Dutch example sentences with "iedereen"

Learn how to use iedereen in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Tenslotte moet iedereen zelf leren.

Iedereen heeft sterke en zwakke punten.

Iedereen wil u ontmoeten, u bent een beroemdheid!

Dat is niet iets wat iedereen kan doen.

Iedereen wil je ontmoeten, je bent beroemd!

Niet iedereen die hier woont, is rijk.

Iedereen in het dorp kende hem.

Als de wereld niet was zoals ze is, zou ik iedereen kunnen vertrouwen.

Hij is een door iedereen gerespecteerd geleerde.

Niemand kan denken, maar iedereen heeft zijn mening klaar.

Iedereen lachte.

Iedereen is een maan en heeft een donkere zijde die hij nooit aan iemand laat zien.

"Vandaag is de melkboer begraven. Er was veel volk, want op het dorp kende iedereen hem." "O, is er in Linschoten een melkboer?" "Nou nee, nu dus niet meer!"

Mensen met bloedgroep 0 die resusnegatief zijn, zijn universele donoren; iedereen kan hun bloed krijgen.

Iedereen weet toch dat hij haar leuk vindt en zij hem.

Iedereen weet dat hij van haar houdt en zij ook van hem.

Iedereen wil graag geloven dat dromen uit kunnen komen.

Ik ken niet iedereen op deze school.

Iedereen kan zijn eigen naam schrijven.

Iedereen denkt erover om de wereld te veranderen, maar niemand denkt erover om zichzelf te veranderen.

Met uitzondering van mij was iedereen uitgenodigd.

Lees het zo voor dat iedereen het kan horen.

Iedereen is klaar.

Zijn naam is bekend bij iedereen.

Engeland verwacht dat iedereen zijn plicht zal doen.

Iedereen is het met je eens.

Iedereen noemt hem Jeff.

Jack vit altijd op anderen. Daarom mijdt iedereen hem.

Iedereen heeft zijn sterke en zwakke punten.

Hij leerde zo snel Chinees, iedereen zegt dat hij zeer slim is, dat hij echt een taalknobbel heeft.

Iedereen in zijn gezin is groot.

Iedereen die hem kende bewonderde hem.

Iedereen houdt van haar.

Iedereen kan een verschil maken in zijn eigen leven en daarmee gezamenlijk de wereld een betere plaats maken voor zichzelf en anderen om zich heen.

In deze wereld wordt iedereen geregeerd door geld.

Niet iedereen houdt van stilte.

Iedereen looft de jongen.

Probeer iedereen lief te hebben.

De oudere geleek zo op haar moeder door haar karakter en aangezicht, dat iedereen die haar zag kon denken dat hij de moeder zag; ze waren allebei zo onaangenaam en zo fier, dat men er niet kon mee samenleven.

Iedereen, die Esperanto gebruikt of ervoor werkt, is esperantist, en iedere esperantist heeft het volle recht in Esperanto alleen een eenvoudige taal te zien, een koud middel om elkaar internationaal te verstaan.

Totoro maakt met iedereen vrienden.

Het is noodzakelijk dat iedereen zich aan deze regels houdt.

Unanimiteit bestaat gewoonlijk daar, waar iedereen zijn mening voor zich houdt.

Bij ons is iedereen gek, zonder uitzondering.

M.i. moet het volledige programma van alle Universele Congressen via het internet voor iedereen raadpleegbaar zijn.

De geur van haar eten deed iedereen goesting krijgen.

Iedereen houdt van hem.

Iedereen is aangekomen, behalve John.

Bijna iedereen kwam op tijd.

Iedereen wil u kennen. Gij zijt beroemd!

Iedereen weet het.

Iedereen wil naast haar zitten.

Iedereen was verwonderd dat hij geslaagd was in het rijexamen.

Niet iedereen kan zijn jeugddromen verwezenlijken.

Iedereen heeft zwakheden.

Iedereen moet zijn eigen familie beschermen.

Ge kunt niet voor iedereen goed doen.

Iedereen verdient een tweede kans.

Hij is door iedereen graag gezien.

Iedereen spreekt een taal.

Iedereen ziet hem graag.

Roep het van de daken zodat iedereen het weet.

De wereld is een groot bal waar iedereen een masker draagt.

Iedereen streeft naar een beter leven.

Niet iedereen kan kunstenaar zijn.

Buiten Bill was iedereen op tijd.

Iedereen weet dat hij de laatste zou zijn om een belofte te breken.

Iedereen kan dergelijk probleem oplossen.

Mac wordt door iedereen graag gezien.

Iedereen heeft iets nodig om in te geloven.

Iedereen kan helpen verzekeren dat de zinnen goed klinken en juist gespeld zijn.

Iedereen mag bijdragen.

Bijna iedereen was uitgenodigd.

Iedereen heeft zijn prijs.

Ik sprak zo luid dat iedereen mij kon horen.

Iedereen heeft zijn sterke en zwakke kanten.

Iedereen in haar klas ziet haar graag.

Iedereen zou moeten kunnen zwemmen.

Het leven is niet altijd zo mooi, iedereen heeft wel eens tegenvallers.

Maak geen ruzie in het bijzijn van iedereen.

Iedereen hoopte dat zij zou winnen.

Stel u voor dat iedereen Esperanto kent; hoe zou dat internationale reizen vergemakkelijken?

Iedereen was er zeker van dat hij het was die het gedaan had.

Iedereen heeft recht op een staatsburgerschap.

Haar grappen brachten iedereen aan het lachen.

Iedereen geeft raad, maar niet als het nodig is.

Ze heeft op alles en iedereen iets aan te merken.

En iedereen heeft de mogelijkheid om mee te werken.

Iedereen vindt haar aardig.

Het vaderland moet door iedereen geliefd zijn.

Iedereen kent de wet.

Iedereen weet dat.

Op het feest was iedereen goed gekleed.

Iedereen kent hem.

Niet iedereen wil kunstenaar zijn.

Ze was bij iedereen geliefd.

Zijn domme antwoord verbaasde iedereen.

Iedereen kan dat doen.

Zijn er genoeg stoelen voor iedereen?

Iedereen lacht in de foto.

De naam van de pianist is iedereen bekend.

Also check out the following words: pianist, Miho, vervolgen, zomerhuis, sliepen, Emet, wisselen, uitvoerig, verbouwen, tarwe.