

We waren nog niet lang op weg als we een stortbui op ons kregen.

Wilt ge vlees lang bewaren, vries het dan in.

Ge kunt zo lang blijven als ge wilt.

Ik heb hem niet lang geleden nog ontmoet.

We hebben lang over het onderwerp gediscussiëerd.

Ik vraag mij af hoe lang dit zal duren.

Het regende een week lang.

Hij heeft ze vijf uur lang gezocht.

Hoe lang is het geleden dat ge nog van hem gehoord hebt?

Niet lang daarna was hij weer gezond.

Hoe lang zijt ge in Japan gebleven?

Hij had lang haar.

Deze weg is heel lang.

De experts hebben lang over het probleem onderhandeld.

Hoe lang zal die regen nog duren?

Zijn lang gepraat verveelde mij.

Ik heb hem al lang niet meer gezien.

Ze was al lang piano aan het leren.

De brug is heel lang en heel hoog.

Een leven lang moeten we werken.

Wel, de nacht is nog lang, nietwaar?

De wetenschap is lang, het leven is kort.

Hoe lang is deze brug?

De telefoon ging behoorlijk lang over.

Sorry, ik kan niet lang blijven.

Hoe lang duurde de beschaving van de Maya's?

Zijn haar is zo lang dat het de grond raakt.

Ik ken hem al lang.

Vorig jaar had hij lang haar.

Lang geleden was er hier een brug.

Hoe lang duurt het om naar Madrid te gaan?

Lang leve de koningin!

Ik heb Canada lang geleden bezocht.

De gevangenisbewaarders zullen vanaf middernacht drie dagen lang staken.

Klaar! Dat duurde niet lang, wel?

Ik heb gisteren de hele dag lang geslapen, omdat het zondag was.

Rouw niet te lang over het verlies van uw geliefde.

De kopers waren doodop want zij hadden lang gewandeld.

Also check out the following words: bij, raam, Welke, Masao, liep, weg, zin, geld, vragen, Maak.