Dutch example sentences with "andere"

Learn how to use andere in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Om de een of andere reden werkte de microfoon daarnet niet.

Neem de andere stoel!

Zeg het op een andere manier.

Het is moeilijk om een gedicht in een andere taal te vertalen.

Om de één of andere reden ben ik 's nachts levendiger.

Kunt u me nog een andere laten zien?

"Jullie moeten samen een mandje appels naar opa brengen," zei moeder. "Jij houdt de ene kant vast, en jij de andere. En zo lopen jullie dan."

Leven is wat er met je gebeurt terwijl je bezig bent met andere dingen.

Om de één of andere reden werkte de microfoon tot nu toe niet.

Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die de mensheid tot nu toe heeft uitgeprobeerd.

Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die zijn uitgeprobeerd.

Sommige mensen houden van sport, andere niet.

Dingen zijn soms mooier als je ze van een andere kant bekijkt.

Waarom zouden sommige planten eenjarig zijn en andere meerjarig?

Hij heeft twee potloden; het ene is lang en het andere kort.

Moet dit een krentenbol zijn? Je moet haast fietsen van de ene krent naar de andere, zo weinig zitten erin.

Hij werkt bij een wetenschappelijk instituut waar taalkundigen, letterkundigen, historici, sociologen, economen en andere wetenschappers onderzoek doen naar alles wat met kabouters te maken heeft.

Misschien is deze wereld wel de hel van een andere planeet.

We hebben twee katten; de ene is wit en de andere zwart.

Ik zal dit werk op een of andere manier afmaken.

Daarenboven zijn er ook nog andere redenen.

Zwem naar de andere kant van de rivier om over te steken.

Ik zou best honderden zinnen willen schrijven op Tatoeba, maar ik heb andere dingen te doen.

Het gaat bij hem het ene oor in, het andere weer uit.

Het gras aan de andere kant van de heuvel is altijd groener.

We zagen een klein eilandje aan de andere kant.

Hij kwam ook met alweer een andere twijfelachtige conclusie aanzetten.

Met Esperanto kan je op gelijke voet communiceren met mensen uit andere landen.

De andere jongens glimlachten.

Zijn huis staat aan de andere kant van de brug.

"Nee..." zuchtte Dima. "Ik denk dat ik naar het verkeerde land gebeld heb. Laat ik de andere nummers in de 960 eens proberen."

"Dima, "zei Al-Sayib streng, "je weet dat je als een broer van een andere moeder voor me bent, maar... een Arabier bedriegen is onvergeeflijk. Aju!"

Is er geen andere methode?

Tijd zal je meer helpen dan al het andere.

Ik heb nog een andere zuster.

Vertaal de zin die je vertalen wilt. Laat je niet beïnvloeden door vertalingen in andere talen.

Vanmorgen is bij een aanvaring tussen een binnenvaartschip en een veerpont ten minste één persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of er, behalve de schipper, nog andere opvarenden op de veerpont waren.

Is er leven op andere werelden?

Noch het ene, noch het andere.

Hij reisde onder een andere naam.

Als de Esperanto-versie van Wikipedia - of andere sites zoals Tatoeba - één van de belangrijkste taalversies wordt, zou dit een publiek van buitenstaanders motiveren om onze taal te leren.

Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn gelijker dan andere.

De tweeling is zo gelijkend dat het bijna onmogelijk is de ene van de andere te onderscheiden.

Het is voordelig voor ons, andere culturen te begrijpen.

Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal mensen te verenigen in liefde, zolang er andere mensen overblijven om hun agressieve uitingen te incasseren.

Bestaan er andere planeten waarop leven mogelijk is?

Ik geloof niet in de mogelijkheid het probleem op een andere manier op te lossen.

Wilt ge andere koffie?

Het is plezant om weten dat de schoonheid van Japanse tuinen in geen enkele andere cultuur teruggevonden wordt.

Zou je eens niet een andere plaat willen opzetten? We luisteren al gedurende twee uren naar deze hier.

