Swedish example sentences with "barn"

Learn how to use barn in a Swedish sentence. Over 100 hand-picked examples.

Detta är huset jag bodde i när jag var barn.

Men hon tyckte om barn och gillade sitt jobb.

Föräldrar älskar sina barn.

Vi ska ha barn.

Har du barn?

Två barn sitter på staketet.

Bränt barn skyr elden.

Nu har de tre barn.

Den här filmen är för barn.

De har tolv barn.

Vi har två barn.

Hon har inte mindre än tolv barn.

Hon har erfarenhet av att ta hand om barn.

Barn har rätt till en giftfri vardag.

Barn dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per kilogram kroppsvikt än vuxna.

Barn borde vara nyfikna.

Din dotter är inte längre ett barn.

Du borde inte säga såna saker när barn är i närheten.

Han uppför sig som ett barn.

Jag avskyr att ha med kräsna barn att göra.

Min faster har tre barn.

Min moster har tre barn.

Mina barn är i skolan.

Stranden är ett idealiskt ställe för att barn att leka.

Jag är gift och har två barn.

Han betedde sig som ett barn.

Han har tio barn.

Hon har tio barn.

Vill du ha barn?

Tom är ett föräldralöst barn.

Bess är endast ett barn.

Jag brukade simma i havet när jag var ett barn.

Hon övergav sina barn.

De är alla oskyldiga barn.

Jag visste inte att hon har ett barn.

Min fru ville adoptera ett barn.

Lärare måste förstå barn.

Sluta bete dig som ett barn.

De älskar sina barn.

Vi är föräldrar till två barn.

Hon betedde sig som ett barn.

De adopterade två barn från Asien.

Alla barn behöver aktiveras.

De har inga barn, så vitt jag vet.

Lådan är så lätt att den kan bäras av ett barn.

De utvisar apatiska barn.

Jag bodde i det här huset som barn.

Det fanns få barn i rummet.

De har inte pli på sina barn.

Hon har inga barn.

Jag vill bara kunna besöka mina barn när jag så önskar.

Jag vill bara kunna besöka mina barn när jag vill.

Vill du gifta dig först eller skaffa barn först?

Vill du gifta dig eller skaffa barn först?

Han behandlar mig som ett barn.

Som barn samlade han på skalbaggar.

Ett av mina barn föddes med någon okänd sjukdom.

Tre av mina barn dog.

Ett skrattande barn öppnade dörren.

Jag har två barn.

Har du svårt att förstå vad kvinnor och barn säger till dig?

Jag vill vara ett barn.

Var är dina barn?

Var är era barn?

Mitt barn gillar inte tandläkaren.

Mitt barn vill tala.

Vill du att dina barn ska få lära sig ditt språk i skolan?

Vill ni att era barn ska få lära sig ert språk i skolan?

Hur många barn går det i varje förskoleklass?

Våra barn är tre och fem år gamla.

Kvar var bara några barn och ett äldre par.

Redan som barn tyckte han mycket om att sjunga.

Barn är som sötast när de gråter.

Hon älskar sina barn.

Jag brukade gå till skolan när jag var barn.

Hon är som mitt eget barn.

Detta är huset som jag bodde i när jag var barn.

Det här är huset jag bodde i när jag var barn.

Det här är huset som jag bodde i när jag var barn.

Skulle ni barn kunna hjälpa mig att duka av bordet?

Tom hatar barn.

Jag är bara ett barn.

Det fanns några barn i rummet.

Det var några barn i rummet.

Sånt vet ju till och med barn.

Har du någon gång funderat på att sluta jobbet för att vara hemma med barn?

Bara för att jag är sämst på engelska, så behöver du väl inte behandla mig som ett barn?

Hur gammalt är ert barn?

Hur många barn vill du ha när du gifter dig?

Klappa mig inte på huvudet som om jag vore ett barn!

Han lärde sig att bejaka sitt inre barn.

Du måste bejaka ditt inre barn.

Hon uppför sig som ett barn.

Några barn leker i parken.

Som barn läste mamma ofta sagor för mig.

Jag har tre barn.

Jag behöver tänka på mina barn.

Jag har känt Tom sedan vi var barn.

Jag har känt Tom sen vi var barn.

Jag önskar att jag hade lärt mig franska som barn.

Hon var så otålig mot sina barn.

Also check out the following words: Våra, ansträngningar, medförde, framgång, tro, bli, enkelt, gav, försök, tänkte.