Dutch example sentences with "gezegd"

Learn how to use gezegd in a Dutch sentence. Over 100 hand-picked examples.

Heb je gezegd dat ik nooit zou kunnen winnen?

Wat heeft hij gezegd?

Wat heb je gezegd?

Wat je gezegd hebt, kan je niet terugnemen.

Ik heb alles gezegd.

Ik heb ze gezegd dat ze me een nieuw ticket moeten opsturen.

Ik heb ze gezegd dat ze me nog een ticket moeten opsturen.

Dat is het domste wat ik ooit gezegd heb.

Dat zou ik gezegd hebben.

Heb je hem niks gezegd?

Ik heb je gezegd dat je mag komen wanneer het je maar uitkomt.

"Wie de goden liefhebben, die sterft jong," werd in vroeger dagen gezegd.

Bogdan heeft gezegd dat hij daar morgen zal zijn.

Het heeft niks met mij te maken, staat gelijk aan dat ik hier niet hoef te zijn. Daarom ga ik hier weg, ongeacht wat er gezegd zal worden.

Er wordt vaak gezegd dat Japanners goede werknemers zijn.

Ben je kwaad vanwege wat ik gezegd heb?

Ik weet dat je denkt dat je hebt begrepen wat je dacht dat ik gezegd heb, maar ik weet niet zeker of je je wel gerealiseerd hebt dat wat jij gehoord hebt niet is wat ik bedoelde.

Heb je hem niets gezegd?

Ik heb het wel gezegd, maar bedoelde het niet zo.

Eerlijk gezegd mag ik hem niet.

Eerlijk gezegd ging deze zaak haar helemaal niets aan.

Hij deed wat hem gezegd werd.

Heeft hij er iets van gezegd?

Onthoud alstublieft wat hij gezegd heeft.

Dat heb ik je toch gezegd!

Wat hij gezegd heeft, is moeilijk in de praktijk te brengen.

"Eerlijk gezegd," zei Dima, "kan ik me niet echt herinneren wie het waren..."

Dat heb ik nooit gezegd!

Uw broer heeft mij gezegd dat ge naar Parijs geweest zijt.

Zij heeft dat nooit gezegd, misschien vergis je je!

Dit gezegd zijnde, moet ik eraan toevoegen dat ik er zelf ook niet helemaal zeker van ben.

Jiro Tora heeft duidelijk gezegd dat hij van mij houdt.

Er wordt gezegd dat de armen niet altijd ongelukkig zijn.

Hem werd gezegd op te staan en dat deed hij.

Ge hebt haar gezegd dat gij het werk al drie dagen geleden gedaan hadt.

Ze heeft niets gezegd.

Een wijze heeft eens gezegd "Als Esperanto een kunstmatige taal is, dan is mijn auto een kunstmatig paard".

Het is zij, die het mij gezegd heeft.

Er is al veel gezegd over de moeilijkheid om poëzie te vertalen.

Wat heeft de dokter gezegd?

"Eerlijk gezegd, ik heb hoogtevrees." "Bangerik!"

Het spijt mij dat ik dat gezegd heb.

Er zal je gezegd worden waar je mag plaatsnemen.

Hij heeft al ja gezegd.

Nadat ze dat gezegd had, liet Mayu verlegen het hoofd zakken.

Ik heb het je dikwijls gezegd.

Wat goed bedacht is wordt duidelijk gezegd, en de woorden om het te zeggen komen gemakkelijk.

Kort gezegd, hij is getrouwd met zijn eerste liefde.

Ik heb het zeker gezegd, maar dat was niet wat ik wou zeggen.

Gij hebt het mij zelf gezegd.

Hij deed wat men hem gezegd had.

Op de radio is er over het ongeval niets gezegd.

Excuseer, ik heb niet goed begrepen wat ge gezegd hebt.

Walvissen zijn zoogdieren. Anders gezegd, ze voeden hun jongen met melk.

Er wordt vaak gezegd dat Nederlanders tolerant zijn.

In welk jaar hij geboren is, dat heeft hij niet gezegd.

Kort gezegd, ge haat mij, nietwaar?

Wat hebt ge gezegd dat ge haar op haar verjaardag gegeven hadt?

Wat hij gezegd had bleek vals te zijn.

Ik herhaalde woord voor woord wat hij gezegd had.

Hebt gij gezegd dat ik nooit kon winnen?

Kort gezegd, ik ben niet akkoord.

Neem me niet kwalijk. Ik neem terug wat ik heb gezegd.

Wat heb je tegen Paula gezegd?

Zij heeft me gezegd het raam open te doen.

Een Japanner zou zoiets niet gezegd hebben.

Ik neem alles terug wat ik gezegd heb.

Ik heb er spijt van dat ik dat tegen hem heb gezegd.

Mensen zullen je idee sneller aanvaarden als je hen zegt dat Benjamin Franklin het het eerst gezegd heeft.

Veel werd gezegd.

Er werd veel over gezegd.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Ik heb herhaald wat hij zei, helemaal zoals hij het gezegd heeft.

Voor zover ik weet heeft hij niets slechts gezegd.

Hij kwam, hoewel ik hem gezegd had het niet te doen.

Ah, nu herinner ik het mij. Ik gebruikte een condoom; iets dat ik zelden, of juister gezegd bijna nooit doe.

Ik heb haar gevraagd met mij te trouwen, en ze heeft ja gezegd.

Hij trok alles terug wat hij gezegd had.

En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.

Tom heeft aan Mary alles gezegd wat hij over de situatie weet.

Ik heb je gezegd dat het gevaarlijk was. Je raakte gewond omdat je niet hebt geluisterd.

Ze heeft geen woord tegen me gezegd.

Jane kan zoiets niet gezegd hebben.

Waarom hebt ge Tom niet gewoonweg de waarheid gezegd?

De Amerikaanse antropologe Margaret Mead heeft ooit gezegd dat men niet moet onderschatten wat een kleine groep toegewijde mensen kan bereiken.

Ik heb dat vaak gezegd, en ik blijf erbij.

Bah! Heeft hij dat echt gezegd? Onmogelijk!

Ik heb hen gezegd meer te studeren.

Ik heb hem gezegd wat hij moest doen.

Heeft hij je de waarheid gezegd?

Het wordt gezegd dat hij heel rijk is.

Waarom dring je aan? Ik heb reeds 'neen' gezegd!

Ik ben professor, of juister gezegd, assistent-professor.

Kort gezegd komt het hierop neer.

Hij is geen origineel denker, maar imiteert gewoon wat anderen al gezegd en gedaan hebben.

Er wordt vaak gezegd dat Japanners harde werkers zijn.

Eerlijk gezegd denk ik dat hij een goede baas is.

De leraar kan zoiets niet gezegd hebben.

Eerlijk gezegd bevalt je idee me niet.

Hij is een heer. Hij kan zoiets niet gezegd hebben.

Ik wou dat ge mij dat gezegd hadt.

Also check out the following words: plassen, daken, zulk, lakens, hang, buurvrouw, zwaar, aten, allebei, chocoladereep.