Swedish example sentences with "inga"

Learn how to use inga in a Swedish sentence. Over 100 hand-picked examples.

Jag har inga pengar.

Jag har inga pengar på mig.

Då är det dags för din halshuggning. Har du inga sista ord?

Inga stjärnor syntes på himlen.

Jag känner inga blinda män.

Alkohol löser inga problem, men det gör inte mjölk heller.

Det finns inga droger här.

Vi såg inga flickor i gruppen.

Men jag har inga pengar.

Det var inga varningar överhuvudtaget.

Det finns inga matbutiker i närheten.

Jag har inga pengar men jag har drömmar.

Har du inga pengar så får du klara dig utan.

Skeppet genomsöktes noggrant, men inga illegala droger hittades.

De accepterar inga avvikelser från mönstret.

Inga av de inbjudna gästerna har meddelat om de kan komma eller inte.

Jag har inga nära vänner.

De hade inga skägg, inget hår och inga ögonbryn.

De hade inga skägg, inget hår och inga ögonbryn.

Jag har inga kläder att använda.

Jag har inga rena kläder att använda.

Jag har inga böcker att läsa.

Jag ställde inga frågor.

Ställ inga frågor.

Jag tänker under inga omständigheter låta dig ta över min fars rederi.

Inga av de här äggen är färska.

Det är inga problem.

Vi har inga hemligheter.

I byn finns inga tjuvar.

Jag har inga planer för helgen.

Ta inga risker.

Patienten har inga livshotande skador.

Inga skämt, tack!

Han har inga anhöriga.

De har inga barn, så vitt jag vet.

Hon har inga barn.

Jag har inga lektioner idag.

Jag har inga hemligheter för dig.

Alkohol löser inga problem.

Han har inga vänner.

Tom läser nästan inga böcker alls.

Konst har inga gränser.

Inga nyheter är goda nyheter.

Du får under inga omständigheter lämna byggnaden.

Jag hade inga vidare förväntningar, så jag är inte vidare besviken.

Jag har inga pengar på mig för tillfället.

Köp inga fler presenter åt mig.

Ann har inga vänner att leka med.

Ann hade inga vänner att leka med.

Det finns inga vilda isbjörnar i Norden.

Meredith har inga hundar.

Det finns inga dåliga frågor, bara dåliga svar.

Jag har inga lektioner i dag.

Inga problem!

Jag har inga syskon.

Jag har inga bröder.

Hon hade inga pengar.

Han har inga andra inkomstkällor.

Glädjen som beskedet medförde kände inga gränser.

Det fanns inga tecken på liv.

Det fanns inga livstecken.

De fann inga tecken på intelligent liv.

Jag känner inga blinda.

Han hade inga pengar.

Tom har inga vänner att leka med.

Han har inga vänner att leka med.

Det var ord och inga visor.

Inga problem.

Han har inga husdjur alls.

Hans bror är gift, men han har inga barn.

Till en del dialektala uttryck finns det inga standardspråkliga motsvarigheter.

Jag har inga vapen.

Marys farmor har inga tänder.

Det fanns inga radioapparater i Japan på den tiden.

Det fanns inga tecken på liv på ön.

Inga men.

Jag har inga barn.

Jag ser inga blåmärken.

Det var inga problem alls.

Tom gav mig inga detaljer.

Pedro har inga systrar.

Mina ansträngningar producerade inga resultat.

Mina försök gav inga resultat.

Liza och Marco har inga finansiella problem.

Lämna inga värdesaker i bilen.

Gör inga oljud, tack.

Han har inga vänner som han kan prata med.

Ställ inga frågor – följ bara med mig!

Jag har dock inga pengar.

Du gör nästan inga fel.

Dra inga förhastade slutsatser.

Jag köper inte slipsar längre, för jag behöver inga fler.

Vi har inga vänner, förutom våra berg.

"Det finns inga tyskspråkiga böcker här." "Men vi är mitt i Berlin!

Det finns inga dumma frågor, bara dumma svar.

Jag har inga problem med att göra det där.

Det finns inga dumma frågor.

Jag hade inga problem med att hitta Toms kontor.

Nästan inga tyskar jag känner gillar surkål.

Vi är inga gudar, utan enbart människor.

Skeppet genomsöktes noggrant, men inga förbjudna droger hittades.

Also check out the following words: går, sönder, tiden, Trädgården, blivit, profesionellt, anlagd, tala, tio, tennismatcher.