Dutch example sentences with "jaar"

Learn how to use jaar in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Muiriel is nu 20 jaar oud.

Ze zijn 4 jaar getrouwd.

Hij was weduwnaar, maar een jaar na de bruiloft van zijn zoon hield hij het niet meer uit en trouwde zelf ook.

In welk jaar bent u geboren?

Deze berg is het hele jaar door bedekt met sneeuw.

Het is best moeilijk om in 2, 3 jaar goed Frans te leren.

Helaas ben ik maar één keer per jaar jarig.

In tien jaar zal onze stad sterk veranderen.

De rechter legde hem een jaar gevangenisstraf op.

Januari is de eerste maand van het jaar.

Een jaar of twaalf, vijftien geleden woonde in de stad, in een particulier huis aan de hoofdstraat, ambtenaar Gromov, een betrouwbaar en vermogend man.

Toen ik vier jaar geleden naar de Verenigde Staten verhuisde, had ik moeite om me aan te passen aan een nieuwe taal en cultuur.

In deze tijd van het jaar staan de bermen in volle bloei. Je vindt er bijvoorbeeld veel fluitenkruid, koolzaad en paardenbloemen.

Hij is 3 jaar ouder dan zij.

De organisatie organiseert ieder jaar een stuk of wat ontmoetingen van vrijwilligers die de deuren langsgaan om Friese boeken te verkopen.

Ze is vijf jaar.

Sinds jaar en dag staat hij iedere dinsdagmorgen op de markt met zijn viskraam.

December is de laatste maand van het jaar.

Deze roman beschrijft het leven van de Japanners zoals het honderd jaar geleden was.

Het is geopend van 10 uur tot 6 uur gedurende het hele jaar.

Dit jaar bieden we dezelfde taalcursus aan als vorig jaar.

Dit jaar bieden we dezelfde taalcursus aan als vorig jaar.

Deze zomer werden er geen beurzen meer toegekend aan de studenten die er vorig jaar een kregen.

Tijd heeft geen onderverdelingen om het verstrijken ervan aan te duiden, er is nooit een onweersbui of trompetgeschal om het begin van een nieuwe maand of een nieuw jaar aan te kondigen. Zelfs wanneer er een nieuwe eeuw aanbreekt, zijn alleen wij stervelingen het, die klokken luiden en pistolen afschieten.

Ik heb Roemenië een aantal jaar geleden bezocht.

300 jaar lang hebben ze het omliggende land bebouwd.

Ik ben niet de persoon die ik tien jaar geleden was.

Dit jaar begint de kers vroeger dan normaal te bloeien.

Professor Jones zal komend jaar met pensioen gaan.

Hij heeft drie jaar in Kobe gewoond.

De winter dit jaar is heel koud.

Er is een jaar voorbij sinds hij hier gekomen is.

Volgend jaar gaat ze trouwen.

Weet je niet dat hij twee jaar geleden overleden is?

Weet je niet dat hij al twee jaar dood is?

Ze is twee jaar jonger dan ik.

Japanse middelbareschoolleerlingen gaan 35 weken per jaar naar school.

Ze is nog maar twee jaar, maar ze kan al tot 100 tellen.

Wilde vogels zijn elk jaar steeds minder en minder te vinden in Tokio.

Ze kan met gemak honderd jaar worden.

Ik denk eraan naar Canada te gaan volgend jaar.

Marilyn Monroe overleed 33 jaar geleden.

Het is helemaal niet zeldzaam langer dan negentig jaar te leven.

Het afgelopen jaar heeft het veel geregend.

Vorig jaar reden zij naar Kyoto.

Was hij het afgelopen jaar in Hokkaido?

Vorig jaar ben ik voor deze firma gaan werken.

Ik ben 18 jaar.

Zijn zoon is het afgelopen jaar gestorven.

Dringende mededeling: een paar honderd jaar geleden spraken de mensen niet zoals wij nu spreken.

Er werd verondersteld dat het klokkenbedrijf een miljoen nieuwe klokken per jaar zou produceren.

In het nieuwe jaar zullen de treinen de hele nacht door rijden.

Hij is drie jaar ouder dan ik.

Ik ben een jaar geleden gestopt met roken.

Marilyn Monroe stierf 33 jaar geleden.

Hij heeft zijn huis voor twee jaar verhuurd.

Voor kinderen t/m 4 jaar is de toegang gratis.

Zij is maar twee jaar oud, maar ze kan tellen tot honderd.

Een dag is een driehonderdvijfenzestigste of een driehonderdzesenzestigste van een jaar.

Een duizendtal jaar is een millennium.

Duizend jaar is een millennium.

Zij is eenendertig jaar.

Dit paspoort is vijf jaar geldig.

Carole studeert al drie jaar Spaans.

Om een situatie als vorig jaar, toen er een pekeltekort was, te voorkomen, hebben veel mensen nu al ruim voor de eerste vorst een voorraadje strooizout ingeslagen.

In februari wordt ze zeventien jaar.

Ik ben 19 jaar.

Tien jaar zijn voorbijgegaan sinds zijn overlijden.

De Olympische Spelen hebben plaats om de vier jaar.

Christoffel Columbus ontdekte Amerika in het jaar 1492.

Twintig jaar is een lange tijd.

Het is best moeilijk om Frans in 2 of 3 jaar te beheersen.

De busprijzen zijn al twee jaar hetzelfde gebleven.

Vorig jaar kwam ik terug thuis en was ik verrast, dat het dorp en de mensen helemaal veranderd waren.

Zijn vader is vorig jaar overleden.

Ze woont al vijf jaar in deze stad.

Haar moeder is vorig jaar overleden.

Mijn grootvader is al meer dan negentig jaar oud.

Johannes-Paulus II was de eerste paus, die zijn Paaszegen ook in Esperanto uitsprak, namelijk op 3 april 1994; de Kerstwens van dat jaar was eveneens in Esperanto. Hij ging daarmee verder in de volgende jaren en zijn opvolger deed dat ook.

De internationale taal Esperanto verscheen in het openbaar op het einde van het jaar 1887.

Ik heb de school verlaten toen ik in het zevende jaar zat.

Mijn oom heeft negentig jaar geleefd.

Hij heeft daar tien jaar gewoond, en dan is hij verhuisd naar Kioto.

Ik ben niet meer dezelfde als tien jaar geleden.

Haar zorgen maakten haar tien jaar ouder.

In Hawaï kan men het jaar door in zee zwemmen.

Er zijn al tien jaar voorbij sinds ik naar Japan gekomen ben.

Er was een meisje van vijf jaar in het gezin.

Voordat we naar Tokio kwamen hebben we tien jaar in Osaka gewoond.

Volgend jaar word ik zeventien.

Vergeleken met vorig jaar is de winst met een derde verminderd.

Ik dacht dat ze hoogstens 30 jaar was.

Of ge uw baard vier of zeven jaar laat groeien, onder het mes van de barbier valt hij in evenveel tijd.

Taro is twee jaar geleden gestorven.

Mijn zoon wordt vandaag vier jaar.

Vandaag word ik vier jaar.

Honderd jaar gezwegen en plots was hij daar.

Volgende maand is het vijf jaar dat hij viool leert spelen.

Weet gij hoeveel mensen van honger sterven op de wereld in een jaar?

Hij is al drie jaar in Japan.

Vader stichtte zijn onderneming 40 jaar geleden.

Also check out the following words: droevig, Honden, praten, alsof, ogen, zeiden, stuurt, snoepjes, best, emmer.