Het doden van olifanten, tijgers en andere bedreigde diersoorten is niet alleen wreed, het is ook illegaal.

Met andere woorden, ik werk niet graag met hem.

Bestaan er andere universa buiten het onze?

Om een of andere vreemde reden spreek ik mijn honden altijd aan met een Iers accent.

Werk en vermaak zijn beide nodig voor de gezondheid; het ene geeft ons rust, het andere geeft energie.

Er moet nog een andere weg zijn.

Ik kan de uitnodiging niet aannemen want ik heb een andere verplichting.

Een andere interessante energiebron is de warmte die kan gehaald worden uit radioactief afval.

Door zijn armoede had hij geen andere keus dan de school te verlaten.

Deze doos heeft een andere kleur dan die daar.

Alle bezoekers keerden terug naar huis, de ene na de andere.

Ik kan geen andere oplossing bedenken.

Ge moogt andere mensen niet verachten.

Men moet ook naar de andere kant luisteren.

We hebben geen andere keuze dan weg te gaan.

Enkele rozen in mijn tuin zijn wit, en andere zijn rood.

Kaas is een vast voedsel dat wordt geproduceerd van melk van koeien, geiten, schapen of andere zoogdieren.

Aan de andere kant spelen stadgenoten een grote rol.

Alle leerlingen van deze school moeten naast Engels nog een andere vreemde taal leren.

Toon mij andere.

Ons restaurant is beter dan dat andere.

Ik heb gelezen dat andere idioten er net zo over denken.

Buiten het uitlenen van boeken bieden bibliotheken verschillende andere diensten aan.

Heb je dit ook in andere kleuren?

Ik heb een zoon en een dochter. De ene is in New York, en de andere in Londen.

Vinden andere mensen me leuk?

Behandel het probleem met een andere invalshoek.

Een kant van een munt wordt 'kop' genoemd, en de andere zijde wordt 'munt' genoemd.

Dit hotel is beter dan dat andere.

Je moet niet kwaad spreken over andere jongens in zijn klas.

Leven er andere intelligente wezens in ons melkwegstelsel?

Leg dat boek boven op de andere.

Wat de ene sterk maakt, maakt de andere kapot.

Er is nog een andere kwestie die we moeten bespreken.

Als er in een of andere natuurlijke taal een woord bestaat, waarvan men de betekenis niet kan uitdrukken door reeds bestaande woorddelen van het Esperanto, kan men het woord uit die taal invoeren in het Esperanto.

Het is heel gemakkelijk andere culturen te leren kennen via Esperanto.

Buiten Esperanto spreekt hij natuurlijk ook andere vreemde talen.

De enige hulpbron die kostbaarder was dan alle andere was land.

Alle andere jongens lachten hem uit.

Hebt ge ooit glaucoom gehad, of andere oogziektes?

Gedichten schrijven of vertalen naar Esperanto is gemakkelijker dan in andere talen.

Soms wil ik alleen bergklimmen, op andere momenten wil ik het in groep doen.

Tokio heeft meer inwoners dan elke andere stad in Japan.

Dit appartement is groter dan alle andere in dit gebouw.

De ene is nieuw. De andere is oud.

Dit ontslaat mij van even welke andere verantwoordelijkheden.

Als iemand die je achtergrond niet kent zegt dat je klinkt als een moedertaalspreker betekent dat dat diegene waarschijnlijk iets in je spreken opgemerkt heeft dat hem deed realiseren dat je geen moedertaalspreker bent. Met andere woorden, je klinkt niet echt als een moedertaalspreker.

Het hele oppervlak van het meer was bedekt met drijvende bladeren en verschillende andere planten.

Doorzettingsvermogen is, onder andere, noodzakelijk voor succes.

Door overzee te studeren kunnen studenten met andere gewoonten en zeden in contact komen.

Van het ene woord kwam het andere.

Also check out the following words: gesproken, Neem, stoel, onder, lelijk, kat, mag, zitten, zat, heeft.